X

Nueva Vida

Del: 

Lunes, 12 Octubre, 2020

Al: 

Domingo, 28 Febrero, 2021

Valoración: 

Average: 4 (5 votes)

Contenido del Catálogo

Información del Catálogo

Contenuto Grezzo: 

mños PÁG. 297

VL[LV[ Cºll FUERZA

Nueva
vida

Todas las TENDENCIAS que
se llevarán esta TEMPORADA

wg.¡enoacomo Price$noen
“ © ' “YouTube

||IIIIIIIII|IIIIIII º

COLECCIÓN

ABRWGADOR OTO/INV 20

¡'

“MOD [1560

. DHAMARM …LH' LAW

:LLnlatiftt>fiéil

© sms
HPII: …o

¡[ 977476 '

que tus piernas luzca

WD 977973

BÚTIS

BELIV]A
PEREBHW

… B!!22/

PRICE SHOES

2]

n

x z……a:_._ …E

E L LA editorial

BHTÍN X
PH!S H,TEN

|] 977431

OBLUSÍINHU_LYLAMJ/NU[HEÚU o º I u n
. '

Las camisas de
botones se
reinventan con
bordados increíbles.
Para tener el look
perfecto, combínalas
con unos botin% tipo
vaquero y

¡marca tendencia!

Manos felica

m…= 25 x 3241 221 42.3».

BL.M0|I=M¡=D:5&8II=

/ M HI IH…

v1-IEMN8 MM[]SJH -H- HxM

Holly Land

BLUSON

D N
Tallas: XCH, CH. M, G XG

ID 315952 & AZUL
me ¡Ig-:-dón, 2% m……»

[¿

ELLA PÁ3.G

Holly Land

BLLSA

Tallas: XCH C…H M16 XG XXG

ID muss | AZUL
100% algod('vn

¿

ELLA blusas

K
ARMA T“ Luº

Hnll._l¡ Í.an¿1

BLUSpN

OD NT1
T5HSS M. G, XG, X)(G

+
BACKPABK “HDLLV LANI1"
Mill] GH22

ID 82505!.1 GRIS
100% viswu| ¿

+
JEANS "ATMDSPHEHE BNM"
Mºl] 6819

BHDBLI] "VI LINE FASHIIIN"
|I1948295

P? CES WU[S…CUM ? PÁG. 7

ELLA PH. 8

Holly Lang

BLLJbON

¡n 53145: | AZUL
100% [yc—¿eu | ¿.

Holly land

BL[ SA

Tallas: XCH CDH,A M89 G. XG. XXG

ID 832…“ I1 AZUL | %

Talla5 XCH. CDH, Ms, G. XG, XXG —

PÁG. 9

El L A blusas

¿

P? C[S H][S…CUM

…… ¡|¿…1¿…

MOD M537
Tallas XCH, CH M. G, XG, XXS
(o: loma pol.é…r

Holly ¡¡md

BLUSA

Fur

QÁI'UCIIACOIN
FORRO DE PELUCI IE

IDBzWBB | RDJO/MAPWO

wn. ¡m1iéeqrn '…

ELLA MG… 10

Hallyl,and
"“1
BLUbe
MODW01B
TaHa:- XCH, CH. M… 5, xo, xxs

ID1BL5!.7 | NEGRO
¡00% mm… | ¿

Holly Lan;l

ID 8259551 A”UL
—… 7 ¿…l ¿

—ºw FABRICACION
n¡smusmu

look

Holly Land

BLI ÍSON

MODHGI.5
Tallas: XCH CH. M, G, XG. XXG

ID8261032I VINO |¿

100% p-:-l¡éxln

Nuestras
prendas reúnen
calidad, diseño
y moda a un
precio justo.

55

o

_AND / V…] 2133 ºZ-LEGEIIIGS HU…LY LMB / N009

-I-PMIÍALÚN HULLY

Hnlly T,r¡ml

BLLJSA

MD 678
Tallas: XCH, CH, M, G, XG… XXG

ID 331619|5HEDRÓN
10D% poliéster

|¿

El L A blusas

PH CES WU[S.CCM

PÁG. 13

G
3

.“
|.

¿

100% poliéster

ID 325975 | NEGRO FLORES

MDD TR36
Tallas: XCH CH… M, G, XG

¡ffíñííéík

| ¿

100% poliéster

ID1857L71MARINO

El L A blusas

Holly La nd

BLUSA

Tullas XCH CH 2M 9,G XG, XXG

ln azul.: 1 MENTA
1c--J% poliéster | ¿

oI-PMITALÚN HULLY LAND / V…] Z131

Holly Lanfl

BLU SON

T5Has: XCH, %?—|,A M, 2,G XG XXG

¿

ID 825916l BLANC-3
100% pC—héxlu

PH C[S WU[S.CCM ? PÁG. 15

Hully Land Holly land

BLUSA BLUSA

MOD 2126 MDD NT31
Tallas: XCH… CHV M, G XG. XXG 13 las: X… ], Lil] V1,4:¡, XE, x ><_>

ID 525955 | MAQUILLAJE
¿. 13 | ¿

—o% pu¡ieslcr

ID 332554 | ROSA
55% polmm¡da. 45% algodón

El L A blusas

súper_

BÍIÍÍZZÍ%N

MOD VONE
Talla»: XCH, CF, M, G, XG, XXG

ID ¡547431 ROSA

Cum¡m: %% poli¿… Combimcián Eñ%poliamida.

1-37¿ algodón

¿

PH C[S WU[S.CCM ? PÁG. 17

ol-I.EGGINBS HU H ! &NF / MFP Í]FN'

ELLA MG… 18

HollyLa

, W ,
BLLSO&

MOD 5535
Toll-:S: XC “1, CH, M, & XG, X>-(G

| ¿

ID 832433 | ULAPAJLZ()
0% ;mht'sln

ÍNCÍ ] YF, TOP

Holly Land

BLLSA

MDD BL02
¡AHAs XUL U ,M, ID 852445 AM

,… |¿

100¿ ¡…1……

PRICE SHOES FORTRA 1.00

PRICE SHOES PORTRA 400

Hully La7yrl

BLI 1 SON

MOD A524
'3H::.:—1CH … M, e, wa ¿) ID 8259831VERDE

ID 8259821TEJA
…º… [¿

PH C[S WU[$…DCM ? PÁG. 19

ELLA PM… ET

01-1EANSA V1UH¡»HHLJNM /V…JU3M

franjas

HollyLand
BL[SA

OD V
Tallas: XCH, CF, M, G, XG, 7

nm.»!ng

Holly Lan/I Holly l_,:uyl
b( ) lb] )
BLU “ N BLMlD_/D 7896 N
MDDWBZ TaHa: >LCH… CH, M, (; >LG, x>¿e

“GUS: XCH, CH, M, 6 KG, ,“(3

ID & 13U “ ¡D 332353 1 BLANCO
1 4751 ¡A …o 100% :—liéster
105%polie'sler | ¿ P

¿

5) 10184522! U.A*JLUWLAHINL> | 2

Holly Land

BLUSA

MOD XD25
Te es:X

ID 332474 1 3LAWEC/MARINO
1t-a% poliéster

¿

Holly Land

BLUSA

MDD DER!
TaH's>. xc-l, CH, M, G, x

1D 33247913LAr—100/NEGR0
100%poliesler

¿

PH C[S WU[S…CCM ? PÁG. 21

7ELLA FM… 22

. ' …
...,'|:vcn'.ºc¡ ¡. ||!,'u,¡.. -"_n
* ; |. , l' ¡ ¡I. | ¡| |. &
'G_é' ¡' , ",... ¡”"/"l" .'"
'o'º ' u'u '.'¡',p , :(,.., |. . ¿'n
... .¡¡"|.".'I[l ¡ ¡ ¡ * r ."
… ' ' |
.,v_¡.!x:n. ..
, _, | .
..; |.x :
I,..¡u 'U'" "',"n'
n..l"”¡ "" I
| | ". '/r""'l ' " | “,
n , ¡'.
:

ID 825985|MAR1NO

HullyLazzd
BLUSA & 5
MDD ASZB
T8Hañ: X(,H, ( 4, M, G, XF, LYXF,

1D 525934 & wow
100% pal¡¿s… IÁ

n»…
¿¿

L…V LAND / NOD GH

PHERE [NN / M]E 3£ET -2-BABKPMK4

,?

=
.

El L A blusas

Hullyl¿zml

BÍ ¿US/X

MOD Asao
T: a=:?CF, CH m e,:

H7 525973 | ¡OJO
1CHJ% polí¿sler | ¿

Holly Land

BLUSON

MOD 0573
Tallas: XC 'I, C“), M/ E, XG >-ÁXG

ID 532451 ¡ GR 3 FLORES | 2

100% pon…"

PH C[S WU[S.CCM ? PÁG. 23

ELLA F/XG… 24

Hnllylund

BLUSA

MDD MX40

st¡ “H m La, xu.i,><.m.>

ID832472 IVORWNEGRO
100% ¡…h¿s… | ¿

6) ID 832473 ¡ MOSTAZA FLORES

El L A blusas

Holly ¡:and

BÍ LSA

MOD DF23
TOHas: XC4, (H, M, G, X“ ('

¿

m [D 832450IR35€/K1F3F3

… 3324491 BLANCO/AZUL
100% politdu

PH [[8 WU[S.CCM ? PÁG. 25

ELLA PÁG… 2[

Holly ¡mui

BÍ ¡USA

MDD FR45
ss. ,

¿

ID 632467 1 VERDE
100% yuliéaler

nasta agmrax…sreums

Í Íolly Í.mul

BLUSA

MOD 5482
_:vHs=1XCH CH, M. e, xs,>ue

¿

m 532437¡ NA HANJA
%% pnlíe.$hn % fh…nn

El L A blusas

N» .

”¿
'/,

L

00.—

MOD 2139
TeHasl XC”I, C”l, M, G. XG >1XG

|¿

ID 832445 WORY/NEGRO

953.9 poliéster. 5% elas|ano

3) ID 832446 |rJLGHO/IVOHV

PÁG. 27

C
C
S
U
S
[
C
nn
P

ELLA PÁG… 28

Hallyl,aml

BI [ISA

MOD "90
“¡Mas: xw] 01 M (-' ,>;x :“

ID ¡34719 | ROSA
¡00% poliemx.
Funu:100% pulié$ler

Holly Lawl

_ , _
BLLbOB
MOD 2225

151133. XL ], U! !, M, 4:¡, an. >L>

ID 134521 | MAQUH_LAJE
[00% puliéslcr | ¿

El L A blusas

Hull yLmul

BLI JSON

MDD usa
Talla: >LCH. CH, M, G ¿G,? XG

IDIB47I7 1 GRIS | 2

10095 poliester

MANUSFEUEES _…
mur¡cuum '"

Esta prenda
está diseñada
con calidad
en sus fibras
y compromiso
social.

PH CES WU[S.CCM ? PÁG. 29

El L A blusas

MDD T12
TeHes: >ZCH, C-l, M¿ G, )(G. !L»

PR CES ¡UES

ELLE FM… 32

o
a
::
F
::
9
M—
U:'
u
:

u.|
º
u
c..

Hullylmld Hºlly Land
71
BLUSA BLI ÍSON
mon Asss Mob 0545
Tallas: XCH CH,M1G,XG,XXG Tallas: X… CH, M, &, xe, > ID name | COBRE ||: 325975 1 PALC DE ROSA
100% lycccll | ¿ 1003.91yo

EL L A blusas

PRICE SHOES PORTRA 1400

PRICE SHOES PORTRA 1400

© oI-IEAIIS MMI]SJH-H …M / MII! ¡/H[I

HollyLamt
BLUGA
L… 4
MOD MX¡8
Tallas: XCH, CH, M, G, XG. XXG &) ID 832470
MOSTAZA

ID en… | PALO DE ROSA
100%viscos.u | ¿

PH C[S WU[S…CCM ? PÁG. 33

ELLA F/XG… 34

ol-JEMIS A VHHPHH“ HNN / MUI] 1*[]Hl

Hollyl¿uul
BLUSA
Mon mu
Tallas: XCH,CH, M,G XG xxc
¡D ¡25951 1 RQSA
100%x¡…… |-¿-

a) ID 315950 | GRIS

ELLAbIUSGS
HallyLand
Y
BLUbA
MOD R212
T5Has XCH, CH, M G, XG, XXG

¿

¡»326236 | GRIS
10050 poliester

PRICE SHOES PORTRA LOU

PRICE SHOES FORTRA AGO

53

H ally land

BLUSA

MOD XZÁB
TaHa5* XCH, CH… NI, G

¡D aazsu | CORAL
100% pa…»… | ¿

PH [[8 WU[S…CCM ? PÁG. 35

TC… …:…2 x x… mm.…í53 w<._.__._.:>

_…zÍ >…S+ mm=_…_m_:.mo := E:¿ _x San …m…:g……:>x

...—El.... ....1 .
al?

3h

ELLA F/“G.

SA

HollyLand
MOD A525
TaHss XCH, CH. M. G, XG, XXS
]C--J% poliéuef | ¿

ID 8259B5 ITEJA
a) ID 825937 | NEGRO/FLORES

El L A blusas

Holly Land
"“1
BLUbA
MDD A533
Tallas: XCH. CH, M, G. XG, XXG

ID 525971 | PALO DE ROSA
100% poliéstu | ¿

&) ID 825972I NEGRO

PH C[S WU[S.CCM ? PÁG. 37

poder

Holly Land
BLUSON

MODN193
Tallas: XCH… CH, M, G… XG XXG

un 1ueoo | BLANCO -
1t-a% vi…… | ¿ .;
' |

&?

MANUS FHICES _…
CIIIIFECIZIIIIM '"

05

ºf. __
vz:—
x=

¡&
“V
'?x
X V ,»
_I…

,—

PS aprecia el
trabajo delas

me nos que
hicieron esta
prenda.

—*S.ZW
137
=: 7"*
'¡¡X _A
… .
…)… . ¿
'…4' %H' y… ¿7
x 5
7 »
V>— ¡
ºia—_

"," ' ELLAbIUS35

Holly Land

BLUSON

MOD A551
Tallas XCH_ CH, M G… XG, XXG

ID 929202 INEGRO/ROJO
wma poliéster | ¿

E>la¡lluadns xmetosa dusuumtnhdad

PRICE SHOES PORTRA 400

53

PRICE SHOES PORTRA 400

ELLA F/XG… 4[

0
R
G
E
N
6
5
9
5
2
8
m
0

El L A blusas

Holly Land
BI USA

MDD 1.035
TaHas: XCH. CH M G. XG. XXS
ID 3259250! VINO
100%vistosa | ¿

al ID 325957 | MOSTAZA
b) ID 325958 | PALO DE ROSA

¿“05

PH C[S WU[S.CCM ? PÁG. 41

a)

MDD X250
TaHas; XCH, CH, M, G, XG… XXG

H 0113; Land
BLI JSA

| ¿.

ID 832577 IGRIS
100% …con

a) ID 832573 | VINO

b) ID “2476 I BEIGE

PÁG. 43

El L A blusas

, M
,, C
, C.
S
[
, , U
,, G ¿ 1
X T s
.! , X N _L
… , . al… C
s , A m A... P nn
¡… , d , , sum L P
… , nSmc. cm,“ A
ha. , m,] xm R.,T… …
“ ..… , M. |»? I
, e .. , JL H º? …
, 11 wc emm &
. d “MM, ¿10
C 2 …… m
,, HB x …… ..… z
, …… m .a. 3
) , M F a
c , ..|.… m
0

ELLA F/XG… M

* Hall Land
>p… ¿ , BL'ÍJSA
' :, Tauas— xcu. CH. DSM1G4 >

CORAZONES

ID 184530 INEGRO %
…… pn|.¡…r

_ÓX3QBCÍa/7y
4%,

E
I
v:
:=
=
=.
=.

N

.
x
$
2
4

v1-BULSA H[II ! Y

Holly Í. ¡md

BLUbA

Tallas: XCH OCH.W fTv1. C— XG. XXG

¿

prec|n ¡le plnmquon en (lenda: cnn allas mum: de pago.
una del calalmlu v/u ham aun… ezmamus

ID 181.527 H?C.JO/
ELAN”

10C%viscosa

35
9—5.

¡)

Holly ¡mui _9 ElLA blusas
BLOUS A Ó…ech/¡Íí
©

… ¿: =º¿
&
Ta1las XCH, CH. 8M 1,G XG. XXG ' o % %]—
|D15Á525 |BLANCO/ ¿ E %
l()l)'5h Pn|if$0fr 39%? “$
'“—º'1%maasw&
,! — x '
f
, A /5 y K
'
,
- S
'. - . ¡¡
0 .
b ¡
y . "

Holly Land

BÍ USA

MDD A$34
Tallas XCH, CH. M, G. XG, XXG

b) ¡a 325910 | ROJO
1u—J% yohc'sm | ¿'

'A'

PH CES WU[S.CCM ? PÁG. 45

ELLA F/XG… %

HNM / V… | H WAV

/ WIIWI1M OZ-FIIIITILÚNH] H ¡ANH ¡MI… PAHE 'S-IEMIS Alf—¡HSPHI—R

-l-I.EGEINBS %… Y1ANI

Holl' Laml
BLÍJSA

MOD FR7B
Tallasz X'CH, CH, M. G, XC XXG

9;,'x pn1um-da,

ID 532527 | MAQUILLAJE | 2
5% claslano

Holly Land
BÍ ¡USA

MOD FR79
Tallas: XCH. CH. M. G… XC— XXG

ID 532530 | VERDE
-71% pol¡nmlda. ¿

8% el…ano

©—

El L A blusas

a)
o
3
HollyLamí ;
BLU9 ¿& *
&
rL…i 2
MDD A$E1 …
Tallas: Z I ¡:
ID BCI2LGZI | MENTA'BLANCO % 3
93% p:héslcr. 2% claacmo % c—-—
a.
a) ID 331454 | SHEDRON/BLANCO
n

¡:o

PRICE SHOES PORTRA 400
4 ¡¡ .

PH C[S WU[S…DCM ? PÁG. 47

787

187 ºZ-TEIHS / ID 83|

VCD?

:
1

' I-PANTALÚN %CLLY ,!xND

ELLA >'x(.

Holly land

BLUSA

MOD 2130
Tallas: XCH. CH M, G, XG XX

¿

ID li2¿£i ¡ ROSA
moza poliéilcr.
P…… 100% p:1¡ésler

¡) ID !32484I BLANCO

El L A blusas

©
&áBRICAEIÚN
RESFIJIISIBLE

Holly L(md

BLLSA

mm DRBQ

Tallas: XCH.GH M,G.XG.XXG

un msn… PALO DE ROSA

100% polieskel ¿
y…… 100% pones…

º 1$QuiénHizoMíRopaz

. La comodidad, diseño
y color de esta
prenda es el resultado
de una cadena de
producción responsable.

PH [[8 WU[S.CCM ? PÁG. 49

Hully La ml
BÍ ¡USA

MOD KY27
Tallas XCH. CH4 M. G. XG. XXG

||: “¿631 | CORALI 2

)1'A'upnlmmlda, …w.a|¿nan'n

INCLUYE CADENA
Holly La ml

BIM 138A

on ZA9
Tallas. > ID 8321.15 | BLANCO
52% alg:dón,31% poliamida, ¿
7% el…ana

o
o
—1
a:
..
n:
o
D.
m
u.|
O
::
m
m
º
n:
n.

PRV$E SHOES PORTRA 400

EL L A blusas

Holly Land
BI ¡USA

MDD GRUM
Tallas: XCH, CH. NLG. XG. XXG

ID aazea7| VERDE
loc—z.; poliéster IA

PH C[S WU[S…CCM ? PÁG. 51

ELLR FM… 52

Belinda Peregrín

BLUSA

OD ¿785
Tallas XCH. CH. M. G

ID B:l2620 | NEGRO
80% p:ham|da.¿0% clastanu

¿

MDD JM01
Tallas: XCH. CH. M G, XG. XXC—

¿

ID 515961. | NEGRO
1—30% ¡…1…….
P…… 98% pvhéaltt, 2% =¡……u

o
o
4
|:
,.
::
O
:L
w
w
0
:|:
m

º
m
n.

Holly/Land N
BLUSA , &
MDD GF1I

ID 522L36 | AZUL .
100% ¡H:—héxltn |¿ X “

PRICE SHOES PORTRA 400

ELLA F/XG… 54

—I-ZAPATILLAS / D852f38

Bf%€5N

MDD zm
Tallas. xCH, CH, M. e, xs, xxe

¡a 832362 | ROSA FLORES
1CHJº/>poliéslar| ¿

Holly Land

BÍ ¡USA

MOD 2025
Tallas. xcH. CH. M. G. xe.x> ID B32L21INEGRO
100% poh¿ster. ¿
Farm: 100%p011éster

Hally1,fmd
BLUSA
MOD 2138
Tallas: XCH. CH4 M. G. XG. XXC—

m uaznaa 1 CORAL
100% poll¿$!cr | ¿

El L A blusas

H ullíLand

BL ISA

MOD 55“
Tallas. XCH, CH. M, G. XG, XXG

ID aazu.1 | BLANCO
100% puliésler| ¿

PH [[3 WU[S.CCM ? PÁG. 55

ELLA PÁG… SE

Holly La nd

BLUSON

MDD I260
Tallas. XCH

¿

ID 18451¡ IBLANCD
100% algodón

ºl-JERNS A MJS'4:%: …… / MJJ —LEF

Holly La ml
BÍ USA

MOD A 29
TaHas. XCH. CH. M. G. XG. XXG

¡»181.510 | ROSA
100…1godón IÁ

EL L A blusas

Hollz La¿1d
BLUSA
MOD R514
Tallas: XCH, CH. M. G, XG, XXG

ID 185755 | BLANCO FLORES
1()[.-% pnh¿mr
Fovm- 1r--m.pnliesm

¿

H ully Land

BÍLSÁ

MODA865
Tallas: XCH. CH. M, G. XG. XXG

ln 532451 15LANco/ROSA
100% alg:d-_»n |Á

PH C[S WU[S.CCM ? PÁG. 57

Holly Lawl Holly Lmul

BÍIESON BLUS()N

MO 2054 MOD 2057
TaHas. XCH4 CH, M. G. XG. XXG Tallas. XCH. CH. M. G. XG, XXG

¿

ID 532359 ¡VERDE
mw… (ínmhmmón 1—m%al¿…mn

¿ ID ez:¿za ¡ROSA
100% viscosa.
Combinación 100% algºdón

El L A blusas

HullíLuml

BL JSA

MOD MXA3
Tallas. XCH. CH. M, G. XG. XXG

100% viscosa.

|Daaz¿59 | NEGRO¡RCSA %
Combinación:100% algodón

.-"» _. ““,. ' nun

| ,
,,,/:l:" —.¡¡¡¡0 . ounc_
, _ .

, '¡Hlll .

¡“lll

Holly Land
BLUSA

MOD 2120
Tallas: XCH, CH, M. G, XG. XXG

./_K

ID 8321.32 | NEC—RO¡ROSA
55% pvlumid1,45% Algodón

PH C[S WU[S.CCM ? PÁG. 59

..
HallyLand
BLLJSA =
MIDD NGO
Tallas: XCH, CH M G, XG XXG _ . ,
ID 832975 IKHAKl/VERDE ': v
55% ¡Igadán,45% v…… ¿ ' %¿

uº%…
'?

HOÚy La1ul

BLUbA

Tallas: XCH CH1MO,8.G XG, XXG

||: ¡321.29 | SHEDRÓN
100% algºdón | ¿

(' Holly/[:and
s ' BLLSA
MOD 723L
/ Tallas:)ícH,cH. M,G.XG4XXO

ID 522552 | ROJO

El L A blusas

Holly Land

BLUSA

MDD |M7u
Tallas: XCH. CH M, G. XG. XXG

ID 522976 1 BLANCO
5c-% algodon, …s poliéster | ¿—

ELLA PÁG… 62

estilo

Hollyl¿md
BLUSA

MDD F|ME
Tallas: XCH, CH. M, G… XG. XXG

¿

ID 331440 | EL ANCO
ºm zlgodon.
>'.$ clastano

'Hnrnsgmm m

?

Holly Í¿rº¡d
BLL SA
MDD 1501
Tallas: XCH. CH… M. G XG. XXG

¿

ID 85291! | BLANCO
mnºmlgmnn

Holly Land

BLLSA

MOD 1501
Tallas— YCH, CH, M, G, XC», XXS

ID83299519LANCO
10U%pclxésltn |¿

EL L A blusas

Holly l¡m¡]

BL[¿50N

MD 2 zz
Tallas: XCH CH… M, G. XG XXG

ID 932358 | PALO DE [(USA 2
mm vlsc:sa… me… poliester.
(Inmhimcifm 100%Mgnrlfm

0

º1-FANTALÚN FULLY LAND /' MUU 393| -Z-$ANIJALIAS ¡' IL 872713 º$-I.EWINES H]LLV LAW /' MOD 5255

ELLA F/XG. El?

Holly Land

BLUSA

Mon w123
Tallas: XCH. CH… M. C—. XG… XXC—

ID ¡81.535 | ROJO/IVORY
mo% nlgndm| ¿

HollyLand

BLUSA

MOD 1903
TaHas. XCH, CH. M, G xs, XXG

m a;zosu| |vonv
Cuerpo 90% nl;.ado'n,1-J% …… | ¿

Combmanón: ¡now algodtn

El L A blusas

Holly Lajul
BLUSA
MOD AS79
Tel155' XCH, CH M G XG, XXG

¿

ID 8324651NEGRO
1c-o% pu]¡ésle¡

PH C[S WU[S.CCM ? PÁG. 65

EL LA editorial

armario

T A M B IE N D IS P 0 " IB L E E N:
priceshoes com
CHAMABBA SUETER
HULLVLAND MU PAUL]
MDD 32'1 V[[ M”?

LEGGINGS BURRÚ

+3.LV LAND
H0LLVMND VDD 6013
MOD 8255

RANTI%ÍUSA

MOD 5002

BHIMARHA

La clave para ser una experta ¿en moda, es 533LPYTL":ND
saber combinar las prendas basicas entre …r 3º4s

sí, para transformarlas en cada look.

Te damos opciones para llevar de
MMS difgrentes maneras a su
M…… B……“ majestad, la pant|blusa.

WD 623065

€!T)…,…w

pantiblusas pantiblusas

precio justo.

-FANTIBLUSII H[L_V LAN] / M][ K452

BlaModaMásDeseada

HollyLami

PANTIBLLSA

MOD Psoe
Tallas xcH CH M G XG xxs

m sazu1mnmx
9379 pohcstcr. ¿

5% eluilán-J Ú

E L …pantiblusas

ARMA … LOOK

Holly Í .rmrl
V 1 'Y
PAN [LBLL bA
Tallas: ch%$l…(hh/1SZG. XG, XXG

Iusssasa|mons Row 2
Q…po 92%pohamld¡ “

mc r|z=larm
Cumbmmón:1—JW poliéster

33

PANTIBLIJSA “HI1LLV LAND"
MUI] K452

+

BALLERINA “VI LINE”
… 29394

PFHESHJES UUV1 _ PÁG. 69

ELLA PÁG… ¡[

LENI'EÍLELAS
BORDADAS

Paris H ilton

PANIIBLUSA

MOD8562
T5Hss XCH, CH M,G XG.XXG

ID 932357 1 KAKI %

Cuexpo: mw y0hé>lu.

t:…wh mw. pnh¿eqm
10% elastano Ej

OI

des e"os…

Holly ¡uml

BLUSA

Monwu.
Tallas: XCH. CH… M. 0. KG

ID 532512 | pl Mk
100% poliester | ¿

ELUÁ FM… 72

sensual

Paris Hilton
PANIIBL[ÍSA

_ MOD K452
'. . . 'r || xc>—|,CH,M —3, XG.) AKNL& CON 3 “
H| BRA-ITS ID 922355 | NEGRO 7,'>X
_ 50% poliester, *
mm. Prvhm'elnvm

oI-FANTALÚN H]LLV .AND / MM NV153

E L …pantíblusas

Paris Hillun
PANTÍBÍ LSA

Mon DE39
Tallas XCH. CH. M. G, XG. X)(G

ID 932523 | … mm
¡170% pohester

¿

Ú

PH [[8 WU[S.CCM ? PÁG. 73

. I-JEAIIS FFU—1NÍI / V…I'I PMS

Holly Lam!

RANI'IBLUSA

Mon PRD!
Tallas XCH, CH, M, G, XG, XXS

WD 5323511RÚ'73
95%pohe'ster. O

5% elaslanu U

0
(*
3%
:=
2
Q.:
5

. % é
a» ¿
q': %

5
2 5
' es
% &
/J¿7fp $$
%… m&

sie pre

HJU(H»III¡

Á=UU CJHwI su aL

—…pantiblusas

; ' .
, HallyLand Q_$WCIB//¡
' PANTIBLUSA ¿& ¡gg %¿
© … Ta!|as:xcH&%?—1FMSÍG xs. xxe ? |…ng %%
* |D9€23001 ' 3 … n. &
xy " 523 $133… 0 % "º"“51 5
X ¡
-'€0//1¡Jemw&

H ally land

/ PANI'LBL USA

ID 832160INEGRO
97% alga-10m
¿w viscosa, sv» elru—lmno

0

U

sexy

PH C[S WU[S…CCM ? PÁG. 75

_ ¿special/¿?

%

¿>
&

y%ap um_3º>

º$_…ateg/p,¿,

6?

%ÚÚJ “¡M&

¿24le

PANTIBLUSA

Mon Eno?
Tallas: XCH. CH. M G. XG. XXG.

0

ID 530735 1 X1ACULLAJ:
95% polléster.
295 elaít¡n(-

;
¡
é
a
%

E L …pantíblusas

¡(A FF
¡) PANI'[BLUSA

MODEUDG
TaHas: XCH, CH. M… 3, xo. XXG.

ID 330731 wuc

vm p:hcstcy, ¿% dasunc “ … 880732 L N rc .…

ti ¡D 880734! wow

¿”JW ap mm“$

©

©

- I-PMITMÍHI -…LLV LANE / MJU PAM ºZ-JEANS NMUSUHEHE BNM / VIUD TSHV

PH [[3 WU[S.CCM ? PÁG. 77

ELLA PÁG… 78

s Ci ,
&& ¡W a/¿%
55 %;

uulxa> [… …dbl|?leU ……»

MOD EDD1
TaHas. XCH, CH, M… G, XG, )

O

¡D ssu7zs ¡ NEGRO
9… pcl¡cstcl,
2% elastano

¡BLUSA *ULLV _MD ¡ MJE 6522

básicos E L L básicos

Nueva lempm aca/ ei1véwte le

Manos f9|ices
confeccuonaron

“LaModaMásDeseada

ELLA PÁG… EC

Holly ¡amd

PLAYERA

MOD eru
Tallas. XCH, CH. M… “3, XG» XXG.

ID 321.075 1 ”ALO vt: W¿A
mm.; algodon [¿

'iz!amnsdsí au & mmm¡hll dsd

Holly €,a PLAY LRÁ
MOD F25L
Tallas: XCH, CHV M, G, XG XXS

m 324031 | FHA…
move algadón

E L L A básicos

Holly Ímul

PLAYERA

MOD 5252
Tallas )

ID 82k0751kL/ÁNLU
100% a!godon | ¿

PH C[S WU[S…CCM ? PÁG. El

Holly hmr]

BLUSA

Monznss
TaHas: XCH, CH, M. G… XG. X)

ID 8315251R351JIV3RY
»am ¡I_aodon,

10% vuscosm,

5% clulzuo

O

95» algodon,
5% elashno

77

m4mm…epegn

"¡ DISPONIBLE
TAMBIEN COLOR
.¿x …
¡ .

E L L A básicos

'erdss :ononaaíwmasde :anm

“Pena de cantata Camu ¡¿ Dra
Pamoc ó1vddmmnvlav1cc

¡(A FF
. Í
…e c¡a// BLU&Á
xs /… 1
% . “%?/ Tunas > ¿º %…
º" %: ID 957758 MAW|u/BLANCU
'-2 g 95% ¡lgodón,
% :; 5% clastano
*? 52
y? & )ID941'IB7IBLANCO'I1ARINO
-/,almmam

PH C[S WU[S…DCM ? PÁG. 83

ELLA F/XG… H

Holly Land

BLLSA

MOD 2355
Tallaz: XCH, CH, M G, XG, XXGV

ID 172370 1 MARNOIBLAVCO
q… algnd—5n, IO
5%elastano

:) ID 172371 | BLANCO/MARINO

/
/f¿!vgpugmx&

&
mw

o
o
—:
E
0
:L
m
lu
0
I
vn

2
z
a.

PRICE SHOES PORTRA 400

ºff?
en nW“KX

¿¿ .
¡¡:Úá,

BLUSA CON ELEVADOR

Holly Ltqu

BLUSA

MOD 0405
Tallas YCH,CH,M,G,XG,XXG

m 501730 | me… 1 a r
95% polnasteuz 5% elasuno

TELA MEJORADA

L)) ID 911791! MAFHHO
:)ID 901729 ¡ H'J_O

PH C[S WU[S…DCM ? PÁG. 85

ELLA PÁG. &

Holly/Land

PÍ AYFBA

MOD ams
Tallas: XCH4 CH, M, G, XG, XXS.

ID172G391»'NO
aw. polies'er,

3… …con.

Me!…mo.

“95% poliester,
5% 511513…)

&) ID 823047 ! AZUL vÁ$P:
b) ID 172895 ¡ PALO DE ROSA
r) ID 172939 ¡ VINO

'J) ID 83"15 ¡ ROSA

el ID 831145 LILA

() ID 831098 | ELANCC'

93 ID 831146! MENTA

H ID 831167 ¡ NEGRO

DISPQNIBLE
TAMBIEN COLOR
WO

'nenllfndmrmnrmº'

yach awgermace :aaamr y/r1axtaagolalexxl

“agr1emmmn 1n=1|1*en'

Pnrrn:mrvam¿

E L L A básicos

. ¿sucia/¡%

¡gº

…es/P

&

QJ'J gp um?.&

K“
4/ ©
' %] !] mx$

PH [[3 WU[S.CCM ? PÁG. 97

ELLA FMS… EE

HERE UMM / MJ] 1|73

.)


:.:
en
z
=:

.

Holly L(md

BLI ¿SA

Mon
T3II35'XCH,CH,M , G,XXG

ID 831528 1 MORADO/MARINO
95% pulimu, 5% e!……u
»9f—º,(… vi.

¿) ID 998995 | NO?/'
b) ID 396978| MOSTAZA'
(7) ID 395977 ¡ PALO DE ROSA"

'v;… de :mntadn ¡Jnere me:… de :mmocñn en uend.=smn …;
f…mesdepagu *Pr… u.15rváidé J…… awgem… a…… ¡/L
HasláhuJva EX|>I¿HAJWS=

E m5.=m.…. ……me 552… ,E …Í135.Í

PÁG. 89

PR C[S …[S.BCM

&

%

W (! ¡M&

*º*/a.

coa (a..—zºn MUOIm mUEL » DD

.

.a:;;355£.£ <:>

//
&& .fú..ts

%%

…..a/_z…//,./_/. ?

croc|¡eta

deta||eeh

E un básicos

Holly Land

BLL “A .,,

Man 0705
Tallas: XCH. CH. M… G. XG XXG

b) ID 399991 1 SHEDRÓN/ROSA

396991I MARWO/ROSA
mw. ¡!gnd/m

¡,

'tannulaan'aclc ía promoción en uenda=.'?umc áwák de mama la m:en(isvlel csé!cuu v/a rem alma swarsnu'n

“fr/(¡(¡y

PR C[S …[S.BCM ? PÁG. 91

ELLA FMS… 92

cuello v

¡1815

©…me ¡:quLepwwcciñne1'íeujax 'Pmmxiñnvá i:admanelaviusn'iadá mtéln_guyiuhaxmagutá ákumax
I - B U T A D 8

©

Hully La la?
BÍ ¿US/X
MOD 0807

Tallas. XCH CH, M C- X'3, XXG

ID suyas | nl AN(: mms algodon

H ully Lund

BLI JSA

MOD 0706
Tallas XCH CH M, G XG,XXG

m EDGD88IGI1M.IA'?PI
JUE-wuscasa | Q

el ID 896586! VERDE

5
D
¿¿
Í
%
%

%
,
&…

PR C[S …[S…BCM ? PÁG. 93

Holíy La7:d
BLUSA
MOD 6522
Tallas: xc>—c, CH, M e, XG xxe

O

ID 595982 1 NEGRO
47% ¡lgud6u, A6% vi….sx,
7%eln1fmn

a) ID 396987M'1N0

PRICE SHOES FORTRA LOD

PRICE SHOES FORTRA 1—00

manga
abu"onada

“L'wnsnl'eh'emf íepmnnmónenuendaa ”rmmnmºmmhíaru'm lelavgencadelta'angv—sm ha3taagnwe'm'ewat

E L L A básicos

A

MANGAABULLON…

”Paga Le cm¡atb. Ccnul[e 013an te pvowch-n 97 ”wenlascor 3rla£ mms te pego Trom301£nváxcaduramelavaencwadadcalá!ogmfoham 3Ga[z e45[ercwes.

01|cc|0nvá ma djan¡e la

Holly Land
¡Y
BLU bA
MDD PRSS

Tallas XCH CH. M. G XG. XXG

ID 595995 | MARINO/'… AN()()
100% algodón

©

b) ID 596098 | PALO DE ROSA/NEGRO

PR C[S …[S…BCM ? PÁG. 95

Huíly ¿uml
PLAYERA

MOD 5322
Tallas: XCH, CH. M G, XG»XXG

|

¡mm ¡lgodon

ID :zw79l MULÍICOLOR

.r…s%:$ no?……

% ……E P…… 333.5.

935%… %%£.

.
PÁG. 97

I

881605

ELLAb

PR CES …[S.BCM

EE

ELUÁ FMS…

=.….

__

...…E….…; t..……=……€£íg€$ “__._E…g>s…_fz %;EFEÍ…. .ba* “E...…Ee =SE.E. & 52.55 ¿, Í:íí…… =E:€ ¿, ;E.

…T……Í E

…… _

...…

E L L A básicos

_ $gsnecía%º/

á/F,r¿,¿s
¡ A
115

ale“
$…1

mo+dellos

PL%%A …

Mon 5321
TsHss-XCH, CH, M, G,XG XXC—

©

'b
'/J//'”0J e111wº3?

ln 1131101ML1LT|00L0R
…… algodón

":auc jetmtedn Can5u1'e
Drccm dc D'un(-cm cr nun

n…m nr'is Vnn15. “30111uL1311v311hLu arte
lauwme Jeluekí¡buJ'/U
nas¡asuuar amenzwas

ELLA PAG… 130

*m30 dc curmd¿ Con3Lanrccwo dC D'múc 07 Dr UcuLa3 cun clm(avmas UD mau “onwccwnváhnudmntc lt Jhl(n:add cutíl3aº'f/o Mim CU-

Hnl]q¡ !.aml

BLUSA

MOD 4133
Tallas XDH CH… M, G XG,XXG

ID 331527! GFH JASFE

… 53153¿| 51 || I!I€(')N*

90% algodcn. um v¡scosa,
ºwn—% algodón

H 0111] led “XS“! Cial/¡

(, _
% BLI ISA ¿» © %
; > pa..¿g %:
¡… Tallas XCHm CH OM]. G, XC— XXG 2 =
5 ; $í]5© %.L
… ID 511532 | SIII HRÓN/R()E;A % …º &&
3 57% alg:a,dón, %
; ”3;ka5:::'¿ %…W
5

,_

ºI-FMDA HUHY IH? / M…“. 0377

'xÍ.X

PRICE SHOES PORTR ' 0

&X5“E CIBI// HOHy Lund

¡cº
¿,º ¿¿ BLI RA
% %'— TallazxcHM -:,H 3M o. XG xxs
? :L
áp ¿: ID 831902 1PALODE R0'SA
/. &. ¡:* l .1 *. — c s .
…;, ¡ x :;¿zz.z…z '
e7/”lme1aúw“&

”Paguemr(adJ C…ulteM:…LepvumuunerleuJa:wr uns ímrw¿uepa5u ”Pwn|xuíu
nahua ¡… n= wwe …er ;axa1uuu/u 18x.aauulzl =…eum

…/ r /
…, ' _/
"] * PR1C[SÚ[S.BCM ? PÁG. lol
'N 4 3

ELLA PAG… 132

&wecm/I/¿íi

g¿x

%? ap umm“

f=.=/,º,¿v

mi
&&

¿ “:?

EN 2 COLORES

Holly L(md

BLI SA

D 5057
Tallaz: XCH. CH, M, G. XD
la 5:15" | UVA
1L—u% algodcn

“::¡UC íccn1um Con -
… ve……nnmfr
w dam ranmawgen
agutaw e.qvewax

E L L A básicos

Hulh Land BCÍ

m ÍM é>“w©%
MÁOD1I39[ / é %

> 5;

Tallas XCH, CH. M G, XG. XXG % :

— % 5
.gzszr::¿º* ¿»> $

6%elasmuu

BÍÚS'Á

Mo 0253
Tallas: XCH. CH. M. G.XG. XXG

ID 53151II R0.I()I ! DRI S
…… |

&…ecial/ba

%

fa

a
g.
5

=$

X

0 ©
'º—'ll0]e¡aús'&&

PR1C[SÚ[S.I3CM ? PÁG. ¡03

'.Iím
”(

Holly Land f

BLUSA

MOD GNSS
Tallas: XCH. CH. M. G, XG, XXG

as

ID 3315L5 | PALO DE ROSA
move algodón |

”Pago de mundo L'onxulle precio de plomncián en heridas con unas Imma: ¿!a pago.
Pummuu'n uálm dulaulela vuueuua dei LHLÁIUIJU v/u hasta auulalust1wma&
el) ID 831546! M ENTA

E L L A básicos

etia/
¿>góv /¿¡¿%

x

07
¡¿?/¡3 ap B&W“

¿N 339

% %
Ӽff0m m&9s&

.

&

PRICE SHOES FORTRA 400

% un de contado (:nnsulte pies… de pmmn(|úu en nend.u con unas mm… de p…
P1nnwcmmahdatlmalvle la vuuencu del catálnqn un hasta ¿aman …una;

E SHOES PORTFA 400

PRIC

Holly la mi

BLUSA

MOD1560
b) ID 831535! BEIGE v
() ID 831536! BLANCO Tallas,XCH. CH. M. G. XG, XXG

0

ID 531533 | NEGRO
100% algodón

PH1C[S 13[S.DCM ? PÁG. ¡05

íHC / [07220

'173 -2-5kNDALIAS LUC

F[ BNM / MCD

- I-JEMIS HMUSPW

ELLA PAG… 130?

("gsm mum syjmrº'i6

Hºlly Land

BLI ¿ISA

MOD R1!o
Tallas. XCH. CH. M, G, XG, )(XG

ID 331303 1 OLIVO
100% algodón

O

3) ID 831804I MARINO

”Fans ¡1 e cullf¿du. Cuusuhe |Irew de u nmuclnnavl1mdax con Wax Im max de mun.
Pmmmnu válnh (¡mama la mm… del cma'1ngn y,'n lnvra agnml a

=ragndecnnmdn |nusu

Pmmu:|nu válurla dw ¿|le la un en… del caláqun viu ham anotar 9x|$teucu&

E un básicos

eci

ºº:-

ºí'/SÁM

%
$$$
mm“

ÚJ',7 gp …3QÁ““*

mu…ecn|mnegm

año

Holly Land

BLUSA

Mon PI11
Tallas: XCH, GH. M G. XG. XXG

¡n551798| CORAL

50% algudun, 59% Vis.usu

PH1C[SÚ[S.CCM ? PÁG. ¡07

Hully Lund

…¡

a) ID 831529I VINO

_X%kweua///

m&wles/Ilfee

%“

/ ¡ “»
' wm…xw“

¡

¡A

lo

ua…umma [… dew…
¡¡ managmi un?
7
' a
'A

ás:cos

EI.I.Ab

……s_z D…_> _x …Í…._ >:2 ze._<_z .="">

d) ID 134971! PALO DE ROSA

b) ID 184953 | IVORY
:) ID 'ISL97DI MAR1N0

5.5… .…ESEEEE

,…ñ=a…_;_sg…s……€>% 53853
. : ¿55225

Sgé…i=e…ºig 55: 555.5:

109

PÁG.

PH1C[SWJ[S.DCM

6ABAHDINA “ HOLLY LAND"
MUI] 20112

+

JEANS "RTMUSPHERE BNM"
MUI] MIE7

BALERINA
“PINK BY PRICE SHI]ES"
ID 831772

&gssecia//¿;

makes/lla,

©
l47.fagp …y)&©

X
%mmaúsax&º

ENCAJE

Hollnyaml
¡Y
BLUSA
MOD 0203
Tallas: XCH. CH? M, G. XG, XXG

ID a51300|BLANCC-
95% algodón, 53. cl¿slauu

o .

=Pagndemmadn l"nuslvllepveclndepmch|nnentlmdasconollaslmrmsdepaga

h amour… -rálula dunaule la » lnencu ubelcala10uo vm hasta ¿uml amewcux

E L L A básicos

Holly land

BLUSA

MOD 0212
Tallas: XCH, CH. M G, XG, XXG

ID n15u. | CAMUFLAJE
100% ¡lgodón

…&&$“ºº¡3//Qz

sz. © /

K &/
%… , a
% =
w %
55 &“

% $“

' —“%'ámmmx *

|
PH!C[SÍ'3[S.CCM ? PÁG. III

= |

%%;2 e. &…

$$

ye c¡a[/¿g
%mean

**…=%íf
319) ©

. 35,3%

$
&&
L

//

)
a

…2…,...:2aá 535 sa…; €. 323 3 3… 2.55 s ……__»_=_… _…_____2 =…_3=__5_…
%& ….. ….…E5 2% :S 325.5… =…_E_=__a % %% a___u_3 35.5… % __…£…

eci
…sº'ºº“ %

Holly Land

BLUSA

MOD PR07
Tallas: XCH. CH, M G. XG . XXG

ID ¡msn | GRISJASPE
99% i!gud6n,1% n……»
100% algudúu'

60% ¡lgudún amº»; yu]iéelcr“

¡) ID 381542 | MARINO“

$$“…W'I

¿¡ '?
4%… y1 aúS'&“-$

dd cmloun wo ham numa! msmncm

%
%
é
%
E.
%

”©“ “9

PHWC[SIJES.CEM ? PÁG. ¡13

*ELLA F/“G…

IH

*Fagn de am [la Comuna pretm de plumnuúneu ¡mudas cnn unas formas de paga
lemmón váhda dulante la kuencia de» catálvgo y/n hasta aam¿a amenazas.

a)

b)

c)

d)

—s
º. =¿__
¿% 149.00 $
”MW MW

Holly [am],

PLAYERA
MOD 3261?
TeHES' XCH, CH, M, G. XG XXG. XXXG

¡Dv-7713 | AZUL MARWO
wm alg,ndán, .»'u. r,|nvfann

a) ID 157687 ¡ GRIS JASPE

b) ID 176158 ¡ PALO DE ROSA
() ID 1h7731| NEGRO

d) ID 11.7685I BLANCO

407

Y LW] / MJU

MCD 5085 ºZ-DVERÚL HOL_

/

FE BNM

- I-FANTALÚN ATMUSH

E L L A básicos

ec'
¿>¿ó“ ¡ ¡al/%

—xx»x

es/F,ú

$119.00
¡I? x
%43 mm“

©»mm
:)
%/fn'iap um

©

Kufk

BLI JSA

MOD 5021
Tallas: XCH. CH. M, G. XG. XXG

ID 880730! won
47 5% poliéster, 47.5% ¡lgodón.
5% elaslano

!) ID 880128! NEGRO
f) ID 380733I MOSTAZA

PH1C[SÚ[S.DCM ? PÁG. ¡15

)
b

oo.» (FEOL mu0:m mu_mm oo.—

a) ID 880740 ! AZUL JASPE
b) ID 890736! GWS JÁ5PE

MOD 5022
Tallas- XCHV CH M, e. XG_ XXG

BLÍ“?SA

.m_5_….__ %E=_,s
B==E % %% a…

___ s...? 555.5
…… 25=5 % ==….…r

ID 350735 | ROSA JASPE
-J% yul¡¿…r 30% xl5wlún

E L L A básicos

ID 880788 & F LO DE R'ÍSA

Kafe
BLUSA

MOD Eºl7
Tallas; XCH, CH. M. G. XG. XXG

ID 880792 | MENTA
98% puhéslcr. 2% dastano

c) ID 880794 IVORY

PH1C[SÚ[S.CCM ? PÁG. I17

ELLA PM… HB

… s ecia/
º?ºx && ”%

_ á'º'º —

$169.00 KC
¡& “9
' ¡WI/mma&

$X_3WH'ES ,º,
/"Jsu HW…

¡…º

BIÍ%A

MOD 5021
Tallas XCH. CH, M.G. XG. XXG

ID 8801“ | NEGRO
'—7X'K.¡mhécler, >',*x… e|nhnn | ©

wahdadu|¿th la mama del catáluuu ”alma ¿un… e:menuas.

”Pagmle camada ¡“unsuhenmm ¡le nlnrmnlnn mum…unummsfmmd…gu
P , ,

¡nn-wm

E L L A básicos

_ wecia//
é>s ¿:

“%

3) ID 380754I NEGRO

b) ID 880145I PALO DE ROSA
el ID 880745 | GRIS JASPE

d) ID …753I LILA
5) ID 580751IIVORV

PH1C[SÚ[S.CCM ? PÁG. I19

ELLA PAG… 121?

BIÍ%A

Mo Em1
TaHas.XCH, CH M,G XG,XXG

ID ¡1110739 | ROJU
100% vlsc-Jsa

.:) ID 530741 WMAF11ND
b; ID 880737 BLANCO

E L L A básicos

e|:i
.¿ó“ ¡'I/¿¿z

('

©…aa 5/P,¿

” ©
“%!0] 91 g((s'&“

MOD EBM
TaHss-KCH,CH,M G XG,XKG

ID 880165I PALO DE ROSA
47 5% e1¡smno

c; ID 330757 NE'3RO
d» ID 350771 1 MENTA
ey ID 530772 [ wow

./
PR CES…[S.I3CM ? PÁG. (21

' 2-JERNS F[RG…J / MDE 2013

'75

VCD1

/

—FH[F[ [RM

ºI-JEANS MVC

—rragmemmm l.'nrsul'ewna/19pmmnmñvenHºnd?arunnl'as'n'ma thrnm JHdad-nantelamgrzw=íe1£;láquwvhhaá'aaur(armslentlai

ELLA PAG…

1

hdarl

Estamrad(mmemsadépamb

E L L A básicos

estampados
divertidos

6)

/€? %
¡”!/Ja en WW“

Kafé

BI¡¿USA

D 020
Tallas >(CH CH,M,GVXG XXG

ID auo755|| n A
959» v|s

©

5» ID 175092 BLANCO
3) ID 175093 [ G=1I5JFSPE
:) ID 580769 1MAQJ1LLA|E
dj ID 176094 WH.H

PR CES …[S.I3CM ? PÁG. (23

7

1 3

HD / V…

'l-BVEHUL H…… I M… ¡ W… ?407 ºZ-PANTALÚN HHH

as o'msdénñls

ELLA PAG… 124

() Enzo
Tallas: XCH, CH, M, G, XGV XXS

ID 580799 IPALO DE ROSA
Vº':í-v¡scosa, … dastmc

la) ID 880800 [ GRIS .ASPE
bj- ID 880804 & NEGRO

E L L A básicos

Kafe

BLUSA

MOD 5018
Tallas XCH. CH. M. G. XG XXS

ID umm IBLANCO
o.……….…|

0) ID 850802 |NEG=¡C

PR CES WÚ[S.IÍ:CM … PÁG. ¡25

º1-JDGEEB HULLY HW] /' MDE L[ÍT

Kae

BLUSA

Tallas: XCH OOH EM. G XG XXG

ID (¡0155 ] BEIGE
95% poliéstel, 2% elashno

”PanxlewnLáúu C4Jl xu| ewe…deuwuuuúxeu ll¿ud'=zw||nl ¿: ¡) …¿=Jehaáu
anouór ¡é1dedmame augewc|e 1e¡ce¡a!ca3 ¡la m'a auc¡am:ws¡en:was

Kafé

BÍ USA

Mon Eo1s
Tailes- XCH, CH, M G, XG, xx—3

m como) | MARINO
%% pohéstex, 2% elaxl ….

$$gsm:cta///gp/
¿? © y

¡
»

' 3

€Wulu
(n
%
%

X
X

* f

/ º ? “¡ºa "
H….“ '

/ &
“%%/¡m e¡…“*

E L L A básicos

;) IDSBD795 HUCF:V
3) ID 880790 15HEDRON
0) ID 330795 INEGRC

PR CES …[S.I3CM ? PÁG. ¡27

ELLA PAG… 128

'l-IEANS AÍVLSFHEFE [RM / VEB l'73

©

Imf
BLUSA

MOD 5009
Talla$ XCH CH. M, G, XG XXS

O

ID 880725 | IV…"
95% poliéster, ; » dm…

3) ID 880727 IMAMN(I
b) ID 580726 1 PALQ DE ROSA

”Mudecu…a|k.Cum…awmuuep uv ¡uuu wey UeuLascuu…azblmasúeuduu
F7úm0twtnuáhcaúmame Wavuenc a del caláº]0w0 ha;teacotav e:

o
o
4
F
m
o
n.
m
ul
o
I
m
u
9
zz
n.

º
o
—:
..
::
0
EL
m

o
1:
m

º
::
n.
o
, | …
x
* J
O
0
q

"».
¿ .

_ suecia]
© //d%

"%
¿©

¡

Xy…les,

Ka ¿'
£ * L;) ID 550803 [wonv
BLIJb¿Á ¿) ||: 380770 [3R131ASPE

MOD 5019
Tanas:XCH.Cb-1… M,G XG, XXG

O

|Dm171 |PALO DE ROSA
47.5 %pohe'stenw.5% algodón.
5% Am……

t-.

PR CES …[S.I3CM ? PÁG. ¡29

ELLA PAG… 13

6)

|7)

¡ º)

"Pavo Ec cm¡íuh Ccn
”|rrrn"nnvá1luiaru ¡

Kafk
PLA ERA
MOD EOI?

Tallas: XCH, CH_ M G XG, XXG

ID 990754 1MAR1NO
%% políédrv. w… am……

a; ID 350779 1…-
b) ID 880781 & '

… ID 830786 XS4EE1ÓN
d)1D 880753 [ PALO DE R35A

WE / …… LAM

.—
<:-> ,?

>
<:-> 4
m
,_
=
=.
.

! :
/a
Kº— .
…“ 419 .&wec¡a//&
., / ' %“ BLUSA
2 ¿% T II X”ITOCI),-IEEAHG XC XXS
'%ammº“ 'º“º7á£ífífíí 0
&) ID 880774 ¡BLANC3
H ID 880776 lC3FAL
e)
.

|,f

mun

PR CES …[S.I3CM ? PÁG. ¡31

ELLA PAG… 132

ID 850152 &

. &xsveua//¿,f

¿» %

&
5: %…
% ¿?
% $

y, %»
'OWUJ »¿1axW$

o 007
Tallas XCHJSH, M,G,XG XXG

ID 880750 IPALO DE ROSA
……d…|

a, ID 880753 & MAR X10

/ MOD 8030

ºí-JEANS ÁTMUSPHFRFD*1V
.

xw

*…… mrmv!r r…. ”= mírm re nmnrr|nn m Henrmmr 1"fahyrmsñe mun
rmmntñnmhíatw7le lavqenc a del caía ago … m…… e—

…wec'á//¿,é

n=…m mmm *n'mñ aagflar am5n3as

anoc mvá

PRICE SHOES PORTRA 400 PRICE SHOES PORTRA 400

Rae

3%* perfecta

|nuau1sl | ¡1/0er 2

95% vlscos¡, 1% elasuno

L)) ID 880742l MAQL, L,AJE

PR C[SLLL[S.I3CM PÁG. ¡33

)

b

')) ID 380743 [ V……V

3) ID 580749 [ '-IEGRC

& NFWJ ..WN ¿

a;

¿

96% vist—sa, 4% ehsl¡no

Tallas XCH. CH. M. G. XG >€XG

ID 88070 | PALO DE ROSA

mºm mmºrm mo_mm

E L L A básicos

acia/x »
,QQS? , ¡”%

TU SEGUNDAPIEL
Holly Í,rmd
¡Y
BLU bA
MOD POLA
Tailas XCH, CH, M G,)1vaXG

ID 172154 IBL/WOO
92 % pulia…id¿ … el¿slzno

.:,ID1727671N5GRO

01-1EMIS FER3 NU ¡ MOD 2025

PR CES …[S.I3CM ? PÁG. I35

ELLA PAG… 130

X
X
HollyLa_ml
BLLbA
MOD RIKA
Tullu: XCH, CH M G XG, XXS

0

n: av!.szzw ULA
aw. poliami-1A,
5% elaslano

:] ID127LLII NEGRO

b) la RQA5161ROJO

c) ID 8946201PALO DE ROSA
d) ID 8M621I DURAZNO

&) ID1Z7LLD | BLANCO

PRICE SHOES PORTRA 400

PRICE SHOES PORTRA 400

Holly ¡mui

.
p | e I
BLUSA

MOD PRIX
… f) |Das!.szs | Mos'rz.z,x
: )(. , > Talla. _.H CH,M.G,“(G xs g)lD89!-B25>CEREZA
h) ID118322 1 BLANCO
© 1) ID 115311 | NEGRO

ID sensu 1 CORAL
-u% ¡: almmda.
8% elaatano

3vuanc a de Cai o;owohamazotavexs;1cxa

E L L A básicos

ELLA PAG… 135

c>

ca
(:
a
X

¡:
A

' I—LEGGINGS HDL

Holly Land

TOP

MOD GLOR
Tallas: XCH. CH M. G XG, XXG

IDI17810IBLANCO | º

.… poliamida,
& )B el ¡suuu

B)ID1118161MARIND
b) ID117311 I NEGRO

vacaciones vacaciones

… .— -.--w.“ >_v_.

MUD [Á54

¡
¡

,AND

1OÍHMEI]E BINU%[LLY

__».

3LaModaMásDeseada

ELLA PAG. I'U

COVTP…01 , _
DE ABDOMEN &gwem//ég
¿» © %
Holly lmzd % ...e—¿& %
r 1 1 ;_-=¿ $
uw_h % 22K $
a %
DEMEÍ90 & ”mexaús'xº—“º$
Tallas» )(CH, CH, M. G, XG, )(.XG, XXKG
ID 331109 | BL;:LC;QE¿;ITSÍ ¿ CONTRO
ma e1.gmo. U DE ABDOMEN
Fono 91% polmsten,
8% €]íllen0 © Mºn R01A
Tall¡¡: )(CH, CH. M, G, XG. XXG, XXXG

ID 351111 | MORADO FLORES
35% poliamida. ¿

15% elsslauu.
¡cnn Amt… polie4

7% el¡s¡mo ©

CONTROL
DE ABDOMEN

Mon R!.1s
Talles: XCH, CH, M. G, XG, XXS, XXXG

ID tn|1oe| NEGRO
ssº,(…pnlimm, ¿

1=%elmemo.

Fono a3 poliéslcl>

/%claatuno

G9

… vacaciones

TR( L
DE ABDO EN

Í Ín”y Í,mm'

:uen…vewre aumewa re! mal… (lc nas-aanmeremencwaz…

“. ! /
¿1 | '.

!

&Xwe dEl/¿7%

¿.

¿©

sxwales/¡º
.$x ,,
%
ºº/17apnox

%=
%mmsm&9

¡ L … vacaciones


DE ABDOMEN
Holly ¡mui
TRUE
DE BAN 0

MDD 20R1
Tallas: XCH, CH, M G. XG, X)

ID83167118LANCU
FLORES

52% púhamida,

13% dnstmnt.

F…… 91% pul¡¿sm,
x-x. r|z=larm

HZÍ©CE[>a

dx. 'anomór J€hde …th

Holly La nd Plus

MOD 3191.
TaHas:1X ZY 3Y.

10 anual NEGRO
mm palmmnda. ¿

20% el…—……

…… mm ¡—n|.¿

©

PH1C[SÚ[S.DCM ? PÁG. IH

ELLA PAG ]“

“'vrmnrñnvfílx1aru'nrlflnvmerrmde rírélngnylnrmraejn*n'frfavewmn

T:nnwl*e p'a'ndé nmmocfn en mm

CONTROL
.&xsvºth//% DE ABDOMEN

MOD R4zo
Tallas… XCH, CH. M. G, XG, XXG

ID 531511! NI G…) | I (Y… 5
31% poliamida, ¿—

% :lasnno
Form: 93% pol¡ 7% elas1ano

”%ap umºv““*

¿»

$

%
%

PRICE SHOES PORTRA AGO

53

15000

chE SHOES PORTPA Ano

Holly Lam!

TR—XJE
DE BAYO

MOD SNAP
Tallas XCH CH. M. G. XG X)ZG

PHHÍ[SWII[S.CCM ? PÁG. ¡45

£
;
?!

*Canuue p aoc :e …me… en *xenjas. *meou¿nvé(&a:¡e>av &?M

… vacaciones

DE XBD ¡holly Í .nml

P…EESWÍI[S.CEM ? PÁG. ¡47

¡ L … vacaciones

x' '

'." .*
7.

(¡_—

v:

CONTROL
DE ABDOMEN

Holly Lam!

' _MÓDL
Tallas XCH CH, M,G.xG Yxe

¿

un a:1voz| RdéA
FLORES

8D)bpuliumidi,

7w.>lm…:—

. __ 2)

©

hazle énom e… ¿enc &;

* P SIN
MANGAS C ( 3h10

Holly Ímm',

BR MXSIFB

Tallas MM I>C.rHN M G “(6

=> ID "3503 | NEGRU
:n% poliamu1m 1 … elaslzvm,
Combnmuan 10

b) ID 832505I NUDE
-roii¡m

Se vende por separado

¡_

cintura alta

&

j( prom3clivn cn ucmlns. ”:mmD(ónhahjatuwmiav a:ncadclca*á 030 m- ha3u Jcomcz( smcm.

H ull ¿¡ Lthl

PANTALETA

Mon INGP
TaHas. xcH. CH M… G… XG

n)m 193501 | … GNU
3:—.n pollnlmclm ¡
F…… 91% pululmd

(¿ NT )L
MOD 31BP DE ABDON[EN

¿) ¡n 0312 ¿| NUDE

¡ L … vacaciones

GO TKOL
DE ABDOMFN

Holly Land

TANKÍNT

Mon R617
Tallas-XCH CH M,C—,XG

e) ID aaz1a¡| BLANIX) FLORE'¡
s… poliamida. 1/lx- claslana.
Forro: 91% poliéster, 8% elastano

©

PRICESHOES PORTRA 1400

HOE$ PORTRA ADD

FRICE SHOES PORTRA MID

Holly Lamí

RWEA¿ETA

Mon M
Talles YCH. CH, M, G. XC—

PRICE

Hully L¿md

*! 1
f) ID 532777 1 ||| AN<: it="" brabi_i=""> …; poliamida. 17% el…… ¿

F…… 91% pu1¡¿snu, see elzslanu v

D Hao!
TsHas: XCH, CH. M, G XG

MOD 301P
'9) ID 932555 | … AM<: pai="" mi="" h=""> 55% palxésler.15% el…ano.

Form: 92% polilmid¡, $% :lasuno ©

h> ID 832660 | BLANCO PALMERAS %
55% pu¡iésle¡, 15% e1¿sldmx
Forn: w», pohamldi, w. =]aslano A

©
* CONTROL Se vende
DE ABDOMEN por separado

PH1C[SÚ[S.CCM ? PÁG. ¡51

ELLA P/NG… 152

SET DE 2 PZAS.
Holly La ml

MOD'C'N03
TaHas X…, CH M G,xc—.xxe

cn

—1
<:> |_…
a
x
=
4
>

_.
4
I
::
=
..4

¡ L … vacaciones

SET DE 2 PZAS.
Holly Í ¡md

MOD PROÁ
Talla5' XCH, CH, M… G, XC, XXG

¡n 53112… ¡uvas o
65% vxsco$a,
30% p:11éslcr,
sºs elasluno

_
=
_
_
TDF “HIJLLY LANE"
MUI] PH[14
+

PANTALÚN "ATMIJSPHEHE"
MUI] MIE7

PH1C[SÚ[S.CCM ? PÁG. I53

ELLE PAG… 154

SET DE 2 PZAS.
HollyLand

MOD 3169
Tallas: XCH, CH… M G, XG, XXS

ID ¡¡I1OBIBLANCO/ROSAIO
95% algodon. 516 elasuno

… vacaciones

PFHE[C líl[fj.[l[í'—A ? PÁG. ¡55

Holly L(1n¡l

Mon—Juas
TRIIRS:XCH CH.M_G_ ** ' .'3

ID 331111 | MARINO/'

… vacaciones

o
o
—:
¡.
¡:
0
n.
m
u:
0
::
m

º
¡:
n.

E SHOES PORTRA 400

PR!
oI-ZM'MILLA ¡ IE 831355

Holly Land

TOP

MOD PLOZ
Tallas: XCH CH, M, G XG. XXG

ID 331055 1 BLANCO/ ©
NEGRO
992 algodºn,
5% cluslznu

SET DE 2 PZAS.

PH1C[S 13[S.CCM ? PÁG. ¡57

ELLA PAG… 155

&steEÍBI//dy

¿'

Wales/p
&“ /
€?

¿¿º/Wap mt“

—%7maw&

o yin hasta agotar e>:menuas

*Lnnxulte plec|n deummoclón enuendax. ”meouón …… durante |awgenua de

Holly Land

TOP

MOD ozu
Tallas* XCH, CH M G» XG, XXG

ID 331051»! SHEDRÓN/
IVDR“

1—ao%…|5qu.

SET DE 2 PZAS.

Holly Land

OD 0206
Tallas: XCH, CH, M, G, XG, XXG

RAYA s
75% poliéster,
20% visc:sn,
5% elzsuno

OI-BEHMUIZIAATMIÍSPHEHEDW/V10]C…U

SET DE 2 PZAS.
Holly L and

MOD 5035
Tallas: XCH… CH. M, G

ID 531119! ROSA/MOSIAZA
95% algodón.
5% da……)

o .

PH1C[SWJ[S.CCM PÁG.

|Dxa111a | BLANCO

¡ L … vacaciones

¡59

Hollybcmd
B[M¡UQA

0D 25
Tallas: XCH. CH… M. G

100% poliéster

acia
m“ñ©//áe,/

nȼ&%
$G5© em

%
%;aaúm

feº.

Miles/f

X
43/J'aap um_wx&

X

01qu ¡is mun Hnmnniúnváhdn dulame h h "ummm an mi… y]

“Fama de común. Cwm¡teuecm de mmncwuu en_uendax mnmas
Instaaqmrexmtenuax

ID1ilol—DSIVERDEI E .

Q>x¡mxatex/,I',Q_ .
/

fa
%ºaelamx

Holly Í .a mi
BLUSA

MOD VO0L
Tallas; XCH CHV M, G XG, XXG

ID ¡uses | ROSA/BLANCO %
55% puliésltl,15% nlgu

emio
ch¡c

Í Iallg¡ ¡mui

BL USA

x€¿QECÍ.7//¿y£/
“%

¿?
MOD KT02 Q.,
Tallas: XCH, CH, M, G, XG, XXG %
ID18L581 | AZUL/BLANCO % ..
34% …1…'…r, 15%= algudún | ¿ %

PRICE SHOES FORTRA 1.00

form: de mau Hnmci0n válida amame h vioenmn del minan W'o

hasta unta! exmencnx

“Fagodemutadu.Comullepmmde pmnuaon entleurhxcon unas

0
o
4-
>—
::
0
n.
m

o
::
m

º
n:
n.

Holly Ím7¡l

BLUSON

TaHa5 XCH, OCBI'4,2 M. 9,G XC, XXS

¿.

ID 532535IGR15 OXFORD
100% al¿odón

PH1C[SÚ[S.DCM ? PÁG. IBI

ELLA P/X8v132

mm mmmn "l.'.nnsute plecm nepmmncmnamennas cnnws: fulmnsúepngn *onmocmnváluh dummelawgenma ua ma|uguvun hastaagnlavamnmas.

"...!-'A' X::5
, 'n ”.

PRICE SHOES FORTRA 400 PRICE SHOES PORTRA 400
Hallyland

SI IOR.T

MOD 3689
Tallas: XCH. CH. M. G. XG XXG
P:atma cin!urz regular

m 6300671NEGRO ()
100% vis—'on

a)ID8100691 AMARILLO FLORES

E …! vacaciones

¿ ksvºº¡º///
&“ %;

b)

xrº"
uo.“2: .
x. _ - .

vas…"leGUIJHUU.'PIOIIIMOIIVáIIWLlulaululawuel|Liadv|wlálºuº“1fºlualaauulalexrsLau;wa&

íiíi“

.?
2
a
13
;_3
3

Hnlly Land

SHORT

MOD 3490
Tallas: XCH. CH. M G. XG.XXG
Prºllna: clnlura rngular

mmáa£

ID 830070 | NEGRO ETN4CD º
100% vim…

b) ID 830071! ROSA LUNARES
C) ID 830073I AMARILLO RAYAS
(1) ID 810074I MARINO LUNARES

PH1C[SÚ[S.CCM ? PÁG. ¡53

ELLA PAG… 104

Holly Land

SHORT

Man 3021
Tallas- XCH, CH, M, G, XG XXG
Prstina cintura regular

ID 830525 1 NEGRO/BLA nco
¡00% algodón

?
. v—. ……
-,$
9.3.
“ 4_._
m , … *
… (_ ,
v .. i¿
e = ' '
) év' ..
& _, _. _ -5 .: _
. _ _; ¡ v _ ¡'_'
." " $. .* —. _ ||
. .»; =
= .— y, '…
ii
¿¡
|

PRICE SHOES PORTRA 400

Atmosphere DNM

¡,

MOD cun

Tallas XCH, CH, M, 0 xo, > Prehna cintura regular

ID aooe¿7| STONE CLARO
73% algod:n,

22% polits1n, 3 visio$a,
",'H. (1.1Hñ “ A

E

,7

%:

.AND / MDE H

…… [MD / NOD PREO 02-SABU H]LLV

o1

… vacaciones

PRICE SHOES PORTRA 400

Atmosg¡here Í)NZVI

SHORT

MOD 7094
Tama; > Prelina n¡nlura regular

ID 830851! íNDIGO

7 3% ¡lg—:dón,
Wu. ¡mhf'er 5% mm…
1% el……»

PH1C[SÚ[S.DCM ? PÁG. ¡65

o1-BHAMARRR HELLV LAN] / MDE SHE

ELLA PAG… 130

a)

Atmosphere DNM
”1

bHORT

MOD 4050
Tallas XCH, CH, M, G… XG, XXG
Prelms- ciniura regula!

ID 830968 | BLANCO
%% algodón.
¿% clasiano

&

a) ID8309691 MILITAR

. MOD P820 _
H. .— —. xe_>:xc—
» …gd..

. _
. I;) IDSJO732I MARÍNO'í
.) - 'o
.

. ¡ . e) |D,|n1¡39791.KHAKI

. . .

. | . _] d¡|=…¡ MI “A!
$ .

.,.' “' $1_'
. …J' 'N“ º…"“
¡ .)3*
— %
'p -a .
?

E
%
%
E
%
5
E
%

'Donsultc Dream de promoudn en vendas. 'Pmmocm

7

'r'H -3

, …
-

favo r | *;Q-.—_.S
P r i c e a

Shoe5'

A!Úgllf;£i%l

MODCAPI
Tallas 3, 5.7.9,11,13.15
P|elina.ci un regular

902-TDF H]LLV LAND / MU[U

10213

ºl-BLUSA10LLYLANE / W

95% 3Igúdon,
…. ¡…hmfr,

IDSSOE1B!BLEACH &
2%daslano |

¡un vacaciones

ID ¡3020010LIVO
mos». alg…lun

PF…Í[CWÍI[S.DCM ? PAG.

$$... US_T=%EE ……

s=3%3$… -

.,
C
.vA
… e… ……
" zM LK
n…A……
UJDI no… nm
”. 0H wm
0 Mc …
H …… z
, … “
H … u
m
%%?»q
% S
¡á su…
¡M a……
.… …emw
“. …
s %
x.s _

PRICE SHOES PORTRA 400

.. ..

' v 'v .
”**v'eh.
—_ _» 4
¡—

PRICE SHOES PORTRA 400

Holly erd

HOT PAN ” ¡'

MOD 4206
TaHas: XCH. CH. M. G XG

lo nvoo | ROJO/NEGRO
mº… vis(nx¡ | ¿

… .
x %
% $
/ $:—
"%
%% $
%!!an

… vacaciones

DES PO RTRA AUD

53 PRICE SHOES PORTRA ¿00

”sec de …sz Can…e p'suc je promuúnen 'weníascm was fumes te pago
Pvcrro:vjn vahdaiuxmm Wawa-x cm se :amk-uc v/c rasma;om' cxmcn(lcc

PH1C[SÚ[S.CCM ? PÁG. I71

ELLA PAG… 172

Í Ínlly ¡und

HOT PANTS

MDD MX54
Tallas: XCH… CH, M, (3… KG, XXG

ln 830398 | ROSA
100%1yuw11 |¿

H ally land

HOT PANT S

MODMLI
Tallas XCH. CH M. G. XG

un no… ¡ ouvu
100% Jlgcdán. ¿

Holly Land ,
PANTALON

MOD180P
TaHas XCH, CH, M, G, XG. XXC—
Preuna c|mura

ID 312045 | NEGRO
1r—o% pn¡ie's… ¿

PRICE SHOES PORTRA 400

PR

Lee todo

Catálogos Similares

Chicco
Portada Catálogo Chicco
Bodega Aurrera
Portada Catálogo Bodega Aurrera Ofertas
Andrea Zapatos
Portada Catálogo Andrea Temporada
Woolworth
Portada Catálogo Woolworth Especiales
Price Shoes
Portada Catálogo Price Shoes Infantiles
Del Sol
Portada Catálogo Del Sol
Cklass
Portada Catálogo Cklass Kids
Arabela
Portada Catálogo Arabela
Soriana Súper, Comercial Mexicana
Portada Catálogo Soriana Súper
Sanborns
Portada Catálogo Sanborns

Tipo de Oferta: 

Tipo de Productos: 

Especiales Temáticos: 

Localidad: 

Cubierta: 

Portada Catálogo Price Shoes Temporada
Last modified: 2021-01-23T18:07:29+01:00 by