X

Curvy Cklass

Del: 

Martes, 16 Agosto, 2022

Al: 

Domingo, 27 Noviembre, 2022

Valoración: 

Average: 4.5 (2 votes)

Contenido del Catálogo

Información del Catálogo

Contenuto Grezzo: 

JOCELYN
CORONA

(:WMTHOA
Roomeua

MIXIDHESS
MULTICOLM
PDUESÍER /

087-57
CALZADO

ÁFRICA
ZAVALA

… 124-78 JEANS
m… 804-356INTURON

cn-u-ses-m .
S-M-LXL-XXL ""”"

*)

LUCIANA
SISMONDI

JOCELVN
x CORONA

CAMISA

MIIAL PRINT

VIS£DSA

cu-u-o [5.255 |"…""
S-Il-l XL-XXI. ' '

SARA
CORRALES

JOCELYN
CORONA

KIA
Mmmm/mu
cu-u-o í+…:—z[u ,“

BUJSI
WM
WW

cu—n—sznm í _: ; (
s-u-txvxx1 |”""" _' _-

437-63
JEANS ¡

CURVY LINE CURVY LINE CURVY LINE

JOCELYN
CORONA

CURVY LINE LINE CURVY LINE CURVY LINE

SHE…"
PDUESTEH/EUSIIIÍI

cu-u-s EG-2EG ¡X… »…
s-u-1xt—m ' '

239-23
CALZADO

LUCIANA
“ SISMOND!

% 3(M=ñ7©

mmm¡wsmu
|:H-II'GEG-2EGI1M ,
s—I-l Xl—XXL '

804—3 1
BINTURÚN

“ í—

' k — JOCELYN
. , CORONA

5'""º 347-75 JEANS
D mtsun1vuscm……
8 23_

RUSA
VI…

cn-u-s [B-2[G| … [ ;
S'I'l. XL'XXI. "

153-76
SHURT

…- ' , _
' . t :?
4 &. ,
.
fr
(Af
'?35í¿Í Y 7 '…º!3—f—'
% (, __ ¿(,?
:'—' , -*_ ”q“
7».' ,…
». r»
— "F
' .— ¡.

FASHIONLINE

804-3I
CINTURON

¿» '“ KR/STAL
-— SILVA

Ell-ll-6 EG-2EG

S-I—l XL'XXL |L:I.M"v

909-25
PANTALON

ll

PIEL

EFECTO

.0

'I$/WÁ

KR/STAL

Pº… / Milº

cu-n-nswzs …
S-I-lXL-XXL |“"““

350-71
GRUP TOP

947-51
CALZADO

|6

cklass.

245—76

CROP TOP

©©©…ó

KRISTAL
SILVA

DFI/WF
EN ÍOBILLO

l8

cu-u-uc-mh »…
s—u-L XL-XXL

¡Elº I …En
FBLESTEI / ELAS'IIM]

VESÍIN

l9

'— cunvv¿… un…… mu…… cuwv¿… cum¿… cuwv¿… cunw¿… cuwv¿… cunwz…—,

FASHIONLINE

VES"…
……
… I …º

S-I-I. XL-XXL ' 20

FASHÍONLINE
cklass.

CYN_THIA
RODRIGUEZ

mnncourm
¡vom
misma
_" cu-u-s EG—2EG …
_ S-Il-l xv… '

…n
5
E
o.
a
E
.……
M
"
c

|.
x
1 .
L
X
I..
I
5

m
m
m
……
mm
W."

-
B
I

LEGGING…

KRIS TAL
SILVA

…3……… 203-14 GRUP TOP
Pill ER/Vlml/ELASTIM _
¿… 397 04 CALZAE?

AZUL umm
PULIE$ÍER / EUSWID

cu-u.n EG-2EB |(. F…,
S-Il-L XL-XXL ' '

PRISCILA
ESCOTO

350—70
DROP TOP
804-34
CINTURÚN

VESTN

Rºll

PDLIESIER / EUSWID
cu-u—s [B'2EB|¿ ,, ,
s-M-Ln-xn ' '

KRISTAL
SILVA

RESORTE EN
CINTURA

20344 CROP TI]P
242-31 CALZADO

29

MDE…

cu-u-awzzc¡ ,…
$'I'l XL'XXL x

146-981E66IN6

FASHIONLINE ,

|_. .
[($
:—""
, .
(- A
..-
,…

ÁFRICA x
ZAVALA

II]…

cu-I—s E[;-2EBI1 ¡¿ ,
s-u-L xL-xx1 '

969-93
LEGGINBS *;

SARA
CORALES

msnm
cu—u—e [¡¡-228 [mm
s—u-t xL—xxL v' '

400-6 |
JEANS

cklass.

KRISTAL

¡AIS
ABI. …
¡mu Si…

Wºº" ¡

363—70
BLUSA
042—35
CALZADO

34

: _
, .
. .

. .A
Q…C$¿v Av Av. Av

984-B8
PANTALÚN

cu—I—s Ela—255 ¡…,,…,
s-u-tx1-xu " "

©?»
%
©

…A

FASHIONLINE
cklass

SARA
CORRALES

…… ' SIU-61 sunm

MIL
llimíll

u--uatn-z… ¡. ,
S-I-l XL'XXL ' 36

FASHIONLINE
cklass

KRIS TAL
SILVA '
/
* ;;
vam… ' “Sw-' "

s-1-9-1 | GRUP TÚP

042-34
BALZADI]
37 3

WIR.
¡IJUIC(I.0II
MIESÍER

mun-s EGº2EG| ,…
S-I|-l xw… '

FASHIONLINE

KRISTAL
SILVA

464-ó?

IEGGINE
IM]…

MEZCUU.ASÍRETBH
5-7'9-H ¡3-15Iízuí»vv
998-95
GRUP TUP
033- 14
CALZADO

30

KR/STAL
SILVA

FASHIONLINE
cklass

ÁFRICA
ZAVALA

42

KRISTAL
SILVA

X PREHNA "
X ANCHA

DETALLE
DE U?f NZ A

©?

"mum…
¿:? 5'7'I'll_ |r)J—…- 203 14
W GRUP TUP
958'49
CALZADO

13

ÁFRICA
ZAVALA

AZUL IAIIIO
VISI:0$I

cu—u—c zu-m;|1 …
S-ll-l XL'XXL '

969-93
LEGGINB

FASHIONLIN
cklass.

KR/STAL
SILVA

HMS
¡le mum
HEZ(1ILUI SIRETD!

5—7-s-nmm

20344
BROPTUP
102-15
BALZADU ' y ' ' 33,

PLAYERA
……
ILÚÚN

cu-u-c E0-2EG ¡¡ …_,
s-u-1 xv… '

JOCELYN
CORONA

ams…
¡ummm
vwsn
cu-u—u

CYNTHIA
RODRÍGUEZ

%%“ 146-98JE68IN6
PDUESÍERIILIM

cu-ws EG—2EG …
S-M—l xw… |…

JOCELYN
CORONA

BLUSA
Illíll¡8lfll
PUUESTER

172-IB PANTALÚN

musa
mnwmn

mscnsa

cwu-s EG—ZEG| …
s-u-L XL-XXL '

AZUL MULHCULGR
POLIESTER

cua
mu¡sm1

S'H'l XL'XXL '“ '

nu-u-a …… ¡
$'"'l ¡L').Í¡l '

mamon _
MISTER/…º"
9.252 €.".¡1' 437-641EANS 5,

VES'ÍIN
MSI

ll…

|:--HIMB-2[c¡_ '
s-u-tn-m '

FASHIONLINE
cklass

KRISTAL
SILVA

KRIS TAL
SILVA

PINTM(II
IEM…
¡MUA

CH—I-G Ec-255¡ … _
s-u-l ¡L—… '

203-14
GRUP TOP
958-52
BALZADU

58

FASHIONLINE
cklass.

KRISTAL
SILVA

PDF TWA
ANCHA

í724=?9

UB ( !
QZUL IEZCULLI
KZBLII.U MT…

5-7-941mm

203-14
GRUP TOP
186-04

CALZADO

…WZZ… ¡46-97 JEANS
- ¿…m— 60

%9—89

HUN

IBM, MIN. PALO DE ROSA.
(IUW Y III

PDLÍSTU¡ HASTMD

ɼ'Ӽ|rzn ,
s-u-txt-m

S…
IllTl:0l(ft
MGM” / EUSÍMD

cu-u-s EG-ZEGI ¿ _
s-u-tn—m “'

JOCELYN
CORONA

FASHIONLINE

LUCIANA
SISMONDI

SARA
CORRALES

8©9—53 98—82í7

070- IU JEANS … ¡72-99 JEANS

RDSI
¡[MOON POLIESÍER / ALWJOI

cu- u- G [G 255¡,…. en ¡5-9 EG—250¡…… 62
S-Il-L XI.-XXL ' -s M-l XL-XXL

FASHIONLINE
cklass.

CYNIHIA
RODRIGUEZ

HUSA
VIII]
VI… / [lll]

cu-u-ns—sm …
S-M-lXL-XXL |'*"'º"'

599-16LE66IN6

63

©©MB©

504

BLUSA + BLUSA

A1I.IL UELII
VBCUSI / lll]

cu-u-n en—z¡s ¡XV. …,
S-ll-l xr… "

599-16LEGGING

61

FASHIONLINE

KRISTAL
SILVA

PINZAS QUE
MOLDEAN ! U
FIGURA

cnnp mp
051-03
cmnuu ¿_—=*'f¡

AZ“. EZIIJLLI
KZ… mum

5-7'º'11_

Btl]$l
HUESO
PULIESÍER

CH'M'6 EG-2EGIl—M…,
S-Il-l XL'XXL “

VESÍIIJO
IZIILMEZCLI.U
MEZC¡J.LI
CM-M—G EE-2EE
S-Il-L XL-XXl

| [;_m …

EL T… DE [A IEZEULU
MIIE VWR DEEDII Il
masa

60

FASHIONLINE

mum

uuumum
¡mum

cu-u-c EB-ZEG |…; …,
s-u-L XL-XXL '

… .rM.…WW…—… .. .

KARLA
DIAZ

FASHIONLINE

cklass

”¡
..... //'//
(,

KR!_STAL
SILVA

… 510—62 JEANS

Ml.
……

cu—u-n tu… , 1
…- n

KRISTAL
SILVA

%©Hí


IEZI1lLA

5-7-9-1I ¡3-15|…r!—.…

¡ … … asu-71

, cnupmp
… ” _ 250-24

' _, —.» cmnnn
…, 73 …

SUDADERA
NORV
POLIESTER / ALGODON

E$Tº125-BBBALZADU

LUCIANA
SISMONDI

907-551066ER

SUMDEM
WA _
POLIESTER

cu.u.n ¡s-zee .
S—M—l. XI.—XXL ¡'

907-55
JDGBEH
298-53
CALZADO

FASHIONLINE
cklass

JOCELYN
CORONA

66-%5

-
…! ….

WEB-2… … “
¡MXL—… '

298—53 MLZADD

cklass.

ÁFRICA
ZAVALA

©©í—85

ams;

¡ucsu
mim¡fumnu
cu-u-e en-m |"í'*'º'
S-ll-l xt…

“ /
941-75 ¿' …
mesma X

4©5=33

vzsnnn
nzummm v
mesm¡nmonom

cu-u-sm—2eo .
S-H-LXL-XXL I”"

JOCELYN
CORONA

FASHIONLINE
cklass.

KRIS TAL
SILVA

984-ó8

* INCLUYE CINTUHÚN

DAMALÚN
ÍINÍI1V VERDE
AL…! / EUSÍINO

cn-u-unzsr. _
s-u-ln—m |…"

363-70
BLUSA
035-19
CALZADO

FASHIONLINE
<:l>

PWI.ÚI
IMM IIILTICN.I)R
VW / PMAMIDA / ELISÍIM

cu-u-s EE'ZEE!… Pv—
s—u-t )(l' XL

203-14
GRUP TOP
397-U4
CALZADO

80

JOCELYN
CORONA

BUISA
"EGM
PBLIESTER / ELASWI)

cu-u-c ¡c-zso _
S-M-l ¡(L—… |……

984-68
PANTALON

¿El

BLUSA
MARINE]
PUUESTER / EUSÍANU

cn—u—c sc-us
S—M-L xv… …"

984-68 PANTALON

SARA
CORRALES

E$£º……' Y'=UES£M _
[WWIIme

SARA
CORRALES

E$£º……' Y'=UES£M _
[WWIIme

U]. Clllítlillill MIIIHRI
4 ]. Blll(l1lillllltfltíll
B]. BUI[CEIÚHFI(SII
95. BUIEEIIIOHBMIIIBI]
123. BUIIEIIIÚII EIMI'ISIHE
149. Blllllilllílll …l…
18]. Elllllllilºll …l…
193. Blllltlilºl ¡lllllll
223. Bºll[il2l0ll Jl|lllllll
253. CIIIECIIIIII C[IIH]HÍ

ZB]. Blllllitllill [JEEIIIIVI]

Z]B. IEB[SIIIIIHS

941—13

MRXIHH[SS
MUIHCUIBH
' 1 PBHÍSÍEH /[lI8ÍRND

%" cuxu-n wzu;
M HH Xl-XXl 'º"""

[IBI-51

BIIZIDU

|»:

¿…

Buenfil

“¿ q'
gC(7írrales

BBB-71

II¡IIÍ

…!

Pll|l¡llll / HIS"!
tl ' II 'G -[G

!—I -l 11

042-35

tllllll

3 comcenón u_:.…_…_|- -

FASHIONLINE

/M=( (' ' n a
" Sismundi

993-43

Vl!llllñ WI ÍRBIIU
I[EHI / HHH…
PI)IIÍSÍÍI

El! — II —G '[I
HI 'I -II

cklass ' /

934-63

BIHSA
IIIHIl FH1NÍ
PDHEXÍIH
BH 'I -E [G
S-M'l-X

599-16

¡[EGIHGS

3 COLECCIÓN

Vl$lllll]

I|lllñl]

FHIIÍXÍIH / [IRSÍMIU
CH —M -C '[L'

8'I4 -l -XI

6

0'1'0N0 ©1Nxº1

LFVANTA
P( )MPIS

D(7Allf EN

245%
cm mv
umm ng":;
ansnn/nnsuuu Ma…!
en - u »c -¡c …
X'M-I»Xl ()
DHMIE EN
ÍOBI[LO
124-IH
mus
menu
u¡1cuunsmmu
5—I-9 39Hl4
mmm

.“ cou-:ccuón

993-54

un…
una

rnmxun

cn u s n: zm
8-Ml ¡[ … “"""

lZ4-18

__ … ¡ mus

HIM-35

E|Nlllllllll

FASHIONLINE

/(A ( (' ' M ::
S|smondj

Ill…
SHIIIHDI
PBII[SÍHI

SH-I ,

984-1l]

JDKG[H
¡RIM
IISCIISI

EH * I *! *H¡
¡"'I -II

[IM-BZ

tllllll

IO

nunvv|

*! Lil

MIB-ZIB

snuul.

993-47

EA'EnN.

()'l“()NO INVIERNO

BIS-BH

JHMPSIJIÍ
MIIIÍIC[IH]H
PI]IIESI[H / HRSÍMIÍI
(¡H -M -HG
HH'XI

ll

546-52

V[SÍIHB
¡mu _
PUII[SÍEH / HIYOI / [IIS_ÍIIIII
8-M-l*Xl—1Xl

"33-16

EIIZMIII

BIZ-BZ

IIMZM]II

() "l' (.) N (.) IN VI li R N () 12

934-651 mm mr

PIIÍIH]I

IIIIIÍIEHIHH -
GIHIHIIIM SJRHCH 339M49
S—M

13 COLECCIÓN

OTONO 91NVIERN0

Si ; a
/ Corrales

x,

. 599-I4

; 8IIIIBII
“? IIIIEI
Ill¡luºl_ …

HH XI-XXI

ZD3-I4

tlll' Ill!

984-89

P…llºl

[ ¡

I

A.
v
7,
:—4
'“
&.J
9
'N
/
X
>
>'
/
x
&

525-55

UE!IIIIII

Allll Hlltlllll
Mlltlllll

El! —II '! -[I:
HI -l -ll

l5 co¡.5cc¡ón '…

JHIPSNH
XHIBHBI
PI]IIESÍ[H / HIS…“

BH ¡¡ lc u; na,…
s-u-1| ¡¡ xxL

958 49

BIlZMIII

!? cou5cc¡óu

MJ (? ' n n
-' Sismondi '

4H5-3I

SBEH[BIHIKI

mm IIIIVII
MEI]I]HN / [IIXÍAIII
DH -H -G -H¡
S-Il-l*Xl

941-18

SHÍ|M
Il]llllllllllñ
Ill?flllllll / HI!ÍMN]
¡HMI XBH Hi ¡I —G -IC
¡… XS-S M-l-Xl

ZH3-I4

CRI]? Íl]lº

DRI-56

L'Illl00

18

FASHIONLINE
cklass.

Il VANYA

m m'w
cxmss

/ — x . (— x V ,
J ¿ P… * …
. W *1 a ¡ 1 y…!

1 _/ … … l.
¡“| "Í ¡' LJ ¡

, *“…Ú '

] W x… J ¡ 1r *!
97 =.“ ' * 1/ J “…,/' L' L L

363-70 347-15

BIIJSA JEANS

IVIIHY Hllll Míll'.llllñ

PDIIISÍEH / ll…… HEICIIUR SÍBHCH
BH-M-B—[G 5-I'9'll l3rlb EIJHVÍ|
HHH

947—4Z

¡(, CM1IDD

_ mum
mmm / v¡xnnsn …un
mu …: zu: ……

341-15 XIII ¡[ …

JE…

() 'l' () N () 1 N V I E R N () 20

M/C¿4M
Sismondi

NP…

Vl¡llllll
Hlllllll
Plll¡¡lll / lll!llll

c|.u—|: u;-zu:
:-Il-l ¡(¡-m lº"…

HIM-3]

NIÍIIMI

21 co¡.5cc¡ón

FASHIONLINE

M¿ 4 n 4
' Sismondi

“37-51

mum
BBB-97 Z45'15
mu mmm
uumuu umm
numm / mum mmm / mum
u-u-nc u-u-c-t:
:—u-¡—u l-ll-l-ll

. COLECCIÓN

FASHIONLINE
cklass

, n) n
Corrales

404-BZ

cnnunann
_ ¡msn
mmm / umm
un — u —c -¡c
:—u—1-n

363-10

Blll!l

853-96

Blll$|l

EID-63

PIIÍM[III CIJIIIÍÍE
IIIIIIBI]

Hlltlllll SÍIIEÍBH
5 —7 —9 '" -l3

HHH-BH

Ellllllll

OTONO

©1NvIERN0

153-13

BRPHI

¡RIM

BRBIHIJIM SÍRHBH
5-I'9-H*13

25 COLECCIÓN

le3-l4

EHUP HIP

l]51'|]3 ;…
c…nnn

IIISI
Íllltl
IMM

ll - I -I '“
S-I-l-ll

]53'73

391-77

I[$ÍIIII
HIIJII
FIIIIÍHEI / [IISÍIIII
CII ' II 'B '“
HH 'll

27 cousccuón

¿&

.( (' ' n (
Sismnndi

995—54

VEKIIIJB
N¡BHB
RIEBUI]I

BH — M —B H
H*l*Xl

28

993-59

HlUSI
IMMIIPMHI
W!EUSI

cu-u-,Us-zn
s-u-1 n-… º"… '

153-76

sunm

n¡unn

mun / nuou¡
ummm

EH — u —c —¡c
w »1 —u

"33-18

BRIZAHH

29 COLECCIÓN

FASHIONLINE

p./….

Aguilar

d' [5] ©voleoguimo

*, ¡
fe ¿¡e:'
¿z,
X
,!
456'54
"¡"U"
ÍIBIBÚ
lll:llllúl / Íll¡|…l
BH '“ '8 '“
X*M'Hl

30

,' /ulr/"M—
Sismondi

/Q ¿5 ¡('/A' º?“ººcººvgººº©
' Escola

994-Il

"¡Illlll
"Illí_itºl"
PIIII…HI

cu-u-,sl ¡c- zm
:—u—1íx1-xn º"m"'

804-31

EIIÍIIIIÍI

31 conecc¡ón

972—11

BIIII!I
II"
Pll|l¡lll

"¡'—'¿-

984-11

!IIII
Illlltlll
"III""
El - ¡| —L' '“
l-I-l-Xl

un… El
mnncu ,
¡¡cnnnu ¿?

|:H- ¡¡ c ¡a un f
su… … “"""

HUB-25

PIHÍMHH

33 COLECCIÓN

FASHIONLINE
cklass.

MIALA 7 ¡¡¡"

914-30

Vl8l|l]ll

' "IMM PHINI
PI]II[SÍIR / HIXIINII
BH - M —l¡ 18
S—M—I

31

350-71

BHI!P IIIP

59945 ¡.

num… / mum
ll68llºº CI|'H1EÍG'ZÍBWBUHW 947'5]
IIGHII x-u—¡Iu … * cmnnu

35 COLECCIÓN

212-15

IIIIHP Ill?

. — ! líxuulu _

un…
cm,

' rnmmn¡unmun

mu mn-c1u—s-¡c

sm x:-:u-1—xt

984-11

XHDIIÍ

MIJHIEHIDH

PHIIÍXÍÍH “l……

CII - II "8 "(L'

… au4-aa

EIHIURUI

37 COLECCIÓN

FASHIONLINE
cklass.

I4B-H

IIXÍIMI IIÍJII WHH[I
IUIHÍ

PMI…[H / H……
EH - II —B -IL'
S-IH-ll

39 COLECCIÓN '…

(¡ 4 n ::
Sismundi

¿“

987-54

MII"
lllI|l FIIIÍ
"¡BOM

El! - I —F -[G
¡*I-l-ll

984-72

mu
:…
ummm

¡Hill ¡EH-EH I-HG
¡Ill XS—S I—Hl

d' © ©priscyescoto

599—15

¡MU

|…

PI!IIÍ!IHI / MSI…
CII ' I -F "(G
Sºll*l—Xl

246-B1

llll$l

Ill-99

Jl…

INVIERNO —— 42

VESIIIIH

907'54
vmmn runtsnn / ummm

llBHH/Bllll:ll BH'|I|'£ El: “…
S-H-li_xl.;ut_ …""

13 COLECCIÓN ,L e

"
FASHIONLINE

cklass

515-51

u:nu

¡»umm
mmm / umm … '

cn—u'c ¡n-z¡c
:—u-t n—xxtlº"""

LUCMNA

Si amo…/1.31

BUT—HB

¡msn
w…
raumm / ¡usmn
cn -u -I; -¡n
:-u—1—x1

941—71

$|II]III
IIIIJII MIIIÍIBIII[II
GIIIHIII!II SÍI[ÍIIH
!H|ll XEM '… I—HE
¡Ill ¡81 ¡H XI

45 cou5cc¡ón

' —".'f'w

¿ - …939-25

. ___—4…¿ I2Pnumnu

b" » ' f”Í—'3llll-Hl
¡ . , ' mun

* ' '958—41
;; ' _cmm

MII-63

BIIJSA

Allll MAHIKI]
PHII[KÍEH / El……
[IH -M —B -[E

S-I-l -Xl

l6

FASHIONLINE

l ÁL1;'R1…—l

(" © ©voleoguima

3lll]-H

VESÍID[I

…l

PI]IIÍXÍIH / MSÍMIU
CH 1! —E [B

H MI

17 COLECCIÓN

581-51

V[3ÍIHII BIII IHHHI]
IWHÍ
I'lllll…|l

BH '" -l¡ [EB-Z[B……'

HH4-3I &H1xpxu

EIIÍHHIIN 18

FASHIONLINE

913-IH

MMISR
VlHll_l Hllllltlllllñ
PIIIIESHH _

S—M—l[¡l-IXI

Z45-74

P…Mllll

ll"

PHII[8HH / ll……
EH 'I! —B 'El)
X—I-Hl

19 co¡.5ccnón

?! €*
?) .
xiii—“|(olm/uº

(;U/// IX/º()'|"()X()

VESIIDII El… H]…
[INID
PIIIIIHIUI/ MEU…

|:H- u- ¡: ¡czm¡
s--u1nxx1*º"""

50

?

TEMPORADA DE LEGGINGS

203-14

BHI]P "¡P

391-04

IIMZII]II

969 93 PIIIIÍXÍIH / VIXCBSI / ¡[ISÍRIIIJ
[[EBIIIGS EH -M -E *El? -2[G
51 COLECCIÓN HlBHH/GIIVH/ÍIIÍH Hl-l-Xl—Hl

FASHIONLINE

993-52

num

_ ¡ u¡snu / ¡¡an

- ¿º ' wscnsn
961?nc33 … en -u -c -¡c
X*IH—Xl

52

FASHIONLINE
cklass.

PR]S( '[LA

M

IBI-H?

Vl8!llll]

IIEHII

PHII[SÍEH / VIXEDXI / El……
H 'M 'G 19

KM -l 'll

33 COLECCIÓN

Corrales

ISI-BB

ll!llllll

lll!llll

P!lll¡llh / lll!lllll
CH 1! -I -iG
HH*II

54

ISI-89

JMIPSHH

HUSÍIII

PDHESIEH /IIISÍINU
EH'M'B'IB
X'I4l'H

"87-81

EIIZRDU

55 COLECCIÓN

341-¡5

mx
541-55

. 23]-][I …“

— "…“… mm ansum
__ . mum / mmm

625-4] cu-u—u—¡c

mznnu N'…

56

515-56

Blll$l

HDJH
PIIHESÍIH
BH ' M * B 'lº
S-Il

969-95

[[BBIIES

Rºw

57 qmsccnón- ' _-

v .4!

FASHIONLINE

[HH-99

IIIXHI]B

lllll MAHIII]
PDU[8Í£H / ¡[…th
BH

S-M -l-Xl

_o-

58

FASHIONLINE
cklass

KRIS TAL

203-I4

EIIIP Ill!

© 969-94

[[GIIIGS

umn:umn

PBlIÍSÍEI / lll$lllll
8I|ll ¡CII-EI! IH—lli
8Ill ¡8—¡M-l-ll

© 969-95

llllllli!

IEI:IIII /BIIIBII

PÍ|lI[$ÍII / [[ISÍIII
SIMII XEH'IZII I-I-IG
¡Ill XS-SII-l-Xl

[IBI-63

Cllllllll

59

Ll'C/AM£

BEE-HB

El…
…l
PI]H[SÍIH

/ 959'95 cu-u—c—¡c

umm ”Hi

(.)'I'()No INVIERNO 60

912-63

…HI1[I

¡zm _
mcusu / rnmsun

BH*IHHB
8-II—l—Xl

61 con.scc¡ón

914-3Z

VESÍII][I
MIJIHEDIIIH
PIIIIESÍ[H / [IIXÍMÍI
BH -I -G AIG

S—Il—l ' XI

62

SUB-55

EHM[BU

HUBRHBIIIR
PHII[SIEH/HHSMND
L'H ” G [E

S M l ¡[

'I…ZIUÍI TW

HHH-93

[IEBINL'S

03

FASHIONLINE

( ') “…l/A

UBH-¡[I

El…

VIH"!
PUIIE8ÍIR

CH —M —B »!E

391—m w…

Hl|ll

()l()NU INVIERNO 61

FASHIONLINE
cklass

mnnn mmm
nnsn_

rnum¡n

un -u -|: —u:

g-f _ ¡ -u— . '.—

65 'cñ*usccuún*º—” ' 'º—

1! _ sun-51

o'& ' “v
' ' mnun
AZIJI unnmn … _ …
vuumm / ¡usmu ' _ f … …w
BH'" 'I; “; Z”; El…“ "BI-62 fl! '1 Vx ““;—"fl "”
un mu umm =— ——- ““

FASHIONLINE
cklass

LLICZ7/ÁfV/Á £?!STLO()IV[)I

984-BE

JUMPSHH
MÍBHU

ruu¡snn/unmuu
cu-u-c—¡c _
s-u-1-x1

B36-BH

cutznnn

KRISTAL SIL A1

$999
341-zn

EUNJUNIU

HI].IU

PUlI[SÍ[H / [[RSÍRNU
CH »" 4G -IB

S-M -l -Xl

989-13

ÍI]F

958-41

Elllllll]

Vl$l|llll Bºl Illllll
FMI] II III“
Plll[¡llll / IIIIIIS M[ÍIIMS

69 COLECCIÓN FIESTA

35l]-69

V[XÍIBB

[IVA

PIIIIESÍEH / EIIKÍMNI
CH ' Il 'S 18

Hi -I —Il

BBQ-92

IIIIISI

Hlllíll1lllllll
FIIIIÍSIIH / lll!lllll
CII -II 'I: "¡B

HI —l 11

COLECCIÓN Hs ';,— I.A

245-74

PAIÍIIÚI

Pllll[8í[ll / [IISÍMHI

cu-u-n—¡s
525'93

HI "[ 'll
Illlllllll

..

¡a

490-61

VISÍ|BU

IMM

PHII¡SÍEH / ll……
BH 4" 'I; -EG

… 'l -Xl

©[IEB-8B 94HH l]35-EIH

cm mv rnu¡mnu ……"
mm mau
rnmxnn mmm / ruunumn / umm _ , __
cn-u-n-¡c cu-u-s—¡c

s-u-1-n HH-Xl

73 co¡.5cc¡ón HE …

¡ .
¿' ©priscyescoto

¿ oasu-n

NIP IW

¡m _
numa “ 350 ¡ll
"'”“ mmr
:—u-1-n …
mmm
& cn.u-:-u
¡ x-u+n
&…
BIM-34
mum J 510-Bll
mus
mmnn
unnuunsmncu
s+s—u

sºm.

h,'áEl

%%

mun ll "Il
IXCIII Ellllll III—l

3

1
IN
-l

LUCIANA SISMONDI

984-65

mnnn
num
rnumm
su… ¡cu—cu u-c—¡c
;mf xxf-s¿u+u

75 COLECCIÓN su

FASHIONLINE

BIB-BZ

VESHI]|] L'UH II]HHH
MUIÍIC[IIDH
PUII[SHH

BH»M B [G

H -l -Xl

FASHIONLINE
cklass.

984-BH

BHISR
NÍEHH —x
Pll[lhull]ñ / MCUUUN X
CH“ [¡ ¡C
S H [ Xl A
X
x_x X 1
» ' ¡ /
¡"£
/
./ '/

……"va RODRÍGUEZ ¡“

49ll-Bl]

…una
V num
rnmsun / mmuu

cu—u—c u:—z¡c"
un "XXI…"

78

VISÍIHHEUNÍDHHD
MUIÍIÍIIIIUH
FI]lIEXÍ[H / HERAS "HMI…
SllMl XEH -EílG-IB
S|l[ XS'S M-I'Xl

SA DA CORRALES

_! '…'(“,'A_,'-JA SISMONDI

' '- "o
/ "&

NX“—_¿

' _ 594-51
PMHIBILI3I

% &
…* zas-91 sss-ss nas-91

mun uuu ……
um _ mun
rnutsun rumxrm / msmn
cu-u-c-n: cu.u—u-u;
w-1-x1 ¡»IH-ll

KRIS TAL SILVA

JOCELYNE CORONA

& fi.0
INVIERNO 22

HHH-13 Z3Hl]

IBP CHM H]HHH PMI…UN

ILI[I[ / HEBH[I IH[NI

P[Illlllllll PDII[SÍIH / [[ISÍINU
EH'M'IHG BH'N'Í5'HS

X—M—l—Xl S-M-I'Xl "35-93

EllllUl]

81 COLECCIÓN /

UBH-¡9

NSI…H
BUBIMBIH¡
PUIHSÍ[B
CH-M G'IB
8-M—LXI

035-98

CIIZRHH

BIZ-14

mm
nunca _
E=l."usan.ígllm"" CYNTHIA RODRÍGUEZ

¡ºl-HI

300-70

Ílllll
IB.III

E:“…'*¡%“.… nas-95

!-Il—l-Xl Ellllllll

83 co¡.5cc¡ón HE IA

]EB-H4

PIIIÍIMII]II

I!GHH

Nl|l0ll/ ll……
HNIÍMII

BIE Slll

… l..t..'.'....0_l . !

X 978 73
v¡snuucnnmanu

u¡cnu

runnmnumsunu

mu xau-cu uns-u:

sm … u-1—u

KARLA DÍAZ

148-76

BIUSI

¡HDMI
PD[HSÍW
CH-M-B-EE
S-M'LXI

599-17

PINÍIIÚI

FASHIONLINE

lll3-HH

Vl$llllll

"… llll!H|ll
P[Illfillll / [llllllll
BII - M -B -l8
$vll-lel

OTONO INVIERNO '

SARA CORRALES

l3l-BB

Blll$ñ

Bll|[ll

PI1lI[SÍEII / [ll8¡llll
EN ' II 'G -H¡

S-H-l 'Xl

391-16

Mllll

IEBHII

PHII[KÍER / HIÍDN /lll8llllñ
BH - M -6 -[l¡

S'I'l 'Xl

U4U-3H

CMIMJU

FASHIONLINE
cklass.

IBB-84

PIIÍIHEIIII

IIBHI1

Illllll| / lll$llllll
lllllllll

¡lll ¡Ill

BBB-98

U[¡IIDII

IEHHE

Pllliliíll / fll8llllll
(¡H —I “E “¡L'
S-I-l-Xl

88

ur…

HHH-99

V[XIIBU El]|l FUHHD
HM]IJIIIIJ[
PUIIESIEH

CH - H *E H

814 *l 'Xl

998-H

VE¡ÍIW Cllll Íllllllll
[IM

PBIIE¡ÍIII

El! —H —G *El?

8- IH-Xl

()'1'

4Hl-UB

U[XÍIGB

BMI

PUIIISÍEB/ UISEUSA / HIXÍINU
BH ' M .E -[B

HH 'Xl

625-92

BMZMIB

_“—_» —_;_ 7/7 ¡ L.
' > Xx 4-.—:—º

. /
y k .
".
'*0pLECC|6N+¡&v—…-m
"¡ " *!

FASHIONLINE

IE¡ÍIII|1 j
HICE… 35-"
Pllllfllll I [II:]… -'
IIII —I 'I: -l9
Hl—Hl

KRISTAL SILVA

599-U

mmnu
u¡sn_u

ruum¡n / msm»
EH - u -1: -H:
s-u-¡-n

"35-97
umm HH]… P|[l

CORYE CAMPANA

93 COLECCIÓN

FASHIO'NLIin
t:i

LUCIÁNA srsno»vm

993-BI]

El…

H[BH[I
PUIIISÍEH

L'H ¡H: —[8
S-M-l -Xl

SIIIHI

Mlllli

¡

d

CROCHET

DE

DETALLE

993-b'5

lllll$l
WIIHÍ
V|$EIIXI
CII — II 'G -lB
MI 'I M

93

972-87

V[SÍIIIII

Illll IIIJITIEUHIH
PUII[SÍ[H / HB… "HMI…

BH-N-B—EE
X-M-l-Xl

06

FASHIONLINE

1.—

CORTE SKINNY

]46'98 zna_14
““º"“ cnunur
f.í%ffñíºí'%hh…

gnúul -|;l ¡; -zu; …… Z4Z'3l
— — & —u cuzunu

97 cou5cc¡ón

SIU-63

I'MIIMÚII

984-56

un…

mu lll nm
mmm…

cu-u-c rm-zu;'
un mu ……

I4H-HH

J[EEIIB

98

DETALLES BORDADOS

/X

BIZ-21

Blll$ñ
Bl…ll
MEI]…

BH '" -E -[8
H 'I 'Xl

153-¡5

PIIIÍIIBH

[00

m00 Lu………W%
" … …!.
nº …

.…m ... .….

JEGGING

4lll1-Hl

J…!

BIIIEII
I[1IIIIIIIXÍHHCH
5-1-9 '“ '13

101 COLECCIÓN

__ ¡¿

/,í
¡-

WAS

CROCHET

DE

LIJ
_|
_:
'.—
LU
O

un…
mu
y¡scnsn
cu ¡¡ c ¡: m;
s ¡¡ 1L_n … …“"

A

m00

nd nd … ph 2

n.u" r….u /.……...H I….
'- n= .

"¡u 00 ICH.H1 nue.

.|… 99 mmmwu .|…

E' BBBBB "|..

103

FASHIONLINE

HHH-45

El…

BUHMNU

VISCI]SA

EH—MvE [B 2HI
SM Xl4Xll BU…

TEXTURA Y DETALLES BORDADOS

BBS-93

[[BGIHBS

FASHIONLINE
cklass

-¿

/(
“2-15 sss-95
CAPRI ERDFI[IP
EM…
snnnnnmnsmuuuy _ 625'4]
5-l'º'llrla'ls cum] [:Mlllll]

105 COLECCIÓN

106

¡““El |
_! 9 e.o.|?o..lul 5"
9 "I" . . .II|D|

|.¡qu4Fu|.. . ¡R

993-49

El…

lllll

VISEHXI

EH-Il-G Eli—lll?
HH XI 1"

[tu…

CF?OCIIET

IEXIURA Y DETALLES DE

' CYNTHIA

lºl-HI]

Juurxun

_ mun
ruumm / unsuuu
cu —u -c vu:
S'Il'l'll

FASHIONLINE
cklass

CORTE

MGM

KRI$TAL
_

510-B4

Jl…

lllll MIZCIIUI

IlllClllll …!ch
5-1-9—ll J3 ¿JE _l__IQIBUL

363-10

El…

"42-35

Ellllllll

109 COLECCIÓN

I

“A
v…
7
“A
;
A
v
9
X
/
X
>
>'
/
x
"&

Blll$l

Hll$l
HISEHSI

BH —II -B -EL'

Xs» © 9 3v Aºv && on

…… …… a………w ….

…... 4 3.
,./W.. ? …!» ..Q.u

Aºv

EIJHIIY

cu—u -cjwm
s-u1[u-m
HIM-BH
mum

El…
AH[||A
VISEUSR

Illll
Illlllll
Ilillll|l

BH - II -8 -[E
S-Il-l -Xl

51ll-63

PMIÍMÚI|

DETALLES BORDADOS Y TEXTURA

112

FASHIONLINE
cklass

COLOR

555-54

PIIÍMÚI
El…
Hlltllll!

5— l '9 —II -l.'i

113 COLECCIÓN

PAMALÓN
RECTO

350-70

BHD? Ill?

"BI-BZ

IIIIZIUH

aus-55

BIUSA
RZIJI Ellll]
MEUU[III

EH — M *B -[B
HH ' ¡[

HHH-54

munnwnrnw
cum
mum
un -u —:

BORDADOS

U)
u.]
_|
_:
¡_
LL]
o

OTONO QINV1ERN0

IIIIIBMBIANB

CORTE CAPRI

nun-95
5m-51 "'""
525€"… ¡142-34
Mlltlllll ¡IIIEICII llllll!

541-841]l$15)0l…

117 COLECCIÓN HUMAN …

BORDADOS

DETALLES

94HZ

Blll8l
nuvo

mum / ansun
cu:u- —n;
x-u-1-n

FASHIONLI
cklass

BBB-15

mu

cm
mmmmmm
mwuc
sun

984-BB

PAN…UN

MUI¡|E[I[DH

PDI|[SÍ[H _

[IH '" 'I; El; 'Nº
x-u4lhlrll,l…ww

120

' :.
¿._4/

HUM HI

BASIC JEANS

"… asu—n

¡miº cnnmr
ummm "35-95

5'1'9-Il-13 Ellllllll

121 COLECCIÓN

542-12

Hlll¡l

MINI

MEI]HDI / Plllll…ñ
CH - II 48 -[B
S-M'I'Xl

912-88

“¡III!“ El… IIIHHÍI
IWH¿Y IIIIIÍICHIIIH
PDI![XÍIH

BH -II -I¡ —¡G

H .| —Xl

123 co¡.5cc¡ón

FASHIONLINE

BBB-45

V[SÍIHB

VEHI][

VISCUSR/ HB… "HMI…
BH —M -B —lB

X*M*l -Xl

..!SRISTAL

203-l4

BHUP ¡DP

525-54

JEBBINII

INI]IED

H[ZBlllll SÍHHBH
5-7—9 -ll —l3

391-H4

Bllllllll

!! VANM
POMPIS

JEBBINB

BASIC JEANS

COLECCIÓN

cklass.

BIZ-95

CIMISR
lllll lll1tlllll
llBllllllll

Cll-H—B-l9
$'Il'l'll

BBS-93

HBBIIB

127 -(íAMl—'JEETsz

VESÍII]I]
…l
MERII[IN

cu—u-n u;-m… '
BU4'33 su1_x1—m º""",
cnnunnn

SOPORÍE
POS IKRIOP

sss-95
Jmmn 033'I4
|u|]|¡;[| BIIZM][I

mw…umm '
5+wnwmwm

c o
a COLECCIÓN

JEBBINB

NSOPORTE TRASERO

FASHIONLINE

BIZ—33

Blll8l

[INI
RIBI]DDN

DH * M 'B -lB
S-Il-l - ¡[

464-51

mmc _

[30

912-35

mun
wnm_
ntsnnnn

un - u - |: -¡9
s-u—1-x1

525-54

JÍI¡L'IIG

FASHIONLINE

BB3-BH
El

un
un
me…
cu-u1: u:-z¡sa
s

KRISTAL

341-78

mus
mmm
ummm smnuu
51-94] —13

C()SIURAS EN
CONWASIE

212-15 043-81

EHUP HIP CMZMII]

£ cou-:ccuón

cklass.

HHH-71

¡_ um
¡un
rnut:m¡msmn

' u—u-c ¡c*zu;:
HH u-xu …"…

SIU—BD

Jill!

FASHIONLINE

CAMISA

MUIÍIEHIUH
PUIIIXHH /' MB[IDUN
BH 'N '8 'N;

H! —1 ¿XI

464-67

JEGEIIII¡

IIHIH I:IIÍIIII¡I H ll II!III HH

I[$llllll

SIIHIIÚI

Pºll!!lll / lll!lllll
CI - H 'li —ll¡

HI -l—Xl

CAPRI

(¡HAN!
DE ÍPENZA

[EVANIA
POMPYS

¿;;;
IND-UB 2[|3-]4 *…'
wm EHHPI[IP
INDIRB
MEZI:IIIIASI,HHBH 958'49 ©
5-1-9—1l.13-l5 tu… ……

COLECCIÓN

FASHIONLINE

cklass

H
D
".
E
.|
U
"
".
|J
"
H

188

Á.G.Ú.I:L.Áí?

ÁFRICA

;—.

V;…AL-

DEHIIES BHHBA[IUS

912- 26

El…

IZUIIMRINB

VIXEIJSA

CH H E [E lel
S M [ Il … CUHVT

[HH-42

… -, !
nzu1m1unu ¡ '. /
uuwunsmucuy ' a…»
5-¡»s-n |3

“ COLECCIÓN

BHOPIHP

1l]2-15

BRIZIBD

KB'SIAL
L ¿: 9 ¿g

Hl]9-5ll

PIIYEHR
EHEIMBIIIR
IIBHDIIII

cn—u-s ¡c-zn:
… s-u—u u-xn …""

¿ m-4z

Jl…

KT

F ¡Á S ++ ! (:) PJ L I Pd E

HUB-58

FIIÍIBI
HIIICH
RIGUDHI

CH 'I 'G [E
S

IDH-¡2

JBGGIH

113

993-56

Blll$l
RZUIMUIÍIEDIHH
VISCI]SI

EN 11 -B E
H -I 'll

992-ZB

¡[XIIIIII
VERDE Illllíllllll[lñ
VIXEIISI
Cll - H -8 'EL"
HH *Xl

cklass.

FASHIONLINE
cklass.

BOI SAS CON
061le

431-64

Jl…

lllll Mlll7lllll
MÍIEIIIIASIHHEH
5 * I — 9 'I] 'N

JEANS
(Í()Rl()5

! X

Ilñrx_;/>

,—

998-95 “43-15

CHEF IBP BMZADH

º COLECCIÓN

: ( VANIA
' ' POMPIS
/

an.
“.…

x,— ...,. X
“ CORRALES
_

941-71

Blll$l

HHH!

PI]IIESÍIH / VISC[IXI
[IH - M -B -[I1

S-M—l - Xl

437-B4

Jl…

[48

: CYNTHIA
Rodrigue7

515-59

JIIHPSIJIÍ
Illll MIHINB
FUIIESÍIH / HASÍINU
CH *" *E 4[[C

31! -l '“

|MElllli EINÍIJHBK DE
U MISMA IM

239-23

BMZRD|]

491:411 … …

Cklllñll ' __.

IW COLECCIÓN

UOCELYN

| Corona

FASHIONLINE
' 1!

A

LUCIANA
5|smor1dl

HHHPEH EDI ÍBHHU Y curas
Hllllltlllllñ
PIIIIESÍ[H
Slllll XBH-BH_ I-E-IE
HBISD ¡lll 18 -S IH -Xl

150

R&STAL *

SWC

212-15 ©

CMP …?

El…

FÚUÍSÍÍH / Íll3……

CH ' " 'Í¡' 'ÍG

S'H'l '" CAMPANA
CMMI…

151 COLECCIÓN

'DRISCILA ¡
Escote

993-5]

HIUSBI
IIIJIÍIC[IIDH
HISEBKI

EH—H-l? 1EB'Z[C
8-Il—L Xl-KXI III]…

152

FASHIONLINE
(:l

7CVNTHIA '

Nº ! Qodrigue7 '
W
&x

_
¡VA

BIIJSI
HHJI]

mmmm¡ummu
m—u3gcwm
&w1u1n wmv

146-98

J!BIJIIIB

COLECCIÓN

LUCIANA …".
S.5mondi

“ ;.…ó 5151 ' sss-51
'. €* ' ' _ nnuvm

uuuwmun
mm…

"51-03 cu-uuc
nmnnu x-u-1-n

l51

…' JOCELYN ,"
Corona _…
“a ¡ H — .

¡ —l—'(¡ —- !

' x,;

SA RA

Blll8l

uumcuwn
ggu5¡gº… 112-15 941-42
…… ¡l .… DUB“, mmnu …un»

153 cou-:ccuón

- ..a

't AER|CA

; ¿ ¡ Zavala

, asa-su
_ " BIIISÚI

IIIHXMI
VIXBHKI

EH — M 'I; —[5
NH -Xl

124-19

Jl… ¡56

FASHIONLINE"

[37

<:i>

203'14
mwrw
5]U'53
nnnucmmu 497'4U
auna cuuw ,
mumunmmu —
5—rs-n-m
COLECCIÓN

—"'KRISTAL

51|vo

EN nus

COME
RECTO

LUCIANA

Sismondi

HHH-63

Blll¡l
IIIJIÍIC[IIDH

u¡scusn

S-Il-l XI-…

Bl]l3ll

881-09
510-63

PIIÍIIÍIII

158

974-01

num _
mn umuuunn .
vnu¡snn

' ' '…
cnvu¿cín:-z¡c
s-u-17u-fm …"" ' ,

959-93

[EGBINS

150 COLECCIÓN

ZIZ-IZ

U¡¡ÍIM
Illlll
Illllíllll

º":'.nº.-

160

num
' uumcumn
vuu¡snnnmuunu… &
uu—u-s ¡cm
s-u-1xrxu º"…

162

MB“… CHDP lll?
fá3.'£% [IBI-B]

MEICIIIIISÍH[ÍBH Elllll][l
541-9-II “III

. COLECCIÓN

cklass.

146-91

JEANS

993—51

El…
,; nm
¡ mms
: en -u -¡; -n;
s-u-1-n

[61-

¡ Ltíííííthxí sf

Sr—:mr;r¡rh

& _
BlUSR
Ml[ll|illñJl
PUIIISÍÍH / [IASÍANU
BH - M *L" 'El?
MI —1 *XI
PANÍMUN
165

» " LUCIANA
S:smondi_/…— …

HI]MPIH [IDN IIIHRG

HIIJG HHIIIEI]IBH

P[IIIÍSÍIH

L'H —M -E —[G
X-IH-Xl 166

¡”fº5'íáb

BIM-33

IIIWIIÍI

¡—.._

“¡,a '

4
i , ,
…; ¡.
…… 52 1"'… ¡N. . ::
VESIIIIII ' “_ b '
nm x …
usunnn ' 41

cn-u-57 n-m ¡… “
… ¡| —m …"

QINVIERNO

24B-BI

Ill…
Illllt0lll
Pllll!lfl
lll - I '! -EB
!- || -l - ll

DIH-01

mn

um

mun / umm

. u- 75_'f¡

.' _' ' fu-Hl

EZE-92

ClllMlñ

OTONO INVIERNO '

FASHIONLINE
cklass

!_ Silva

153-15

m¡mlu
mm mun
¡mum ¡mm
c|-u-: u:—z¡c
un mu |"…

363-7ll

Bll!$l

958-49

|:Illllll

. COLECCIÓN

E

j

A
lv
º/'.
A
'v
F
A
V
0
X
/
/' ÁFRICA _
Zovolo » t
/
x
X.
El…
III"!“
PHI|Í¡ÍH|
Cll ' " 'F 'El;
3'" 'l "¡l
"|| |…… "IP

PIIIÍM|II …)

¡Ml-89

El"!!!
El…
IISBBSI

EH - I 'S -lº
HH -Xl

l7l

sss-95 '

[[BEIIG

ASHIONLINE

' ERIKA

Bueruh —

PANÍMHN

BIZ—IB

El…

IEEHI] HIJITIEIJHIH
VISEHSR

BH -M '8 ¿E
H“ — XI

BBB-93

[[BGING

“¡UNO INYII'RN()

cklass.

951—14

num
uumnnmn

v¡xcnsn

|:u - u —c »¡c _
x—u—1—n wº

BIB-01

mun
mm _

mnnuu / ¡umun
BH » u —n -EG
x-u—1-n

'" ¡"| |… …A

PIII! Illllll II!!!"
II PIII"

HHIHHHI

U43-B]

cu¡znnu

. COLECCIÓN ¡

sss—94 994"…

uccmn musa
num

- mc…
"42 35 ……
mum ……

l7'1-

FASHIONLINE
c:l

"T SIIVC1 __

ZU3'I4
9"9'25 cmvmr
umuu
uummn 95B'5Z
mnmu cuuw
cu- u s [E Z'º1cunw
s-u1xLxu

175 COLECCIÓN

¿' ,
Ҽi _'4

d' .©priscyescoio
'-

…' ÓQISCILA
s—coto

BUS-25 993-51

rnumnu ……
uumumun
953'49 PUII[SIEH

Bllllllll EH - Il -I2 -[G
S*I(*l*ll

PIIÍMII

NII[ÍIBI]IIIH
VISEGSI EMZM]|]

EH—M .¡; luz—m
su-un-m ……

FASHIONLINE

¡”LUCIANA “
¡ Sismondí

num
¡un

nmnnnn

su ¡4 c u; zu;
xu-H'u- … ,º"…

(_)'1'()N(_> 1NV¡ERN(_)

KQISTAL
51|VO

¡EV/WM
PUMP/S

124-?9 le3-14

… nnnr mp _
um uncuun ]BB'U4

u¡1cuun smncu

5—14… ¡3151 num ºlllkºº

[ 70

v . FASHIONLINE
¿" ¿ cklass.

SARA

Corrc:1*€e¿ …

HHH-70

P……
NIBHI]
PHIIESÍEH / HISÍANI]

CH—H»B-[B
124-19

s—u-t-xn
mus “30

LUCIANA
SISMONDI

ARMA TU

COMBO

ESCOGE 2 A UN SÚPER PRECIO

num
uuu. u¡cnn. mu ||¡ ¡un. mu ! …
mum / …:qu

cn u n n;- zm

x-u1lx1 … Lº"…

94HB , ¡

.… ¡mun 4,

FASHIONLINE

JOCELYN
CORONA
Blll$l
_X Pllll Ill H[|Sl. [ll…]. I£5Hll. ll" [ Will"
x PHIIISÍHI/ HISÍANI]
CH—H—B EB"Z[G“
S—IH ¡UJI ¡““"er

H4Hh'

suum

. uumcumn
' n1snnuu¡_mxuun
mu xs… u—c-¡u
5'H ¿SJM-Hl

'º;=la.2»

SARA
CORRALES

LUCIANA
SISMONDI

X

x' *:»…

_— -/c* . — ans-53 saz-m X¿:X_--f ¡¡ ¡:
BU… El… ' _ _¡ f/,—_£
… v nnsn “( ¿ Qg'
MGDDDN PHII[SIIH / MGUIIUH ¿ ;" -».—…—.…
EH*MLEE*ZH¡ WWW EH—M—G EEAZ[B …… ?
HH XI -XXI

811-le-… nz_gg ,“ .

Jl…

183 COLECCIÓN

ÁFRICA
ZAVALA

SARA
CORRALES

HHH-14

num
_ uu
“ _ rnu¡sun
cu-u-u-n:
s—u-1-n

SID-BH

Jl…

BBB-72

Blll8l

VEHI][

PIIIIISÍIH

CH M B [5 Z!!!

3 H [ ll … …"

[81

FASHIONLINE
cklass.

CYNIHIA
RODRIGUEZ

BIZ—98

BIUSI
VINUH1UIC|[II]
V|$CUSI / UNU v
EH M B ¡E NB '
SHIILJMAAÍT?Í

599-1B

IEEBINB

180- 16

CM ZM]|]

|504

HlUSAI- a¡usn

?

PRISCILA
ESCOTO

,: ”

BBB-30

BDl8ll

BH4-3B

BIIÍIJHI]I

(I" © ©priscyescoto

BBB-49

V[$ÍIM
Ill|l[l
PIIIIÍKÍIH / ll……
[III 1! —Ii —EE
¡'M'Hl

V[¡ÍIMI
IIIIÍIBBIHH
PIIIIIKÍEH / [IISÍMIII
L'II — || -5 'El;

H! -I - ll

03B-BD

DMZ…

OTONO QINVIERN0

VALERIA
AGUILAR

_ ""
KRISTAL ¡

SILVA »
$…

¿
¡
!

144-Zl

mmm ZU3'14 295'9l]
mr mr mm mun
num / …un una
ruunumn / umm rumsun
[IH/M rms cu—u-c -¡c

187 COLECCIÓN …“… S-M-l-Xl

KRISTAL
SILVA

969-90

Blll$l

_ lllll Y B…
PIIIIISÍHI/ H……
BH -M 'B -[E
$—II—l—Xl

ZDU-H7

Jl…

[HB

KRISTAL
SILVA »

350-10

EH|]FIIP
B |) | I [

lell-HH

Jl…

|N|]IED
MllBlill!
5-7'9 '“ -l3

ll49-ZZ

Elllll]0

180 COLECCIÓN

P(Í2IS1)XL
SIL!64

HHH-51

BIHSI

HMI
IIBBHBH

EH -I -G [G
¡'H'l'Xl

ZUB-BB

JIINS

100

FASHIONLINE
cklass.

SARA
CORRALES

993-EB

HIUSR

HI]JD
VISEDSA

EH "H 'S "¡B
¡'N -1 -XI

¡nn-m

Jl…

J

lºl

ÁFRICA
ZAVALA

993-4H

HIIJSI

¡Ml
MBIIDDII

EH ' M ¿ -IB
S»H-Hl

437-B4

Jl…

lº")

VALER¡A
AGUILAR

KRISTAL
SILVA

HBK—16

num
wunr
manu

BH —u -l; -¡|:
x-u-1-u

EID-BI

SH[IHÍ
|II]I!IBH
Mlllllllll

BH 'II 'I; 'El;
H 'l '“

804-33

EIIÍIIHDI

[93

—f… fí _—_—"¡A FASHIONLINE
,,,

) .

'

LUCIANA —. ¿'
SISMONDI 1 . ,".

Elllllll]

_ 2-_¿_—1—¿,;f¿_.—…_. REI-48
. —- /_ ?? muunnnnmnnn

* u¡snnuumcuwn

rumsnn

8Hlll*XBH-BH H-HB
SIZE XX—X*M—I*Xl

lº)

BHIMAHHI

993-39

Vl3]|lll] BBK ÍONHO

BME MIIIHL'HIGH _
Pl]ll[8llñ / HBHIS "HMI…
EH * M -G -[G

S—H

cou-:ccuóu

PRISCILA
ESCOTO

x _
'» _.r
º' - ” . " =; .

. ún4¿31
,¿_¿;¿__A IIIIÍIIHHN
4n4-m

IIHIIMHIII

] azs-za saz-ea

v mmm nnum
' un…

M:nnnu
' cu - u -c -u:
x-u1-u

If)6

FASHIONLINE

KRISTAL
SILVA

' /…

' n

>¿ " ».

. X
r/l ;“
,x Q..

.

- ; x f'¡
994 H] 245-15 á “1… —:j/
mum cnnrmv … A
IR…
Plll¡…fñ / lll…" -
EH-u-u-m 125 33 _.
3'M'I'Xl EMZMIH

m." COLECCIÓN ' _

913-115

[|IIISI
Ml]8[lll
VISIIBKI / REHIlIBII
EH - H —G *El!

HH-ll

108

UHHHS IH DHUBHH

M ILA

¡»msc » … _ (_.
ESCOTO
&

J © ©priscyescoio

'.1

' -.“ _ I:Í
|. —'
.

¡.

=““i—x _—= _¡ o'?) . ?
º"… “ r » 1—a— f » _
VESÍ|BI] ¡A“ i- 396 […
NEEH[I
FUIIÍSÍ[H / MBIIIIDII “_
nu-u.n.u; —…__x_cnmnn ¿X
S-M-l-Xl

…“ COLECCIÓN

_ $I$MONDI '

993-4Z

HIXÍIIIII CHI ¡IIIIIII

IIIIÍIEIIIIIH

PIIIIESÍ[I

BH - Il -! -[P

HIM—36 ¡'Il'l'll
CIIIIIIHI
"87-57
umm

snz-as

I[¡IIIIII |:Ill HIIIII

IIBMII

:'.*F3*.%.… 4u4-m

HI-l—Xl CHIMIIHI
491-39
EIIZIIIII

201 con.eccuóu

LUCIANA
— SI$MONDI

"zzs-sa ' '

- F"”!'…

' /

992-25

VI¡ÍIM
Mllllll!ñlílll
VIKBB$I

BH ' M '|¡ —H¡
H -I 'Xl

DIH-IU

Jl…

Allll "Ellllllll
H[1ÍIIIIIHÍHHEH _
5—Hl “II … -IS El!!!"

203 COLECCIÓN

350-11

CHI]? IBP

UBI-D3

EIIZII]D

KRISTAL
SILVA

FASHIONLINE
cklass.

401-[ll

cununnnn
,vmn
vnmxun
cu — u —s —&c
s-u+u

FASHIONLINE
cklass.

0
z
0
&
º?
3
.¿e

/

O

912-92

Ul!lllll … lllllll
III!"

PIIII[!IIII / ll!tll¡|
CH —II -B -ll¡

¡'I -l -ll

205 con.eccuóu

,…, …..%o…o…_v._…%%

.......

2 "U
mw .| mwmmu
HG 4 nñ…..?le.L
…… . mmu……u.
vOD 3 ……mu.s.
00… "U …“ W
… U
W..

992-21

Vl8¡lllll

SIIBHHIMIISR

804-33

BIIIIJHI]N

HUIIICI][UH
VISBBSI

IIH—M-B'H;
X'Il'l'Xl

COLECCIÓN

1207

FASHIONLINE

JOC ELYN
CORONA

El… Jl…
HUESI]
7777777777 FUIIÍSÍ[H7

sum xnu- un L—u n n: m
Ws_m xs su… … """"

cklass.

KRISTAL
SILVA

C 0 R T E
Ill-99
“*“ zna—14
ummm…
u¡zcnun un… º… III?
5-1—9-n—¡a Z4Z-3]

Ellll[lll

ººº co¡.5cc¡ón

W
ºº"?!

BBK—H

El…
HEBHII
PI]HEXHH/MBIIUUN
XMMI XCH-BH_ M-HII
SIZE XS-SM-IXI

sss—53 ""4'33

III"]…

mmm
nm un —c -!|”. ZZB'B3
¡num x—u-t—u …una

211 cou5cc¡ón

.…».l.1nxtelllt.3 .…

. ..:.I|(.11. ¡X. il.,... .

n
n
.|
nt..
'

u
'
B
¡I
u
"
Z
'

VI8EI]XI

LUCIANA
SISMONDI

350-10

II' "II'

825-94

tllllll

musa

wum _

mnnnn / ruunumn
tu — u -c —¡c

su -1 -u

'mmuu muss mu…

l31-B]

sunn¡
mn_n

mun / ununu / msmm
un - u -c -¡c

s-u-¡»xn

asa-ss | 7

"
';

' lº?"

's.

,»;º'…%$iTtn.g

¿ a»-

,.

¡___ … ._o—-.'1

Bll4-3B
cmnnnn 93HZ

“43-16 umnn¡sscnumnnu

MUIÍIE[IIIIH
cnmnn PUI¡EXÍIH

CH'M S-I—l—Xl

“lll

FASHIONLINE

993'95
Elli-BZ mr m

m1 u¡zcuun 043-16
uncuumnnu ……

. 5'7'9'll'13

e 404-uz

EHMMHHA

HHH-95

EH[|P ÍUF
Ill]lllllh.ll
Pl]llí…ñ
SlMll XBH 'EH M>B -[L'
¡… XX—S,IHIXI

SIU-BZ

Jl…

10N0 INYII-RNU 216

JOCELYN ¡
CORONA '

VALERIA
AGUILAR

203-l4

BH[|P Íl]P

984-59

PA……"

347-11

X!]BHEIIAHIH

IH…

lll:llllllll / ll……
BH 'I! 'B 'El?
S—M—l—Xl

984-11

SHDHÍ

217 COLECCIÓN

,v' .) _ _ .r“ .; .
¡ * ; =.'/,. — 7: o '
I n N .

¡

.!

.,.

& ¡

JS
LUCIANA ?

s¡suo¡vo¡

993-4D

VESÍIIIB CHI ¡HHHII
UIHIIE IIIIÍIEGIIIH
PIIIIÍ!ÍEH

IZI| — M -E H

H -I -Xl

497-39

Elll"|l

112-16

PAN…ÚI

VEHI1[

BIBIHDIIR SÍHHEH
5 * 1- 9 -Il 'Iil

ll" COLECCIÓN

378-ZU

lillllllll

CYNTHIA
ROPRIGUEZ

lºl-HH

mun
caunu
ncmunu
EH —u -c u;
s-u-1-u

nz-m

PRIÍMI]II

220

AFRICA
ZAVALA

uz-m

PMIÍRII]N

391-78

mm
mn mmm
uuu…
EH-M -c u; -z¡c

s-u-1 Xl … “…

592-51

Mll]l

VÍH|][ [IIIVII
BIBRHBINR
BH - M -G 'El?
HH -Xl

221 COLECCIÓN

FASHIONLINE

IIIIÍIBMHI
, I'llllf!lll

“ tll - M -I —II
HI -l -Xl

III)-36

PIIIIIÚI
lllllíltllllll
Pllll$llll / lll¡llll
t|l — H 'I —[I

new-sz ”"-"
Blllllil
222

INVIERNO

455-65

vmmn
nzu¡uucuun
uuuuunf_
tu-u-c_¡c-zm .
x-u-lm-m “…

& COLECCIÓN

_ ' t_;- .º.…»_…' '.
'f ' 0 © ©valeaguima
' ' ' 7" |

: 'Í …, [*Híf 1º"º"l

172-17

JE…

IZIJI Nlllllllll
Hlllíllllñ

54 I -9 'II 'I!

[[ TONO DE [A

PR!NIIA PU! Dl

VARAAR DEBIDO
A1 PP(XÍIS().

COLECCIÓN

KRIS TAL
SILVA

CORTE

DEFA£LE DE
£STRHLAS

Z45-16

DRI]? ÍIIF

ZBH-ZE

BIIIIDH

KRIS TAL
SILVA

le3-I3

Plllllllll$l

HIIIVE

Pºlllilllll / ll……
EIC/M ' E/EE

¡IH — [ /Kl

UZ-H

Jl…

FASHIONLINE

993-44

V…I|]ll
Allll [ BIINB[I
MG|][IHI

E“Hí£¡'º zsa-4n

Blllñlll]

ACOLECCIÓN ¿wr | …

I

A1
>.“
¿
A
;
A
v…
0
X
/
X
>
>.
/
x
&,

PRISCILA
ESCOTO

¿' © ©priscyescoto

404-Hl

IZIIIIIHM
Il"l Illlllllll
Illlllllll

IIII ' II -9 -EE
HH -Xl

203-14

CBI1PÍHP

941-14

……“

PRGCMA
ES(171T)

(Í ©priscyescoto

HHH-[17

BIUSR

Al…
RIBUBDN

CH -M -E ¡E
S-H*l*Xl

51ll-BI

SHGHÍ
INDICE
MEZBIHIA
EH* N 'G 'lB
S-M-l-Xl

COLECCIÓN

su… íc'u'- …
sm xs -x

FASHIONLINEV
cklass

VA [ER/A
AGUILAR

_
d' ©vcleoguimc
Q

4BHIH

V[SÍ|[ID

lllll HH
PUIIESÍIH/HISÍAND
CH ." -G *[8
S'M—l—Xl

LUCIANA !

SISMONDI

4HHIB

VESÍIH[I
hllIl/BthEU
PUIIESIEH / [IRSIMII]
CH - M —I3 "(8

NH —Xl

0 T O N () QB [ N V I E R N 0

“(www '
RODRIGUEZ _,._
...... —

º… ,

7 ya .
º+ .

HHH-55

……
_ ycmx
unuunu / ruu¡sun
cu su—¡-n

COLECCIÓN

FASHIONLINE

[HB-45

num
nunca
mmm
¡zu-u -c —n;
x—u—1—n

153-1b'

suum
¡¡un

…un / umuu / mmm
un »u -c ¿[t

s»u-1—x1

COLECCIÓN

¿

Vl3ílll[l
MIH1I[I MIIHIEI]II|H

FBIIÍXÍHI / ÍIBHIX "HIM…
S-Il-l-Xl

/

.

CHI-HG

PRISCILA
ESCOTO “

70… .| ¡'N … . .

436-93

VÍSÍIUU

HIIHICUIUH
PI]IIESI[H / El……
[IH *" 'G '[B

H 'I -Xl

U! . ¡

cklass

.

s¡snouo¡

l

[HH-45

V[XÍI[]H

VERIN
PDIIESHH/HRSIANÍ]
L'H - M -L' -iB
SvM-l-Xl

] SILVA

——x &.
J; J

la IE asu-n
_ _ Zl][]-H] cm mr '—%
El _ … 250-24 . _ /

manu ( Wi
33:23:53: |…qu Ml …… CMZRDII J

5*Hl-ll 7l3'15i CIIRVYV

“COLECCIÓN —r.r

| VALERIA |

(! ©vcleaguimo .

HIM-B?

Sll[lll][ñl

RI]SR

PUIIEXÍ[H / VISÍJI]SR
(¡H -I -B H

H“ -Xl

BIB-BI

SHI]HÍ

¡scam

d' ©priscvescoto

…“!

594-5]

PANÍIBIUSI

V[H|1E

PDIIEXHH / El……
CH '“ *B "EE

H -I -Il

o1'o$¡o QINVIERN0

SEU-BH

B[USIIN
NÍEHB
PDH[XHH / MSI…

tH—u»c-fc '
S-M-l-Xl ,

FASHI6NLINE
cklass.

VALERIA

I—l
& © ©valeoguimo

43B-HZ

Pl…ñl

MRIH

MB[II]HII / PIIIIESHH
BH — M —B -EE

X*Il*l 'Xl

NEER[I

BMD" / NRIIIJN / MU…
BH - M —B H

H“ —ll

215 COLECCIÓN

KRISTAL

SILVA

"34-24

…una a “
Z]Z'I5 909'ZB
? …%EF.EEE
¡ rnufsnnnus?i% u¡1cuun

cu-u-u.¡g 1sunuxcn—uutu-c-¡c
x—u+n S…, J$-XHH»XI

').H

$539 $419
984-15 984-16

EIMIII .Illlllll

HIS! H…
FIIIMIIIII Plllllllllll
CI*H'E'IE IIII'H'HB
HI-l-Xl S-M—l—ll

. _¿Clllill '

. co¡.5cc¡ón

964-28

mv…

umm
mmnm1uwwn
su… … —cu| ¡¡ -c -[B
sm ! ¡LEM-l-ll

94l-?5

FIIIIIÚI

912-91

BRMIXI
IEEHI]

VISCI]SR

DH'M'
¡'I—['

217

E'lli
Xl

COLECCIÓN

ZRB-HD

SHBHÍ MIDI
BEIGE

PBII[SÍIH

BH ' N 'L' *EL"
X'H'l 'Xl

' IIEIIJH ÍDBHI]

_

ESCOTO

J

_

AG…
_

_ i
d' ©voleagu1ma

fl

!
¡

$649
[UB-64

VESH[II] CDN II]HHII
MUIÍIIII]II]H

Pl]ll[$llll / [[IXÍINB
EH ' H 'I? —lB

“ —l 'Xl

FASHIONLI
cklass

PRISC/LA
ESCOTO

¿' ©priscyescoto

/

4BHU

mm

umnmmn 431-53
mmmmmm

w+&m “…
¡MM

0'1'0N0 91NVIERN0

?. …

! 4
… “ 5369
Q / 436-91
_ *' “2£E22
' ncuuuu / van……
un - H ¿I; u:

S-M-l-Il

KRISTAL

SILVA

;
o

¡ / '.:(¡Á . 4

N._¡
X. ..:—¡I-

zna-14 Inn—72 ¿
CHIP "IP msm ummmmmn
mu s+s-n-m

251 couacc¡ón

._ LUCIANA

SISMONDI

363-1ll

HUM

WII!"

PIIII…EH / lll!lllll
EH - M —B -[B
X—IH-Xl

Hill-72

JIIEGIH 25“

I_¡

OTONO

BIIIMIIIII

Ullllll HIJHIBHIBI
PIIIIÍSÍHI / [IISIII[I
Bli - || …¡ '(G

HI 'I 'II

984-14

JDEB[H

VIHBE MUIÍIEI]IUH
PIIIIEXÍEH / ll……
EH '" -HG

HI *l'll

COLECCIÓN -

QINVIERNO

JIIBGEH

:
<.> _“
%
%
(Q

EHRMAHHR

ZBB-44

CMZMII]

©42-33

Ellllllll

©©©©©©

BHRMAHHI ' JIIBGEB

$299 $459
993 92 $993'9]

num rnumnu

mum mum

rummn / mmm vmusun / ¡mmm
cu-u—c-¡s cus-¡c
s-u+n s-u-1-n

251

KRIS TAL
SILVA

203-l4

EH[]P ¡BP

253 COLECCIÓN

OTONO

125-3B

EMZIDI]

QINV¡ERN0

QUI-55

msm
un. mm ! u¡cnu
Pumxnn / m;unnn
su… XEM -cn_yu —I: 'n:
un xs -xj un:

$499
9824"

www…
¡vom
ruulxnn / usnnuu
cu ¡¡ c ¡n un
su [ n … º"…

901-55

JHEBII

125-aa ¡

tllll"º

AFRICA
ZAVALA

$339
HB4-¡H

suman…

van…

en … tu un
un XI … º"…

25." COLECCIÓN

BIN-55

JDBBHI

298-53

BM1MIII

JOCELVN
CORONA

$449
982-HH

¡lilllflll

HIS

PIIIESIÍB/ IIIHIIÚI
CII 'I -I '“
HH-Xl

SIU-55

Jllil:[ll

FASHIONLINE
cklass

SARA
CORRALES

984-62

llll¡l

Illll
Plll|[¡llll

El! ' I —l¡ 'Mi
MI 1 'll

PIIÍIIÚI

BBB-BI

Cllllllíl :

JOCELYN
CORONA

KRIS TAL
SILVA

125-38

DMZ…

298-53

Blllllll]

SA RA

¡ "V
% CORRALES '
x— , " *'v ,,

ERIKA —
BUENFIL

515-59
mnnu ,
¡Emma/mmm /) /
cu—u-s-u: .*
s—u+x1 /
/
¡¡
í 34]'Z]
¡ mmm ' . ;.
| *…) x'¡
—/ —… 525'4l] ' A, (
" " umm __ ' /¿,

—o'l'oNo QINV15RN0

CYNIHIA
RODRIGUEZ

341-2]

EBHJHIÍH

¡[Enº

PIIIIÍSÍIB / El…llll
BH-Iº8ºí8
S—M—Lll

363-70

|Ill|¡l

“36-60

IIMZIDD

JOCELWV
CORONA

muxa
¡ucsm
ruu¡x¡3¿wuun
… nl; ¡s -zu:

s—u:1 XI -XXl “"""

B4HS

FIIÍIIHI

COLECCIÓN

ÁFRICA
ZAVALA

JOCEL YN
CORONA

" HER-41

N umm
vrsnnn _,
um unnmn '— f …
vnu¡sun / unnunn v

CHM-B EB—2lli
X*M'l Xl—1Xl c"…_

FASHIONLINE
cklass

KRIS TAL
SILVA

P|IIRIÚI
HIHIIII Hllllltlllllll
VIXE[ISH / FUIIIMIM / [ll…lll

cu-u-c ¡c-zu;
8-M—l u—m …""

2ll3-I4

EBM IMP

391-[l4

IIIIIIHII

con.scc¡ón ¡ u. '
—"'JA

KRISTAL
SILVA

J..

24B-BH

musa

wnm
ruumm
tu - u -c _u:
s-u-t—x1

984-17

P……“

KRIS TAL
SILVA

98 4-68 'IIEIU1E BINÍIIHIIN

PIIIÍMIIN
¡INID ! VEHI][
MBUI]I]H / [IRS]…

4%…M gº…"…le asa-m nas-19 —

A coLscc.ón ; … …… muxa mmm

JOCELYN
CORONA

SARA
CORRALES

BHISI
, _ uu;nu
' PHIIISÍIR / HISTANI]

/ , s-u-1x1—m
' 984-EB

PIIIÍMUN

SM2|I
IEBIIII/ BIIIBH
PIIIIIXÍIH / III!IIHII

8Illll XCH —IIHLI_I -8 —[8
XIII ¡¡.3 Il-l-Xl

94l-B1

mmnu
nmnu¡mucn
mmm / mm
mn ¡cu-cu u-c-¡c
_;|1¡ fx: —í]u1—x1

COLECCIÓN

LUCIANA
SISMONDI

203-I4

CIIIIP WF

625—40

EIIZIIIH

JOCELYN
CORONA

ÁFRICA
ZAVALA

; 984-68
mmnn 524-[]]
musa 'mcluncuunn
( . _ ¡ asa—41 ……
'- mmm vumsnn/ msnm
a cu-u—s ¡nm ……

8-IH'XI—XXI

KRIS TAL
SILVA

le3-14 483-ZZ

EH(IP Ill? Ellllllll

914-36 VI$EBSI / Pl]lll!l[ll/ PDIIIHIIM / MSI…
[(BGIIE CH - H 'B 18
III:!" Illlllllll)lllll HI -l

CYNIHIA
RODRIGUEZ

515-55

SMIII

Vlllil IIIIÍMI
Pllll[$lll / [IISÍIIII
BH -M —E -H¡
HI —l - Il

203-14 974-36

EIIIP HIP [[BBIIG

FASHIONLINE

KRISTAL
SILVA

. ,lx* ,
',íX v “,
X_¿ -” ——¿¡¿ ——:=… ;! ¡, XJ
zeau;m '— 1 ' *
EMI-14 ”“ "' -
"º!.í£…% … ' Mºl—¿3-
I'IIIIÍSIIH / lll!llllll pul:;¡nsllx[á >":3'g333

.$Illll …! —CHLI "E 18

…:m ' … ¡… mu ¡nu—tu u—s—¡c

¡II! ”8 HAIAXl

co¡.5cc¡ón »

941-70

Il“!l

H08l
POHÍII[H
¡H —I 'i-IB
¡-H-l-Kl

941—14

Pllllil

'F

|…¡…

KRIS TAL
SILVA

BIZ-94

El…
H…
PHI![SÍ¡H . ;

BH-M-E EG A2[B,EIIHVÍ
H! *I VXl 1… , ¡

231—111 11

PMI…ÚN ,

RI COMÍNÍ)ACION l')l' TALLA, Í)i' ACU! I

X'-: || Y,N 1|1x M M

¡ amo r(cuo amar es…9z 03—w (…n… m 75 m.—ad af,»nº …… 9:,.…;9 !
t “N'…“ ººº“ "“"'º 'º""7 LAD£RA 75100 101 1-3—; 10a:'.10 111113 … m 121 125

. ranma % …:… ……z -,:…: :- …-

…....… …».…¿. .. _. ; -

J?

CINTURONES

ELIl7—E '1_V Piu-_“Pl' " D'J—¡º— ,»'ALL"-. L'U'4 LAE LA 3['-Í:'A".Íh

“ ' ll…… lll PHIH[HM
PRISCILA
ESCOTO

H"4'32 ruuunmun

alumnº! tu tu —G H
mau 8-H-l—Xl

* "“"” —
CII|IP Í|1F
B||BI¡HBIIII
Full …" _
Cll'|l 'B'll? HIM 33 PHIIHHÍÍINB/FUHÍSHH
$'IH'XI CIIÍURN BH/Il Y B/Hu'
ÍIUP[ XI" El…
Elº-El]
J…! _
L ” 304_ 35 ronunmuu 1
CIHÍIIHBI (¡H/Il Í B/EB
"[EHII $/Il lil/ll

Hll4'3l rnuíxun¡rnuunum …
umunou tu'I-G—lº

mm ¡AM-l-Xl

__ Hll4'34 ruuunmun
c¡u¡unun BH '8 “

NEEIII HH-Xl

BU4'35 rnuunmuu

cmumlu cu ... -c -fs
uma S-M'l-Xl

Lee todo

Catálogos Similares

Andrea Zapatos
Portada Catálogo Andrea Zapatos Reebok
Woolworth, Del Sol
Portada Catálogo Woolworth Especiales
Andrea Zapatos
Portada Catálogo Andrea Teens
Price Shoes
Portada Catálogo Price Shoes
Mundo Terra
Portada Catálogo Mundo Terra Bis
Price Shoes
Portada Catálogo Price Shoes Hombre
Vicky Form
Portada Catálogo Vicky Form Temporada
Del Sol
Portada Catálogo Del Sol
Soriana Súper, Comercial Mexicana
Portada Catálogo Soriana Súper
Sanborns
Portada Catálogo Sanborns

Tipo de Oferta: 

Tipo de Productos: 

Localidad: 

Cubierta: 

Portada Catálogo Cklass Moda
Last modified: 2022-10-04T17:38:20+02:00 by