X

Andrea Calzado Dama

Del: 

Viernes, 15 Septiembre, 2023

Al: 

Sábado, 28 Octubre, 2023

Valoración: 

Average: 3 (3 votes)

Contenido del Catálogo

Información del Catálogo

Contenuto Grezzo: 

""—u; _ .

GUARDAPOLVO DE REGALO

Celebramos
5 0 añ OJ le12[OJ

con esta colección especial
llena de toques únicos.

A. 325—0488
T:22727|AL: 13 cm
Incluye medios números

B. 325—7807
T: 22727[AL:13 cm
Incluye medios números

A. $999.ºº

B. $949.ºº

,,%Q

c. 31,299.ºº =_D | CIÓ N

'

C. 330—3269
T: 25729
Incluye medias númerns

D. 329-2600 |5Aco

T: ECH, CH, M, G, EG, EEG C,:?.',

3599.“

E. 295-9725 |TANKTUP F. 330-0046 |amsn G. 329-2587 | FALDA H. 329-3125 |v5snno |. 330-1029 |amomm
T:CH/M,G/EG AL: 19 cm LAR: 25 cm AN:12.5 cm T:3,5,7,9,11,13,15,17 C—…—.º(v T:CH,M,G,EG AL: 15 cm LAR: 20 cmAN:7cm
5199.ºº $479.ºº $449.ºº $599.ºº $449.ºº

DAMA CALZADO 0|23-24_

-annneaº

BU

') :

¿3 VIOLE

Déjate llevar
por el color
protagonista
de esta

temporada:

Azul violeta

dominará tus
mqores looks.

PLANTILLA
EXTRA CONFORT

A. 329—4321 B. 329—6288 C. 329—5786

T: 22727[AL:10 cm T: 22727|AL:5cm T: 22727|AL:14cm
PLATAFORMA Incluye medios números Incluye medias númerns Incluye medios números
LIGERA

Sl,099.ºº $749.ºº $849.ºº

H. 326-2009 |suémz ¡. 319-8124 |suom
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG CURVV T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 CURVV

$349.BD S 399.9D
“ DAMA CALZADO mas-21.

º8HDR€2F

F

ELASTICOS PARA
AIUSTE PERFECTO

P U N TAS
C UADRADAS

TACON
ACAMPANADU

D. 323—1982 E. 329—5427 F. 329—5847 G. 329—3805
T: 22727[AL: 4.5 cm T: 22727|AL:7cm T: 22727 T:22727|AL: 11.5 cm
Incluye medios números Incluye medios números Incluye medios números Incluye medias númerns
$949.ºº $799.ºº $449.ºº $799.ºº

¡. 329—5267 | CHAMARRA K. 329-1405 |BLUSA L. 328-2342 IIEANS

T: DH, M, G, EG, EEG CURVV T: ECH, CH, M, G, EG, EEG CURVV T: 5, 7, 9,11,13,15

$749.” $249.” $549.”

DAMA CALZADO 0|23-24

Llegó la temporada
más esperada para
“elevartus 0utfits

con una gran variedad
de bota“); botines.

º8HDR€363

P R E M | U M
A.$1,099.ºº

DAMA CALZADO 0|23-2h

—annnea=

-. MATERÍALEL_ÁSTICD '

A. 329—Á284
T:22727|AL110 cm
lnc uye medías números

B. 329—51ÁÁ
T:22727|AL: 12.5 cm
inc uye medios números

C. 329—5700
T:22727|AL:110m
inc uye medios números

D. 329—4222
T:22727|AL: 10 cm
inc uye medios números

E. $999.90

PLIEGUES (¡UEHV5L
EN TUBO AJUSTABLEAL P1E

íAZD—'u ADAM PANADO

E. 329—4406
T:22727|AL: 12.5 cm
Inc uye medios números

PLATAFORMA
LIGERA

F. 296-9725 |TANKTOP
T:CH/M,G/EG

8199.90

G. 329—2587 | FALDA
T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 …
$449.ºº

DAMA CALZADO 0I23—24 “

º2111DR€21=

Elegancia
en la

A. Sl,299.ºº

D&SENO
MULTICALCE

B. $1,499.ºº

A. 269—17A9 B. 269—6485
T: 22727 | AL: 5.5 cm T: 22727 | AL: 7.5 cm
Incluye medios números Incluye medios números

“ DAMA CALZADO 0|23—2h

Botas depielcon
materiales premzum
que elevarán tu estilo.

C. Sl,599.ºº

mCu—4
ACAMPANADO

C. 312—1245
T: 22727|AL: 8 cm
Incluye medias númerns

º8HDR€2F

BOTAS DE VESTIR

DAMA CALZADO 0I23—24 11

—annnea=

POR SÓLO

C/U

EFECTOS DE COLOR
LOGRADOS
ARTESANALMENTE

A. 298—8788
B. 298—8801
T: 22727|AL:85m

Incluye medios números

12 DAMA CALZADO O|23-2k

º8HDR€EF

BOTAS DE VESTIR

C. $1,349.ºº

D. Sl,349.ºº

EFECTOS DE COLOR
LOGRADOS
ARTESANALMENTE

0. 312-1146 D. 252-3620 E. 326-3426 |CHAMARRA F. 326—2009 |sue'mz G. 319-5086 ||ems
T: 22727|AL: 5 cm T: 22727|AL: 5 cm T: DH, M, G, EG, EEG CURVV T: ECH, DH, M, G, EG, EEG CURVV T: 3, S, 7, 9,11,13,15, 17 CURW
Incluye medios números Incluye medios números $699.ºº $349.9D $549.sm

DAMA CALZADO 0I23-2A 13

-annneaá

A. 298—5589
T:22727|AL: 10.5 cm
Incluye medias números

B. 312—0781
T: 22727 | AL: 10 cm
Incluye medíns números

14

DAMA CALZADO 0123—2h

VA NG UA BD]A

A. Sl,179.ºº

B. 31,149.ºº

EFECTOS DE COLOR
LUGRADUS
ARTESANALMENTE

TAC Ó N
ACAMPANADO

SUELA
LIGERA

-
E
'
.(

' 3
¡%

º8HDR€2F

Define tu
CAMINO

C. $1,449.ºº

MATER(AL ELASTICO
PARAAJUSTE PERFECTO

BOTAS DE VESTIR

TACON
ACAMPANADO

PLATAFORMA
LIGERA

C. 329—5700 D. 327—4040 |GABARDINA
T: 22727[AL:11cm T: CH, M, G, EG
Incluye medias números S799.ºº

DAMA CALZADO OI23—24 15

—annneaº

DETALLES EN

“"'T !

-RHDRCEF

X— PREMWUM

X A. Sl,149.ºº

PLIEGUES
EN TUBO

Xu. PUNTERA CDN

' “., ACABADO METALIZADO

A. 329—4222
T: 22727|AL: 10 cm
Incluye medios números

16 DAMA CALZADO DI23-2A

B. 325-6169 |CHAMARRA
T: CH, M, G, EG
$749.9D

c. 326-2184 |sue'mz
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG CURVV

$299.Bu

D. 302-3860 ||EANS
T: 3, 5, 7, 9, 11,13, 15,17 CURVV

$479.ºº

º8HDR€2F

BOTAS DE VESTIR

, rx—

' x " 'N — ,' " ¡' f /' F. 329—4321
__ x_ ** / , , “] 'x. j.. / , ;, /

DAMA CALZADO 0I23—24 lu

A.

PLIEGUES
EN TUBO

POR SÓLO

351,099.28

ELASTICO
INTERNO

A. 269—1084 B. 329—4048 C. 329-1740 |VESTIDO
T: 22727 | AL: 10.5 cm T: 22727 | AL: 9.5 cm Ti CH, M: 5. EG
Incluye medios números Incluye medios números S (549.9CI

18 DAMA CALZADO DI23-2A

º8HDR€2F

INSPIRACIÓN

REBELDE

D ELAST1CU
INTERNO

…'¡ 'I

..J
BOTAS DE VESTIR

D. 329—5243
T: 22727[AL:10 cm
Incluye medios números

PUNTAS
CUADRADAS

PUNTERA CDN E. 329-5267ICHAMARRA
ACABADO METALIZADO 1: CH M, G, EG, EEG CURW

$749.ºº
F. 326—3389 |cm¡sn
T: CH, M, G, EG, EEG CURVV
$449.ºº
. G. 319-8124 | sunm
, T: 3, 5, 7, 9,11,13,15, 17 CURVY
$399.ºº

DAMA CALZADO 0I23—24 19

A. 326-2883 |LENTES
3229.“

B. 328-3165 |vesnno
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG CL'91/“r

$499.ºº

FOSTER GRANT

0. 326-2429 |LENTES
$489.ºº

D. 319-6168 |v5snno
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG C.r…—'fip/Y

$649.ºº

20 DAMA CALZADO 0|23—2h

º8HDR€2F

TENDENCIA QUE

SED U OE

LBOÚCZ8 corrugadas

,
º_º
|_
en
u.:
>
LL¡
¡:
U)

' E
o
/ ' …
>_“—._ 7 90 90
, E.$1,199. F.$1,099.
PLIEGUES
EN TUBO TACÚN
ACAMPANADU
PUNTAS
CUADRADAS
E. 325—0204 F. 312—0804
T: 22727|AL:1lcm T: 22727|AL:80m

! I d“ ' | I d' '
…: uye me las numerns …: uye me los numeros DAMA CALZADO ("23-24 &

',“

__,7

331,149.90 _'

TACÓN
ACAMPANADO

PU NTAS
CUADRADAS

ELÁSTICO
INTERNO

A. 298—6685 3. 312-0757 0. 325-5543 |CHAMARRA D. 296-9725 Imm T: 22727 | AL: 9.5 cm T: 22727 | AL: 12.5 cm DOBLE VISTA T: (JH/M, G/EG T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 C.L¡RL'V
Incluye medios números Incluye medias números T:ECH,CH,M,G,EG,EEG CURW $199.50 $529.ºD

SD
“ DAMA CALZADO 0123-2A $779.

F. $1,099.ºº

º8HDR€2F

F. 329—6189
T:22727|AL:10 cm
Incluye medios números

G. 307—6187 | CHAMARRA
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG c…?"»…—"w
3549.“

H. 329-2587 |FALDA
T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 CUHW
$449.ºº

DAMA CALZADO 0|23-24 “

Tú e|iges:
0155;
0 ¡9015272

A. 296—4584
T: 22727|ALzlncm
Incluye medíns números

B. 329—6462
T: 22727|AL: 4.5 cm
Incluye medias números

0. 315-6926 |LENTES
3199.”

D. 307—6545 |CHAMARRA
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG CURVY

Sl,299.ºn

E. 329-1405 |awsn
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG CURW
3249.90

F. 318-8108 | JEANS
T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 CURW
$529.ºº

G. 301-2208 |LENTES
$199.ºº

H. 329-4529 lawsn
T: DH, M, G, EG
$399.ºº a ¿“>

24 DAMA CALZADO 0123-2h

º8HDR€EF

l. $899.ºº

MATERIAL ELÁSTICO
PARA AJUSTE PERFECTO

BOTAS DE VESTIR

DE LAS ROD LLÁS +

T:22727|AL:7cm
No incluye medios números

TENDENCIA Q U E ] M P ONE

DAMA CALZADO 0I23—24 “

)

—annnea=

A. $899.ºº

PLIEGUES
EN TUBO

SUELA
FLEXIBLE

B. $949.ºº

TACON
ACAMPANADO

A. 329—6226 3. 326—0463 0. 329-4529 |BLUSA D. 296-8667 | |EANS E. 326-2689 |suémz F. 328-3103 ||EANS
T: 22727 | AL: 5 cm T: 23727 | AL: 55 cm T: CH, M, G, EG T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 CURVY T: GH, M, G, EG, EEG CURVY T: 5, 7, 9,11,13,15
Incluye medios números Nu incluye medias números S399.ºº $599.sm $399.ºº $549.ºº

“ DAMA CALZADO 0I23-2A

—annnea=

G H

PUN TAS PU NTAS
_CwRADAS CUADRADAS

BOTAS DE VESTIR

G. 308—5301
T:23727|AL: 80m
No incluye medios números

H. 309—2361
T:23727|AL: Bam
No incluye medias números

DAMA CALZADO 0I23-2A

º3HDR€84 -

A. 326—0487
T: 23727 | AL: 12.5 cm
No incluye medios números

B. 329—A086
T: 22727 | AL: 7 cm
Incluye medias númerns

c. 329-3089 |poucuo
TALLAÚNICA

S749.ºº

D. 329-9883 |BDLSA
AL: 23 cm LAR: 30 cm AN:14 cm
INCLUVE ASA LARGA DESMONTABLE

$499.ºn

E. 328-1406 |LENTES
3249.“

F. 329-5205 |cm¡sn
T: DH, M, B, EG, EEG CURVY

$449.ºn

G. 320-4320 |FALDA
T: 3, 5, 7, 8,11,13,15,17 CURVV
$529.ºº

28 DAMA CALZADO DI23-2A

B. $849.ºº

TACDN
ACAMPANADO

º8HDR€2F 7—

7

.

—q

41111...

H. $999.ºº

MATERLAL ELASTICU TACDN PLATAFORMA
PARAAIUSTE PERFECTO ACAMPANADU LIGERA

H, 329—4406 |. 328-9860 |LENTES
T: 22727 | AL: 12.5 cm S 249.”
Incluye medias números

]. 329-5168 |cm¡s¡x
T:CH, M,G, EG, EEG CURW
$4A9.ºº

. <: __="" k.=""> '“ - "' “€.. * .“ ' T:3,5,7,9,11,13,15,17 CURW
. “* $399.ºº

v ' .:" DAMA CALZADO 0I23-2A 29

MPÁUÚ

CASUAL

A. 329—6325 A

T: 22727 | AL: 9 cm

Incluye medios númerns TACON

ACAMPANADO

B. 329—4109
T: 22727 | AL: 9.5 cm
Incluye medios númerns

PU NTAS
CUADRADAS

ELÁSTICO PARA
AJUSTE PERFECTO

0. 326-2429 |LENTES
8489.”

D. 307—7368 |CHAMARRA
T: CH, M, G, EG, EEG CURVY

8649.”

E. 329-2327 |BLUSA
T:CH, M, G, EG, EEG CURVV

8429.”

F. 302-3860 | JEANS
T: 3, S, 7, 9,11,13,15,17 CURVV
3479.90

G. 301-2208 |LENTES

$199.ºº
B. 3849.90
H. 327-4040 |GABARDINA
T:CH, M, [¡¡ EG EFECTOS DE COLOR
…, LOGRADOS
S7ºº' ARTESANALMENTE
|. 326-3389 |CAMISA ……
T: CH, M, G, EG, EEG cunvv ACAMPANADO
90
$449" PUNTAS
CUADRADAS
). 328—3103 | JEANS
T: 5, 7, 9,11,13,15 PLATAFORMA
$54g_gn LIGERA

30 DAMA CALZADO OI23—2A

º8HDR€EF

BOTAS DE VESTIR

PARAMAMÁ

K. 324—8904
T:22727|ALzhcm
Incíuve medios números

PARA NINA

L. 327—7041

T: 13717

No incluye medios números

METAL¡CA PARAMAMÁ
M. 326-2924 |CAMISA
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG

$599.ºº

N. 328-2984 | LEGGING
T: CH, M, e, EG, EEG
$499.ºº

PARANINA

0. 326—3600 |CAMISAUNISEX
T: 1, 2 y 3 años

5429.90

P. 328-6364 |DÚUPACK
DELEGGINGS

T: 6, 9, 12, 18 meses, 2 y 3 años
5279.“

DAMA CALZADO 0I23—24 31

A. 307—7580 |cm¡sn
T: ECH, CH, M, G, EG
$499.ºº

B.312—2549|1ANK10P
T: CH, M, G, EG

$199.90

c.31a-at.oa|¡sms — 7 - º .' 90
T:3,5,7,9,11,13,15,17 CURVV D. $949-
3529.ºº

' | "z…
_ ) EFECTOSÚECDLUR
LOGRADOS
ARTESANALMENTE

º8HDR€EF

F. $1,099.ºº

EFECTOS DE COLOR
LUGRADOS
ARTESANALMENTE

G. $899.ºº

EFECTOS DE COLOR
LOGRADOS
ARTESANALMENTE

Boots

D. 327—4026
¡: 22727 | AL: 5 cm
No incluye medias números

E. 329—8169
T: 22727 | AL: 4.5 cm
Incluye medias números

F. 329—6967
T: 27:27|AL:6cm
Incluye medias números

H. $879.ºº
EFECTOS DE COLOR G. 327—3845
LUGRADUS T: 22727 | AL: 4.5 cm

Ank¿e
BOOÍS

ARTESANALMENTE No incluye medias números

H. 329—6486
¡: 22727 | AL: 5 cm
Incluye medios números

DAMA CALZADO 0|23-24 “

A. $1,679.ºº

EFEUTCS 'JE LIOLÚR
LDGRADOS
ARTESANALMENTE

DAMA CALZADO 0|23—2A

' .-

Bota
lOOº/o pie

º8HDR€EF

Botas con tubo amplio

ideal para pantorrillas
más ¿mc/zas. (( ))

B. Sl,479.ºº

c.$1,049.ºº

BOTAS CASUALES

A. 329—5625
T: 2ZZ7IAL:A0m
Incluye medios números

B. 277—5265
T: 22727[AL:45m
Incluye medias números

C. 329—8220
T:22726|AL: Bum
No incluye medias números

D. 329—8060
T: 22727|AL: 8.5 cm
Incluye medias números

DAMA CALZADO 0|23-24 “

—annnea=

M U BA
en la pzel

Botas de piel
que elevaránju
estilo a otro nwel.

A. Sl,549.ºº

A. 329—5601
T:22727|AL:7cm
Incluye medios números

B. 307—8044
T: 22727 | AL: 7 cm
Incluye medios números

B. Sl,499.ºº

0. 307—7788 |vssnno

EFECTOS DE COLOR
T:CH, M, G, EG LOGRADOS
$399.9D ARTESANALMENTE

“ DAMA CALZADO DI23-2A

º8HDR€EF

m
LI.I
_]
:
en
0
U)
»—
o
CD

D. $1,399.ºº

E. Sl,399.ºº

EFECTOS DE COLOR
LOGRADUS
ARTESANALMENTE

D. 312—5hh1
T: 22427 | AL:4 cm
Incluye medios números

E. 329—8145
T: 22727 | AL:4 cm
Incluye medias números

F. 329-1740 ivesnno
T: CH, M, G, EG
$649.“

DAMA CALZADO 0I23-2A

—annneaº

(W()JVV 7() E— T í/7

$ANDREALÚTIENETQDQ

A. Sl,229.ºº

ELÁSTICU PARA
AJUSTE PERFECTO

A. 323—1920
T: 2727
Incluye medios números

B. 312—3768

T: 2227

Incluye medios númerns B. $999.90
EFECTOS DE COLOR
LOGRADUS

ARTESANALMENTE

0. 328-2663 |BLUSA
T:CH, M, G, EG, EEG CURVV

8449.“

D. 318-8408 | JEANS
T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 CURVV
sszs.ºº

E. 329-3669 |ENSAMBLE
T: CH, M, G, EG
8399.“

F. 312-2549 |muxmp
T: CH, M, G, EG
s199.ºº

G. 328-2724 | PANTALÓN
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG CURVV

$499.“

“ DAMA CALZADO 0I23-2A

H.$9999º

EFECTOS DE COLOR
LOGRADOS
ARTESANALMENTE

DESDE

L$9499º

EFECTOS DE COLOR
LOGRADOS
ARTESANALMENTE

º8HDR€EF

$899.90

|. $899.ºº

ELÁSTTCO PARA
AJUSTE PERFECTO

en
LI.]
_]
:
en
0
U)
»—
o
CD

H. 329—8107
T: 22726|AL: 14.5 cm
Incluye medios números

|. 298—3882
T: 22727|AL: 4.5 cm
Incluye medios números

]. 277—5 20 3
T: 22727|AL: 4cm
Incluye medios números

DAMA CALZADO 0|23-24 “

—annneaz

A. $999.ºº

APLICAC METALIZADA

B. Sl,099.ºº

A. 277—7788 B. 329—6967 C. 326-2429 |LENTES D. 326-3426 |CHAMARRA E. 328-3165 |VESTIDU
T: 22727|AL:4 cm 1122727|AL:5 cm $489_ºº T: DH, M, G, EG, EEG CURVY T: ECH, DH, M, G, EG, EEB DURVY

Incluye medias númerns Incluye medios números $599.9D $499.9D
DAMA CALZADO 0|23-2A

POR SÓLO

90

$999……

APLICACION
METALIZADA

G.

APLICACIÓN
METALIZADA

F. 2914—6504 G. 29A—7242 H. 315-7688 |LENTES I. 329-4987ISUE'TER
T: 22727|AL:45m T:22727|AL:4cm $229.Bu Ti CH.M. 5, EG
Incluye medios números Incluye medias númerns $599.9D

¡. 319-5123 | ¡sans
T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 CURVY
s549.ºº

º8HDR€EF

VJ

_:
3
V)
'0
2
,_
O
en

DAMA CALZADO 0|23-24

—annneaº

A. $899.ºº

APUCACWÓN
METALIZADA

A. 249—2A83
T: 22727
Incluye medias númerns

B. 329—8169

T:22727|AL14.5 cm 90

Incluye medias númerns Bu $979-
MATERIAL

AIUSTABLE AL PIE

c. 325-5629 |CHAMARRA
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG CURVV

8849.”

D. 315—6803 |snom
T: 3, 5, 7, 9,11,13,15 CURVY
s 379.90

DAMA CALZADO 0|23-2A , — - _

º8HDR€2F

LASÁLTURAS

$979.90

E. MATERLAL ELASUCD
PARAAJUSTE PERFECTO

E. 329—8008
T: 22727|AL: 8.5 cm
Inciuye medios números

F. 329-1481 | BLUSA
T: ECH, CH, M, G, EG
$2A9.ºº

G. 330-1081 | MOCHILA
AL: 31 cm LAR: 32 cm AM: 12 cm
INCLUVE ASA LARGA DESMONTABLE

$579.ºº

H. 328-2342 | JEANS
T:5, 7, 9,11,13,15
$549.ºº

DAMA CALZADO alza-24-

DAMA CALZADO 0|23—2A

-annneaá

A. $849.90

NATER1AL ELASUCO
PARA AJUSTE PERFECTO

A. 326—0449
T:23727|AL: 7.5 cm
No incluye medios números

B. 329—7841
T:22727|AL:5cm
No incluye medios números

0. 329-1405 |BLUSA
T: ECH,CH, M, G, EG,EEG ?…,
$249.ºº

D. 291—7009 | IEANS
T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 —…'b"—'—x /

$529.QD

E. 327—4064 | ENSAMBLE
T: CH, M, G, EG
$699.ºº

F. 312-5342 |TANKTUP
T: CH, M, G
5229.90

G. 319-8124ISHOR1 B. $979.ºº
T: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 C '/ —'

$399.ºº

en
I.IJ
_]
:
en
0
U)
¡—
o
CD

H. 329—5649 |_ 329-8121 ¡. 329-5267 |CHAMARRA K. 329-3645 |mmmc
T: 22727|AL: 4,5 cm T: 22725 | AL: ¿5 cm T: CH, M, G, EG, EEG CWW T: CH, M, G, EG, EEG CL./:?L'V

Incluye medios números Nnincluye medios númerns S749.ºº $479.9D DAMA CALZADO 0|23_21-

C. $999.ºº

A. 327—4026 B. 329—7780 C. 325—3069 D. 325-5582 |CHAMARRA E. 329-4703 |TANKTUP F. 296-8567 IIEANS
T: 22727|AL:56m T: 22727|AL: 7.5 cm T: 22727|AL: 7.5 cm TZECH,CH¡M,G.EGIEEG CURVY TZECH,CHIM,G.EG T13¡ 5,7.9.11¡13.15117CURVV
Nu incluye medios números No incluye medios númerºs Nu incluye medias números $849.9D $199.9D $599.Bu

DAMA CALZADO 0I23-2A


.

º8HDRB&

&$899

MATER1AL TEHDU
AJUSTABLE AL PIE

mw.…<:m w="">

BOLSO

EXTRAÍBLE

¡¡
l

¿…
.

¡¡,v ¿oo-u

L. 139-1732 ||EANS
T: 3, 5,7,Q, 11, 13

8499.“

K. 326-2009 |sué1sn

). 329-1788 |cmueco
T: CH, M, G, EG, EEG CURVY

$599.“

|. 329—7605

T: 22727 | AL: 7 cm

H. 293—3207

T:22727|AL:6cm

G. 309—6024

T: 22727|AL:5cm

T: ECH, CH, M, G, EG, EEG CURVV

8349.”

No incluye medias números

Incluye medias númerns

Incluye medios números

DAMA CALZADO 0I23—24 47

—annnea=

¡

N/'
¡

r
º , … A. $749.90
(

A. 325-2925 3. 325-2901 0. 329—5267 |CHAMARRA D. 322-96M ||EANS E. 325-6169 |cummn F. 319-5086 | ¡mus
T: 22727 | AL: 5 cm T: 22727 | AL: 5 cm T: CH, M, G, EG, EEG CURW T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,170URT'V T: CH, M, G, EG T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 £' .'1:'v?z“—
No incluye medias números No incluye medios números S749.ºº $579.ºº $749.BD $549.ºº

DAMA CALZADO mes-21.

º8HDR€2F

G. $779.ºº

BOTAS CASUALES

| G. 328—8580
' T:2$27|AL:AEm
No incluye medias números

H. 312—6561
[. 314—5241

¡: 22727 | AL: 5 cm
Incluye medios números

DAMA CALZADO 0|23-24 mi

-annnea=

Dismío

26791

L/éva/o como
bota 0 botín

.__q

“¡

A. 312—5069 B C
T: 22727|AL:45m

Incluye medios números

B. 239—8167

0. 262—1661

T: 2727

Incluye medios números

D. 328-1901 | cm
TALLA UNICA

8399.”

E. 296-8667 | ¡sms

T: 3,5,7,9,11,13,15,17 CURVY
$599.BD

? DAMA CALZADO DI23-2A

º8HDR€EF

S]ENTETE L G E RA

(I)
m
.:
3
(¡>
0
U)
,…
o
en

º3HDR€2F

LIGHTFLEI$I

F. 277—5425 G. 326-2023 ISUETER H. 302-3860 |]EANS
T:22727 T: ECH,CH, M, G,EB, EEG CURVV T:3,5,7,9,11,13,15, 17 CURVV
Incluye medias númerns $349.gu $479.BD

DAMA CALZADO alza-24-

—annnea=

al mismo tiempo

A. $449.ºº

¡&
"¡M.—
A. 308—2300 B. 308—2782 C. 326—1729
T: 23727 T: 23727 T: ZZ*26IALMCITA
Nnincluye medios números Nnincluye medios números Nuincluye medios números

“ DAMA CALZADO 0|23-2A

º8HDR€EF

DESDE

E. 5479.“

BOTAS CASUALES

D. 296—4768 E. 296—4782 F. 308—2324
T: 22726 T: 22726 T: 23727
Nu incluye medios númerns Nu incluye medios númerns Nu incluye medios númerns

DAMA CALZADO 0|23-24 Ei

FOREVER 21

A. 329—9685
T: 22727 | AL: 13.5 cm
Incluye medios números

A. $1,249.ºº

B. 328—2960 |BLUSA MATERJAL ELASTICD
T: ECH, DH,M, 5, Es PARAAJUSTE PERFECTO

3399—ºº PLATAFORMA
LIGERA

0. 328-3585 |FALDA
T: ECH, CH, M, B, EG

$399.su

54 DAMA CALZADO Ul23-2h

FOREVER 21

SIEMPRE

en tendencia

PU NTAS
CUADRADAS

PUNTAS
CUADRADAS

"!
N
3 c:
-s LI.I
.¡ >
=, a
D. 31,249.ºº 3 E. &
TACDN ; TACÚN
ACAMPANADU :¡ ACAMPANADO
?
:

CIERRE
DECORATIVO

D. 329—9609 E. 329—9661
T: 22727|AL: 10 cm T: 22727|AL: 9.5 cm
Incluye medios números Incluye medios números

DAMA CALZADO 0I23-2A “

FOREVER 21

A. 328—4124
T:23727|AL: 12.5 cm
No inc1uve medios números

B. 328—5824
T:23727|AL:úcm
No incluye medios números

T]P6%Úly
B () CTS

C. 328—7323
T:23727|AL:4 cm
Nnínciuye medios números

“ DAMA CALZADO 0|23—24

LÁT[GO
DESMONTABLE

FOREVER 21

7 f; _
'v_ “%“.¡L111º
"LL—L…lll!"

D. 299—4963 E. 309—9360
1: 22—27 | AL: 7.5 cm T: 22427 | AL: 75 cm

I l d' ' I I d' '
…: uye me los numeros m: uye me IDS numeros DAMA CALZADO 0|23—21& ..

FOREVER 21

A. $979.ºº

(

a [

C. $749.ºº

A. 325—5486 B. 325—5025 C. 328-6029 D. 328—6005 E- 329—4528 |BLUSA F- 325—3707 |FALDA
T: 22727|AL:5 cm T: 23725|AL: 5.5 cm ¡¡ 23,27|AL¡4_5… T: 23*Z7|AL:4.5cm T: ECH, CH, M, G, EG T:3, 5,7,9,11,13
Incluye medios números Noíncluye medios númerºs Nnincluye medias números Noincluye medios númerns $279.gn $499.”

“ DAMA CALZADO mes-21.

G. $699.ºº

FOREVER 21

?
(Q
c
9
G)
C_7
(D

:

Á

G. 328—59k7
T: 23727]AL: A.5 cm
No incluye medias números

H. 328-6104
T:23727
No incluye medios números

|. 328—7200
T:22726
No incluye medias números

DAMA CALZADO 0I23-2A El

—ammea=

WES TERN

C. $849.ºº

A. 323—1845 B. 325—7104 C. 325—7067
Í: 23727 | AL: 4.5 cm 1: 23727 | AL: 4.5 cm Y: 23727 | AL: 4.5 cm
Nu incluye medias números Nu incluye medias números Nu incluye medias números

“ DAMA CALZADO 0|23-2A '

º8HDR€EF

E. Sl,099.ºº

WESTERN

F. $999.ºº

___q.+—'_ ”…lº“. _— '

D. 325—2307 E. 325—0587 F. 325—8125 G- 295-9725 |TANKT0P H. 328-3103 |……8
T: 22727 | AL: 8 cm T: 22727 | AL: 8 cm T: 22727 | AL: 5 cm T: CH/M. G/EG T15, 7. 9,11,13,15
Incluye medios números Incluye medios números Incluye medios números $199.ºn $549.ºº

DAMA CALZADO 0|23-24

A. $1,899.ºº

A. 314—7603
T: 22727 | AL: 4.5 cm
Incluye medias númerns

B. 314—7641
T: 22727 | AL: 4 cm
Incluye medios números

C. 331—0304
T: 23727|AL:6.5 cm
Incluye medios números

C. 53,049.ºº

D. 321—8524 | musóu
T: CH, M, G, EG, EEG CURW

$499.ºº
E. 328-2342 ||EANS

T: 5, 7, 9,11,13,15
$549.ºº

& DAMA CALZADO 0|23—2A

F. $2,299.ºº

G. $2,199.ºº

WESTERN

F. 330—3566
1: 2227
Incluye medios números

G. 275—5403
T: 2727
Incluye medios números

DAMA CALZADO 0|23-24 “

A. $3,199.ºº

B. $799.ºº

A. 330—3603
T: 22726 |AL:A.5 cm
Incluye medios números

B. 330-3627 |cm1unúu
TALLA: 30742 ANCHO: A cm

DAMA CALZADO Dl23-2A

º8HDR€EF

A %

EFECTOS DE COLOR
LUGRADDS
ARTESANALMENTE

PUNTAS
CUADRADAS

ELEGANTES
YMODERN

BOTINES DE VESTIR

PU NTAS
CUADRADAS

e:sss:zssa P 0 R S º Lº

T: 22727|AL:9cm
Incluye medios números $
. C/ U

DAMA CALZADO 0|23-24 “

—annnea=

A. 329—5861
T: 22727 | AL: 7.5 cm
Incluye medios númerns

81,099.“

B. 329-5267 | CHAMARRA
T: CH, M, G, EG, EEG cu¡wv
$749.ºº

0. 329-3645 |LEGGINGS
T: CH, M, G, EG, EEG CURVV

$479.En

EFECTOS DE COLOR EFECTOS DE COLOR
LUGRADOS LOGRADDS
ARTESANALMENTE ARTESANALMENTE

POR SÓLO

$1,049.9£

“ DAMA CALZADO 0|23-2A

D. 239—7382
T: 22727|AL: 11.5 cm
Incluye medios números

E. 312—2808
T:22727|AL1 9.5 cm
Incluye medios númerns

F.

EFECTOS DE COLOR
LOGRADOS
ARTESANALMENTE

G. $1,099.ºº

º8HDR€EF

¿
U_J
&

D


Z
¡_
©
CG

BOTINES DE VESTIR

F. 324—9901
T:22727|AL: Bum
Incluye medios números

G. 308—5585
T: 22727|AL:5cm
Incluye medios números

DAMA CALZADO 0I23-2A 67

-annneaº

A. Sl,049.ºº

C. Sl,049.ºº

ELAST1C0 PARA
AJUSTE PERFECTO

TACDN
ACAMPANADO

SUELA
ULTRALIGERA

A. 312—2846 B. 269—1862 C. 3214—5781
T: 22727 [ AL: 10.5 cm T: 22727 | AL: 9.5 cm T: 22727 | AL: 10 cm
Incluye medios números Incluye medias númerns Incluye medias númerns

D. 329—1740 |vssnno
T: CH, M, G, EG
$549.ºº

& DAMA CALZADO 0123-2h

E. 329—5144
T: 22727 | AL: 12.5 cm
Incluye medias números

F. 325—5643 |CHAMARRA
DOBLE VISTA

T: ECH, CH, M, G, EG, EEG
S77E).ºn

G. 326-2184 |suémz
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG
$299.ºº

H. 302-3860 |JEANS
T: 3, 5, 7, 9,11,1a,15,17
$479.BCI

…»-…l".
ACAMPANADO

;; HNA5

CUADRADAS

'L
LIGERAS

º8HDR€EF

BOTINES DE VESTIR

DAMA CALZADO 0I23—2A “

-annnea=

.“
¡H
»

“... _

A. 259—4101
T: 22727|AL:110m

Incluye medias números

-)-

B. 325—0228
T: 22727|AL: 8.5 cm
Incluye medios números

A. $979.ºº

C. 329—57k8
T:22727|AL:10 cm
Incluye medlus números

D. 329-5267 |CHAMARRA

T: CH, M, G, EG, EEG CURW

70

$749.“

DAMA CALZADO 0l23-2h

E. 328-3165 |vssnno
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG CURi/V

$499.90

'..4J " , —annneaº.

1

»

'N
_,

E
|_
en
LI.]
>
LU
o
CD
LU
Z
»—
|: , o
TACUN ca
PUNTAS ACAMPANADO
CUADRADAS

F. 312—0828
T: 22727 | AL: 12.5 cm

p o R 8 Ó |_ o Incluyemediosnúmeros

G. 320—6621

T: 22727IAL: 12.5 cm

Incluye medios números
. C/U

H. 329-1887 |suémz
T: CH, M, G, EG
s599.ºD

|. 329-1849 |FALDA
T: CH, M, G, EG
$629.ºº

G ]. 326-3426 |CHAMARRA
…… T: DH, M, G, EG, EEG CURVY

CUADRADAS $699.ºº

K. 302-3860 | ¡sms
T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 CURVV
3479.90

x——/ DAMA CALZADO 0|23-24 71

TACON
ACAM PANADO

-annneaá

A

TACON
ACAMPANADO

PUNTAS
CUADRADAS

ELASTICO PARA
AIUSTE PERFECTO

A. 312—0842
T: 22727|AL:10 cm
Incluye medios números

B. 329-5257 |CHAMARRA 0. 329-1368 |puwm D. 319-5222 | ¡sms
T: CH, M, G, EG, EEG CURVY T: ECH, CH, M, G, EG T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 C£¡RW
s749.ºº $229.ºº $549.ºº

…$949.29

Botines 2 en 1
. ¡Tú eliges/ > /K ,…

DESMONTABLE

LATTGO
DESMONTABLE

F

TACON
ACAMPANADO

E

TACON
ACAMPANADO

PU NTAS
CUADRADAS

E. 308—5660 F. 312—2921
T: 22727[AL:8cm T:22727|AL: 6.5 cm

Incluye medios números Incluye medias números
72 DAMA CALZADO OIZS—2h

EFECTOS DE COLOR
LOGRADDS
ARTESANALMENTE

—annnea2

G. 329—6202
T: 22727|AL:10 cm
Incluye medios números

H. 328-1888 |cmxu=.co
T: ECH, CH, M, G, EG
3599.ºº

|. 326-3105 |BLUSA
T: ECH, DH, M, G, EG
$299.ºº

J. 319-5086 | ¡sms
T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 CURW

$549.90

BOTINES DE VESTIR

p…$949.90

DAMA CALZADO 0I23—24 73

—annnea=

74

DAMA CALZADO DI23-2A

B. $879.ºº

ELAST! CO PARA
AIUSTE PERFECTO

C. $949.ºº

TACON
ACAMPANADO

A. 309 —470 9
T: 22727 | AL: 8 cm
Incluye medias númerns

B. 308—5721
T: 22727 | AL: 7 cm
Incluye medias númerns

C. 324—6085
T: 22727 | AL: 8 cm
Incluye medias númerns

D. 328-35A7 | puwsmx
T: ECH, CH, M, G, EG
s 229.ºº

E. 325-5940 |CHAMARRA
T: ECH, CH, M, G, EG
Sl,099.ºº

F. 319-5086 | ¡sms
T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 CURVY
$549.ºº

Tu 011th

en Otra dimensión

HAndreaLoTieneTodo

POR SÓLO

$899.90

PLATAFORMAS
LIGERAS ,
TACUN
ACAMPANADÚ
G. 329—5304 H. 325-5681IOHAMARRA |. 325—2023 |SUÍETER ]. 328-2984 | LEGGINGS
T:22727[AL: 13 cm T:ECH,CH, M,G,EG, EEG CURVY T:ECH,CH,M,G,EG,EEG CURVV T:CH,M,G,EG,EEG CURVV
incluye medios números $899.9D 33159.5D $499.BD

º8HDR€2F

BOTINES DE VESTIR

DAMA CALZADO 0I23-2A 75

—annneaº

A. $849.ºº

ELASUCD PARA
AJUSTE PE RFECTU

B. $849.ºº

ELASUCD PARA
AJUSTE PE RFECTU

DESDE

$849.90

A. 277—4121
T: 22727|AL: 10 cm
Incluye medios númerns

B. 280—3623
T: 22727 | AL: 10 cm
Incluye medios númerns

C. 270 —4609
T: 22727|AL: 12 cm
Incluye medios númerns

D. 325-5605 |CHAMARRA
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG CURVY

$849.“

E. 329-1481 | musn
T: ECH, CH, M, G, EG
$249.ºº

F. 319-5086 | JEANS
T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 CURVY
$549.ºº

C. $899.ºº

76 DAMA CALZADO DI23-2A

KKX'MXXXXXXXXXXXXXXX

.…
“W.

en cada detalle

Elegancia

G. 8899.“

TACON
ACAMPANADO

SL ELA
FLEXIBLE

G. 329—6127
T: 22727[AL: 6.5 cm
Incluye medíns números

H. 325-5681ICHAMARRA
T:ECH,CH,M,G,EG,EEG …
$899.”

|. 329-1368 |…vm
T: ECH, CH, M, G, EG
$229.ºº

¡. 319-5123 | ¡ms
T: 3, 5, 7,9, 11, 13, 15, 17 ¿
$549.ºº

BOTINES DE VESTIR

DAMA CALZADO 0I23—24 77

-annneaº

A. $879.ºº

C. $899.ºº

ELASTWCO PARA
AIUSTE PERFECTO

A. 277—4381 B. 280—3968 C. 312—2969
T: 22727[AL: 6.5 cm T: 22727|AL: 5.5 cm T: 22727|AL: 5.5 cm
Incluye medios números Incluye medios números Incluye medios números

D. 329—1443 |vesnuo
T: EEH,CH, M,G, EG
$449.ºº

78 DAMA CALZADO U|23-2k

º8HDR€EF

Teav£ums
de m 0 da

¡?Andreal0ñeneí0d0

BOTINES DE VESTIR

POR SÓLO

$899.90

DAMA CALZADO 0I23-24 79

329—5908
T: 22727[AL: 6.5 cm
Incluye medias números

-annneaº

…$849.29 —-


Iv

¡.
H

C

MATERIAL ELÁSTICU PARA
AJUSTE PERFECTO

IACON
ACAMPANADO

A. 277—4145 B. 280—3944 C. 329—6165

T: 22727[AL:7cm T: 22727|AL:7cm T:22727|AL: 5.5 cm

Incluye medios números Incluye medios números Incluye medios númerns

D. 307—7382 |CHAMARRA E. 328-3523 |BLUSA F. 319-5123 | ¡sms
T:CH,M,G,EG,EEG CURl/V T: ECH,CH,M, G, EG,EEG CURVV T:3,5,7,9,11,13,15,17 CURVV
$649.9D $249.ºº $5h9.ºº

“ DAMA CALZADO mes-24

—annnea=

BLOQUES

DE COLORES Y TEXTURAS

BOTINES DE VESTIR

POR SÓLO H
$8 1290ch

T: 22727|AL:7 cm
Incluye medios números

DAMA CALZADO 0I23—2Au

—annneaº

A

APUCACTÚN
METALIZADA

TACÚN
ACAMPANADD

POR SÓLO $799.22

º")

APUCACTÓN
METALIZADA

TACÚN
ACAMPANADU

C. $849.ºº

TACÚN
ACAMPANADU

A. 297—0448 C. 3329—3744
B. 304—8726 T: 22727|AL: 9.5 cm
T: 22727|AL17CI11 Incluye medios números

Incluye medios números

D. 329-5182 |CAMISA E. 329-3645 |LEGGINGS F. 326-3389 |CAMISA G. 139-1732 | ¡sms
T: GH, M, G, EG, EEG CURVY T: CH, M, G, EG, EEG CURVY T: CH, M, G, EG, EEG CURVV T: 3, 5, 7, 9,11,13
3449.ºº sa79.ºº $449.ºº $499.ºº

82 DAMA CALZADO DI23-2A

º3HDRB€Íá

Balance

EQLJH.HBRIO

PEF2FECYTO
PARATUS NES

PORSÓLO

$799……

SIN PRESIÓN EN TUS PIES
CAMINA 3 VECES MÁS

BOTINES DE VESTIR

MENOS PRESIÓN
EN LA PUNTA DEL PIE

MÁS COMODIDAD
EN EL ARCO

PUNTOS DE APOYO

EQUILIBRADOS
PARA MAYOR COMODIDAD

H. 298—8948 |. 329—5427
T:22727|AL:7cm T: 22727|AL:7cm
_ Incluye medios números Incluye medios números
K L) ]. 325-6169 |CHAMARRA K. 291-7009 |JEANS
T:CH, M,G, EG T: 3, 5,7, 9,11,13,15, 17 L'Uv'?Lr l"
MAYOR ESTABILIDAD S7Á9.ºº $529.50

POR su COMODO TACÓN
DAMA CALZADO 0I23-24 “

BA

DAMA CALZADO 0|23—24

A. 326—0500
T:23727|AL: 5.5 cm
No Incíuve medios númeer

B. 329—6301
T: 22727|AL: 9.5 cm
incluye medios números

C. 329—5823
T:ZZHZ7IAL:8 cm
Incluye medios números

D. 329—5885
T:ZZHZ7IAL:7.5 cm
incluye medios números

E. 325-5629 |CHAMARRA
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG , *
$849.ºº

F. 326-2023 |SUETER
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG
8349.90

G. 328-2981; | LEGGINGS
T:CH, M, G, EG, EEG '“
$499.QD

' H. 325-5889 |CHAMARRA

T: ECH, CH, M, G, EG
$799.ºº

|. 326-2009 ISUETER
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG …
$349.ºº

1.312-0460 |LEGGINGS
T: CH, M, G, EG, EEG
$379.ºº

—annnea=

ELASTWCD PARA
AIUSTE PERFECTO

BOTINES DE VESTIR

D. $999.ºº

DAMA CALZADO 0I23—24 “

“ DAMA CALZADO 0|23—2h

-annnea=

minimalista

POR SÓLO

$699.29

A. 329—6462
T: 22727|AL: 4.5 cm
Incluye medios números

B. 267— 6104
T: 22727 | AL: 5 cm
Incluye medios númerns

c. 329-3669 |ENSAMBLE
T: CH, M, G, EG
$399.BD

D. 326-2009 |suémz
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG CURW
$349.ºº

E. 329-4864 | JEANS
T: 5, 7, 9,11,13,15
5549_59

F. 329—1825 |ENSAMBLE
T:CH, M,G, EG, EEG cum

$ ¡579.º'CI

G. 139-1732 | JEANS
T: 3, 5, 7, 9,11,13
$499.ºº

:

/////.ZZ7'

'/'///

////////

I (

PARA MAMÁ
H. 267—6104

T: 22727 | AL: 5 cm
Incluye medias números

|. 307—6187ICHAMARRA
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG CURW

$549.“

|.329-4888I15m
T: 5,7, 9,11,13,15
$529.ºº

PARA NINA

K. 280—2626

T: 17721

No incluye medios números

L. 328-7842 |SUDADERA
T: 4, B, 8, 10 y 12 años
$329.Em

M. 323-9648 | ¡sms
T: 4, B, B, 10 y 12 años
$349.ºº

H. $699.90

º2HDR€EF

|.]

K. $499.ºº

DAMA CALZADO 0I23—24

BOTINES DE VESTIR

87

INFLUENÚM
E T E F2 N A

B. $1,249.ºº

88 DAMA CALZADO 0|23—2h

BOTINES
DE PI EL

POR SÓLO

351,199.90

º8HDR€EF

BOT NES DE VESTIR

A. 325—4608
1": 22727 | AL: 6 cm
Incluye medios números

B. 312—4444
¡: 2247|AL: 10 cm
Incluye medios números

C. 329—7902
¡: 22727 | AL: 8.5 cm
Incluye medios números

D. 323—1906
1: 22727 | AL: 5 cm
Incluye medios números

E. 325—5681 |CHAMARRA

T: ECH, CH, M, G, EG, EEG CURVY
3899.“

F. 321-6040 | DÚO mex
DE PLAYERAS

T: ECH, CH, M, G, EB
$349.ºº

G. 296-8667 | ¡ms
I: 3, 5, 7, El, 11,13, 15,17 CURVY

$599.90

H. 326-3129 |mus¡x
T: ECH, CH, M, G, EG
$299.ºº

|. 319-5086 | ¡ms
7: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 CURVY
$549.ºº

DAMA CALZADO 0|23-24 “

—annnea=

A. $999.30

ELASTICO LATERAL
PARA AJUSTE
PERFECTO

[MPERD]BLES

EFECTOS DE COLOR
LOGRADOS
ARTESANALMENTE

B. 3949.“

C.

EFECTOS DE COLOR
LOGRADOS
ARTESANALMENTE

A. 329—5687
T: 2227
Incluye medios númerns

B. 325—5285
T: 22727
No incluye medios números

C. 297—4866
T: 22727 | AL: 5 cm
Incluye medios números

D. 269—6904
T: 22727 | AL: 5 cm
Incluye medios númerns

E. 3 29 —7643
T: 22727 | AL: 5 cm
“ DAMA CALZADO DI23-Zl| Incluye medios númerns

º8HDR€EF

D. $999.90

DE TEM PORÁDA

BOTINES ;
DE PIEL

$929.90

-annnea=

La calidad
ole siempre

B. $899.ºº

ELASTICD PARA
AJUSTE PERFECTO

C. $879.ºº

EFECTOS DE COLOR
LOGRADOS
ARTESANALMENTE

E DAMA CALZADO mas-za

º8HDR€2F

A. 329—824A
T: 22727 | AL: A cm
No incluye medios números

B. 280—6501
T: 22727 | AL: A nm
Incluye medias números

C. 312—6684
T: 22727 | AL: 45 cm
No incluye medios números

D. 329—8626
T: 22725 |AL: 9 cm
Incluye medias números

E. 329-1504 |sws¡:
T: ECH, CH, M, G, EG
$249.”

F.139-1732 ||EANS
T: 3, 5, 7, B,11,13
$499.ºº

G. 329-5106 |cm¡sn
T: CH, M, G, EG, EEG CURVY

$449.“

H. 312-0323 | ¡neuen
T: CH, M, G, EG
su:9.ºº

l. 330-1265 |CARTERA-BANDDLERA
AL: 19 cm LAR: 30 cm AN: 1 cm
INCLUYE ASA LARGA DESMONTABLE

$999.“

3

m
u.:
_]
:)
:!)
0
U)
Lu
2
»—
o
en

D.

EFECTOS DE COLOR
LOGRADUS
ARTESANALMENTE

DAMA CALZADO 0|23-24 &

EFECTOS DE COLGR
LOGRADUS
ARTESANALMENTE

ELASTTCO PARA
AJUSTE PERFECTO

A. 312—6943
T: 22727|AL25 cm
Incluye medias números

B. 269—6621
T: 22727|AL: Sem
Incluye medios números

c. 327—4040 |GABARDINA
T: CH, M, G, EG
5799.“

E. 318-8408 | ¡sms
T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 .' '
$529.ºº

G. 319-5086|15ANS
T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 :
$549.ºº

9h DAMA CALZADO UI23—Zh

D. 296-9725 |mm T: IDH/M, G/EG

$199.9D

F. 326-2726 |SUETER
T: DH, M, G, EG, EEG :
$399.ºº

' º8HDR€£F

POR SÓLO

$679?º

EFECTOS DE COLOR
LOGRADOS
ARTESANALMENTE

en
LI.]
_]
:
en
0
U)
Lu
2
»—
o
CD

H. 329—8602
T: 22725|AL:4cm
Nu incluye medíns númerns

|. 329-4703 |muxmp ]. 329-4864 | ¡sms
T: ECH, CH, M, G, EG T: 5, 7, 9,11,13,15
$199.ºº $549.ºº

DAMA CALZADO 0|23-24 “

ºEIIIDRGEIá

“ DAMA CALZADO 0|23-2A

C. $999.ºº

A. 298—9426
T: 22727 | AL: 9 cm
Incluye medios números

B. 278—1440
T: 22727 | AL: 9 cm
Incluye medios númerns

C. 280—2183
T: 22727|AL: 90m
Incluye medios númerns

D. 329-4987 | suémz

1: CH, M, G, EG
5599.90

5. 318-8408 | JEAN
T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17
$529.ºº

F. 329—46 04
T: 22727 | AL: El cm
Incluye medias números

G. 326-3426 |CHAMARRA H. 318-8408 | ¡mus
T: CH, M, G, EG, EEG CURVY T: 3, 5, 7, B,11,13,15,17 CURVY

$689.Em $529.ºº

terracota

POR SÓLO

APLICACIÓN
METALIZADA

LUGRADOS
ARTESANALMENTE

A

º8HDR€2F

A. $999.90

EFECTOS DE COLOR
LDGRADUS
ARTESANALMENTE

C. 8949.“

EFECTOS DE COLOR
LOGRADOS
ARTESANALMENTE

PLASTICO PARA
AIUSTE PERFECTO

“ DAMA CALZADO 0|23—2A

A. 312—4543
T: 22727 | AL: 8 cm
No incluye medios números

B. 315—9620
T:22727|AL:9.5 cm
Nu incluye medias números

0. 327—3869
T: 22727 | AL: 8 cm
No incluye medias números

D. 329-1887 |suéren
T: CH, M, G, EG
$599.ºº

E. 329-1849 |FALDA
T: DH, M, G, EG
$629.ºº

º8HDR€EF

INSPIRACIÓN
NA T UBAL

/

POR SOLO

PLATAFORMAS
LIGERAS

' ! BOTINES CASUALES

EFECTOS DE COLOR
LOGRADOS
ARTESANALMENTE

F. 329—7148
T:22727|AL:8cm
Incluye medios númerns

G. 325—3960
T:22727|AL:9 cm
Incluye medios númerns

DAMA CALZADO Dl23-2A

A. $999.ºº

ELAST1EZU LATEPAL
PARA AJUSTE
PERFECTO

B. $999.ºº

A. 329—5663
T: 22727|AL:4.5 cm
Incluye medias números

B. 323—1968
T: 22727|AL:4.5 cm
Incluye medias números

C. 324—0106
T: 22727|AL:4.5 cm
Incluye medias números

D. 306-9967 |CHAMARRA
T: CH, M, G, EG
3799.”

E. 319-8124 |snunr
T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 CURVY
$399.ºº

F. 329-1368 |puwm
T: ECH, CH, M, G, EG
$229.ºº

G. 322-9544 | JEANS
T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 CURVY
s579.ºº

H. 303-5740 |BOLSA
AL: 25 cm LAR: 30 cm AN: 9 cm
3549.”

en
Lu
_]
3
en
D
U)
Lu
2
»—
O
en

l. 323—1982
T: 22727|AL:4.5 cm
Incluye medias números

¡. 323-0060 |swsn
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG CURVY

5279.”

K. 319-5123 | ¡sms
T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 CURVY
5549.90

POR SÓLO

$949.90

DAMA CALZADO 0|23-24

102

DAMA CALZADO 0l23-2h

B. $899.ºº

EFECTOS DE COLOR
LUGRADOS
ARTESANALMENTE

A. 329—4k82
T:22727|AL:7cm
Incluye medíns númerns

B. 329—7988
T: 22727|AL: 4.5 cm
Incluye medias números

C. 270—9765
T: 22727|AL:7cm
Incluye medias númerns

D. 326-2023 |suémz
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG CURW
$349.ºº

&. 328-2724 |PANTALÓN
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG CURW
$499.ºº

E. 325-6060 |LEGGINGS
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG cunvv
8449.“

F. 329-2129 |BLUSA
T: CH, M, G, EG
$399.ºº

º8HDR€2F

Oóm00l0¿
_ … y 0¿ la moda

W$879.9º

en
LI.]
_]
:
en
0
U)
Lu
2
+—
o
CD

EFECTOS DE COLOR
LOGRADOS
ARTESANALMENTE

H. 329—6486
T:22727IAL: Som
Incluye medios números

|. 329-5105 |CAMISA
T:CH, M,G, EG, EEG CURW

SAAB.“

]. 322-9644 | ¡sms
T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 CURW

$579.ºº

DAMA CALZADO 0|23-24

104

A. 299—0583
T: 22727|AL:8cm
Incluye medios números

D. 329-5205 |cm¡sn
T: CH, M, G, EG, EEG CURVV

SAAB.”

DAMA C ZADO DI23-2A

B. 312—6929
T: 22726 [AL: 7.5 cm
Incluye medios números

E. 328-2342 IIEANS
T: 5, 7,9, 11, 13, 15

35A9.ºº

B. 3699.“

ELASU CD PARA
AIUSTE PERFECTO

EFECTOS DE COLOR
LOGRADOS
ARTESANALMENTE

C.

ELASU CDS PARA
AIUSTE PERFECTO

C. 329—8688
T: 23727|AL: 7.5 cm
Incluye medios númerns

en
Lu
_]
3
en
0
w
Lu
2
,_
o
en

F. 329—4505
T: 22727 | AL: 5 cm
Incluye medios números

G. 326-2009 |suémz
T: ECH, CH, M, G, EB, EEG CURVY

3349.“

H. 329-3645 |LEGGINGS
'Í:CH,M,G,EB, EEB CURVY

$479.“

DAMA CALZADO 0|23-24

-annnea=

A. $799.ºº

APUCACWÚN
METALIZADA

APUCACWDN
METALIZADA

C. 3799.“

EFECTOS DE COLOR
LOGRADOS

ARTESANALMENTE

D. $649.ºº

ELASTWCO PARA
AJUSTE PERFECTO

A. 3213—8904 B. 281—4285 C. 312—5465 D. 312—5144
T: 22727|AL:45m T:22727 T:22727]AL:4cm T:22727|ALzlzcm
Incluye medios números Incluye medios númerns Incluye medios números Incluye medias númerns

E. 329—1325 |ENSAMBLE F. 329-4864 | ¡mas
T: CH, M, G, EG, EEG C … T:5,7,9,11,13,15
$679.ºº $549.ºº

106 DAMA CALZADO 0|23—24

º8HDR€2F

m
LI.I
_l
:
en
0
C/)
Lu
2
»—
o
CD

G. 327—3845
T:22727|AL:A.5 cm
No incluye medios números

H. 326-2603 |SUETER
T:ECH,CH,M,G,EG,EEG … '
3399.90

E l.319-5123|1EANS
LOGRADDS T:3, 5,7,9,11, 13,15,17 "

ARTESANALMENTE $549.ºD

]. 312-1306 |BANDOLERA
AL: 16 cm LAR: 24 cm AN: 4 cm

3399.“

DAMA CALZADO 0I23—24 107

ºEIIIDRGEI2

A. $799.ºº

B. $779.ºº

ELASTWCU PARA
AJUSTE PERFECTO

A. 325—2987 B. 307—5401 C. 329—8541
T: 23725 | AL: 9.5 cm T: 22727|AL: 8 cm T: 22727|AL: 7.5 cm
No incluye medios números Incluye medias númerns Incluye medios números

D. 320-3668 |PANTIBLUSA E. 329-3645 |LEGGINGS F. 330-0145 |BANDOLERA
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG T:CH, M, G, EG, EEG AL: 12 cm LAR: 18 ¡:mAN: 4.5 cm

$229.QD $479.ºº $299.BD
108 DAMA CALZADO 0|23—24

—annnea=

POR SÓLO

$749.90

ELÁSTTCO PARA
AIUSTE PERFECTO

BOTINES CASUALES

G. 328—8603
T: 23727|AL:8 cm
No incluye medios números

H. 297-6204 | CHAMARRA
T: CH, M, G, EG
$649.”

|. 296—9725 |mnxmp
T: CH/M,G/EG

$199.”

¡. 319-8124 |snom
T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 CURVV
$399.Bu

DAMACALZADO 0I23-2A 109 V

º8HDR€2F

110 DAMA CALZADO 0|23—24

º8HDR€EF

E81fj¿l0
esqmmal

E. 329—6363
T: 2227
Incluye medios números

$699.ºº

F. 325-5940 |CHAMARRA G. 329-4703 |TANKTUP H. 322-9544 | ¡mus

U)

T: ECH,CH, M,G,EG T: ECH,CH, M, G, EG T:3,5,7,9,11,13,15,17 CURVV 5
81,099.“ 8199.90 $579.9D %
V)

0

U)

|.u

Z

_, I—

D

CD

(
..

% |

POR SÓLO

C/U

SUELA
ULTRALIGERA

|. 329—6448
]. 329—6424
1122727

Incluye medios números

DAMA CALZADO 0I23—2A 111

A. 328—7309
T: 22726
Incluye medios números

B. 329—7261
T: 2727
Incluye medios números

C. 277—7443
T: 2727
Incluye medios números

D. 326-3525 |cm¡s¡:
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG CURVY
$449.ºº

G. 307—7580 |CAMISA
T: ECH, CH, M, B, EG
$499.ºº

;m DAMA CALZADO DI23-2A

E. 326-3389 |cm:s¡:
T: CH, M, G, EG, EEG CURVY
$449.ºº

H. 312-2549 Imm T: CH, M, B, EG
3199.90

F. 318-8408 | ¡sms
T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 CURVV
s529.ºº

|. 301—6404 | ¡ocean
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG CURVY
s549.ºº

Diseño 2 en1
Llévalo como bota 0 botín

¡Tú eliges!

C. $649.ºº

º8HDR€EF

BOTINES CASUALES

]. 329—6240
K. 329—6141

T: 22727
incluye medias números

-annnea=

POR SÓLO

$529.29

A. 320—1220 B. 312—!|321 C. 325—15929 D. 325-5629 |CHAMARRA E. 318-8408 |]EANS
T: 22727 T: 22727 T: 22727 T: ECH, CH, M, G, EG, EEG CU'?U'V T: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 CURVV
Incluye medios números Incluye medios números Incluye medios números $8Á9.ºº $529.ºº

DAMA CALZADO 0123-2A

F. 107—2433
T: 2226
Incluye medias números

G. 329—7308
T: 2226
Incluye medias números

H. 312-2549 lmuxmp
T: CH, M, G, EG
$199.90

|. 329-3669 |ENSAMBLE
T: CH, M, G, EG
$399.ºº

¡. 318-8446 |pmmuíu
T: 3, 5, 7, B,11,13,15,17 CURVV

$529.ºº

—annnea=

Cómoda

en t00l0 momento

$ 549.90

BOTINES CASUALES

DAMA CALZADO 0|23-24 &

Á s o N

Lo más trendy entre temporadas

A. 325—0303
1: 22—27 | AL: 9 cm
Incluye medios números

B. 320-1862 |s¡xco
T: ECH, CH, M, G, EG, EEG
s779.ºº

0. 329-2327 |mus¡x
T: CH, M, la, EG, EEB
$429.ºº

D. 291—7009 | ¡ms
T: 3, 5, 7, 9,11, 13,15, 17
3529.90

E. 330-1562 |cmm
AL: 10 cm LAR: 20 cm AN: 2 cm

$299.50

F. 300—8263
T: 22727 | AL: 12 cm
Incluye medios números

G. 325—8521
T: 22727 | AL: 10.5 cm
Incluye medias númerns

H. 318—4783
T: 22727 | AL: 10.5 cm
Incluye medios números

|. 307—7788 |vesnno
1": CH, M, 5, EE
$399.ºº

&“ ¿f ¿

SEASON

]. 330-0244 | en…
AL: 21 cm LAR: 25.5 cm AM: 12 cm
INCLUVE ASA LARGA DESMONTABLE

$449.ºº

DAMA CALZADO 0I23—2A

Lo más trendy entre temporadas

MID SEASON

117

f_ ' ¿"'—La.
IZ ¿¿ES

SEASON

Lo más rrendy entre temporadas

A. $799.ºº

C. $799.ºº

PUNTAS
CUADRADAS

TACGN
ACAMPANADO

A. 261—2126 B. 289—6700 C. 273—9083 D. 324—7006
T: 22727 | AL: 6.5 cm T: 22727 | AL: 9 cm T: 22727|AL: 6.5 cm T: 22727 | AL: 10 cm
Incluye medios números Incluye medios números Incluye medias números Incluye medios números

E. 329-1283 |VESI|D0 F. 329-2552 |SA00 G. 329-2709 |pmmuán
T: CH,M, G,EG T:CH, M,G,EG, EEG CUW“/ T:5,7,5,11,13,15,175!JQW
$599.ºº $799.ºº $549.ºº

118 DAMA CALZADO 0|23—2h

" ¿EFT

S E A S O N

Lo más trendy entre temporadas

L$67QPº

MID SEASON

L$6499º

K.$6499º

APLICACION TEIIDA
ARTESANALMENTE

I

H. 268—4147 |. 236—3981 ]. 294—6306 K. 325—37ú8
T: 22727[AL: 9 cm T: 22727|AL: 9 cm T: 22727 | AL: 8 cm T: 22727|AL: 8.5 cm
Incluye medias númerºs Incluye medias númerns Incluye medios númerns Incluye medios números
L. 328—3165IVESTIDO M. 321-0321ICINTURÓN

T: ECH, CH, M, G, EG, EEG CURVV TALLA:ÚNICAIAN:ZCm

$499.ºº $299.SICI

DAMA CALZADO 0I23—24 119

-annnea=

& DAMA CALZADO 0|23—24

A. $879.90

TACÚN
ACAMPANADO

PU NTAS
CUADRADAS

B. $899.ºº

PEDRERÍA

- ¡g.1i

¡º'1n.sxy

A. 324-8683
T: 22—27 | AL: 11 cm
Incluye medios númerºs

B. 308—5387
T: 23427 | AL: 10 cm
No incluye medias números

C. 316—9568
T: 23-27 | Al.: 11.5 cm
No incluye medios númems

-annnea=

FIESTAS CON ESTILO

c. $799.ºº

PEDRERÍA

D. 296-9725 |TANKTDP
T: [JH/M, GIEG

3199.”

F.. 328-2984 | usemºs
T: cu, M, e, EG, EEG cunw
5499.”

F. 322-9866 Imp
T: ECH, CH, M, G, EG
$499.ºº

G. 329—2204 | PANTALON
T: 5, 7, 9, 11,13, 15, 17 cunw

$549.Bº

DAMA CALZADO 0I23-24 121

—annnea=

A. $899.ºº

PEDRERÍA

PEDRERÍA
TURNASOL

A. 308—6049
T: 22727 | AL: 10 cm
Incluye medios númerns

B. 325—1027
T: 22727|AL: 11cm
Incluye medios númerns

0. 328-2847 |vssnuo
T: ECH, DH, M, G, EG

$599.9D

D. 329-1788 ICHALE00
T: CH, M, G, EG, EEG CUP.W
$599.ºº

E. 329-1481 |BLUSA
T: ECH, CH, M, G, EG
$249.ºº

F. 302—3860 | ¡ms
T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17 CURW
sa79.ºº

122 DAMA CALZADO 0|23-2h

FIESTAS CON ESTILO

G. 8799.“

PUNTAS
CUADRADAS

TACÚ N
ACAMPANADO

G. 318—5346 H. 312-3089
T: 22727 | AL: 8 cm T: 22727 | AL: 5 cm
Incluye medias númerns Incluye medios númerns

DAMA CALZADO 0|23-24

-annnea=

DAMA CALZADO 0|23-24

B. $699.“

c. $579.ºº

EFECTO
TURNASUL

A. 255—9541
T: 22—27 | AL: 7 cm
No incluye medios números

B. 265-9527
T: 22727 | Al.: 7 cm
No incluye medios números

0. 309—6208
T: 22727 | AL: 4.5 cm
Incluye medias números

D. 328-2786 Ivesnnn
T: CH, M, G, EG
$499.90

.a

SANDAL * ]

-annnea=

CALÁ DAD

HEGÁM

A. $999.90

, PUNTAS
CUADRADAS

B. $999.90

PUNTAS
CUADRADAS

annnea …fºº-ºº f!

P R E M

A. 318—4080
T: 22727 | AL: 13 cm
Incluye medias númerns

B. 325—8507
T: 22727|AL1 13 cm
Incluye medias númerns

C. 324—5903
T: 22727|AL: 13 cm
Incluye medias númerns

.'x
(¿xx

126 DAMA CALZADO 0I23-2h

LA MEJOR COLECCIÓN
DE SANDALIAS,
SIEMPRE EN -ammeaº

CIERRE
FUNCIONAL

CIERRES
DECORATIVOS

D. 3899.“

PU NTAS
CUADRADAS

TACON
ACAMPANADO

E. $799.ºº

PU NTAS
CUADRADAS

TACON
ACAMPANADO

º8HDR€EF

SAN DALIA VESTIR

D. 329—4345
T: 22727 | AL: 10 cm
Incluye medíns númerns

E. 3 00—9 369
T: 22727 | AL: 10 cm
Incluye medias númerns

F. 329-3126 |vesnoo
T: CH, M, G, EG
8699.“

G. 329-9920 |BOLSA
AL: 22 cm LAR: 30 cm AM: 13 cm
INCLUYE ASA LARGA DESMONTABLE

$499.ºº

DAMA CALZADO OI23-24 127 I_

—annneaº

TONOS

EN TENDENCIA

PUNTAS
CUADRADAS

A. 318—5148 C. 312-2549 |TANKTOP “ , ,
T: 22*27|AL112 cm TZCH,M,G,EG CURVV ¡ J …
Incluye medios números $199.9D

&,
B. 309—4945 D. 291—7009 | ¡sms
T: 22*27 | AL: 12 Cm TI 3, 5, 7, Q, 11, 13, 15, 17 CURVV 9 0
Incluye medios números 5529.”
*Ú ¡¡ “
E. 328-2847 |vssmm . — ……a,f …

T: ECH, CH, M, G, EG
$599.Bu

i 128 DAMA CALZADO 0I23-2A

; _ HÍEF U —annnea=

% I _[I % ¿B 3 '—U E
" [

OZU

SAN DALIA VESTIR

PUNTAS
CUADRADAS

| Untono

perfecto para
1 la temporada
* quedaé

untoquede

cdoratulook

F. 329—3805
T: 22727|AL1 11.5 cm
Incluye medios númerns

G.312-2549|TANKTOP
T:CH, M, G, EG CURVV

$199.ºº

H.302-3808|mnus
T: 3, 5, 7, 9,11,13,15,17

$449.”

|. 329-9845 |BANDOLERA
AL: 17 cm LAR: 19 cm AN: 8 cm

TACO N $349.90

ACAMPANADO

DAMA CALZADO 0|23-24 .[;

—annnea=

PUNTAS
CUADRADAS

TACÚN
ACAMPANADO

B. $899.ºº

PU NTAS
CUADRADAS

TACÓN
ACAMPANADU

? 130 DAMA CALZADO 0|23-2A

A. 325—0365
T: 22727 | AL: 8 cm
Incluye medios númerns

B. 324—5682
T: 22727|AL: 10 cm
Incluye medios números

C. 329—3843
T: 22727|AL: 10.5 cm
Incluye medios números

D. 328-3509 |musn
T: CH, M, G, EG
$449.ºº

E. 328-2366 | ¡sms
T: CH, M,G, EB, EEG CURVY

$549.“

y I

DE P|EL

º8HDR€8*

/ SANDALIAS

PU.
CU

RADAS

TQ…CUN
ACAMPANADO

F. 324—5620
T:22727|AL:9.5 cm
Incluye medios números

G. 315—7A42 |LENTES
3769.”

H. 329-5182 |cm¡s¡x
T:CH, M, G, EG,EEG Cl
$449.ºº

¡. 328-2861 | FALDA
T: 5,7, 9,11,13,15
$549.ºº

E
|_
¡I)
LI.I
>
3
4
D
2
Cf)

—annnea=

A. $749.ºº

PUNTAS
CUADRADAS

A. 301-0204
' T: 22727 | AL: 105 cm
Incluye medias números

B. 324— 9185

C. 299—6400
T: 22727|AL: 10.5 cm
Incluye medias números

DWSENO CON C
TRASPARENCIA '
memo CON

TRASPARENCIA

132 DAMA CALZADO 0123-2h

—annnea=

PLA TA FORMA S LIGERA S
+ OÓMODA S +— TRENDY

”3 ( ' $849.90

".
I, 4
" PU N TAS
CUADRADAS
PLATAFORMAS
LIGERAS

SAN DALIA VESTIR

PU NTAS
CUADRADAS

PLATAFO R MAS
LIGERAS

D. 325—0ú40
T: 22727|AL: 13 cm
Incluye medias númerns

E. 325—0A64
T:22727|AL: 13 cm
Incluye medias númerns

DAMA CALZADO 0I23-2A 133

º8HDR€EF

TENDENCIAS
CON ALTURA

A. 309—4808
T: 22727|AL: 13 cm
Incluye medias números

B. 303—2480
T: 22727|AL: 13 cm
Incluye medias númerns

PLATAFORMAS
LIGERAS

134 DAMA CALZADO DI23-2A

v
1

)

INFA MBL

P A R A T

, D. $ 799.90
PUNTAS
PUNTAS c_ummns
EADRADAS PLATAFORMAS
PLATAFORMAS ”GE…
LIGERAS

SAN DALIA VESTIR

"»), Í,
f…

¡

$º?'.“ .

C. 308—5622
T: 22727|AL: 10.5 cm
Incluye medios númerns

D. 31A—6101
T: 22727 | AL: 10.5 cm
Incluye medios númerns

E. 303—1346
T: 22727|AL: 10.5 cm
Incluye medios númerns

DAMA CALZADO 0I23-24 135 r

º8HDR€EF

A. $749.ºº

L

PUNTAS
CUADRADAS

TACÓN
ACAMPANADU

B. $699.sº

¡ 136 DAMA CALZADO 0I23-2A

A. 276—6201
¡: 22727 | AL: 9 cm
Incluye medios números

B. 292—5264
T: 22727 | AL: 9 cm
Incluye medios números

C. 303—8925
¡: 22727 | AL: 5 cm
Incluye medios números

D. 329-3089 |puucuo
¡: ÚNICA

3749.“

G. 318-8408 | ¡sms
I: 3, 5, 7, 9

Lee todo

Catálogos Similares

Home Interiors
Portada Catálogo Home Interiors Joyas
Home Interiors
Portada Catálogo Home Interiors Especiales
Dormimundo
Portada Catálogo Dorminundo Sealy
Babymundo & Kids
Portada Catálogo Babymundo &amp;amp; Kids
Europamundo
Portada Catálogo Europamundo Especiales
Dormimundo
Portada Catálogo Dormimundo Selther
Karcher
Portada Catálogo Kärcher
Dormimundo
Portada Catálogo Dormimundo Spaldin
Build a Bear
Portada Catálogo Build a Bear
La Chilanguita
Portada Catálogo La Chilanguita Bebidas

Tipo de Oferta: 

Tipo de Productos: 

Localidad: 

Cubierta: 

Portada Catálogo Andrea Especiales
Last modified: 2024-03-03T00:03:46+01:00 by